Dodaj nową odpowiedź

Warto dodać, że jeden z

Warto dodać, że jeden z wspólnych podstaw nazizmu i ideologią nowej prawiy jest antyegalitaryzm. Alain de Benoist pisze, że "...utylitarystyczna ideologia wschodzącej burżuazji przejęła i zlaicyzowała egalitarystyczną zasadę, która jest dzisiaj rdzeniem liberalnej filozofii i jednocześnie esencją marksistowskiego socjalizmu." Za prawicową uważa de Benoist taką postawę, która "zróżnicowanie świata i wynikającą z tego względną nierówność uznaje za rzecz słuszną, zaś stopniową homogenizację świata, głoszoną przez tysiącletnią ideologię egalitaryzmu, za postawę niepożądaną".

Dlatego NP walczy z wszelkimi ideami egalitarystycznymi. Idea równości jest odrzucona przez nich jako "sprzeczna z naturą". De Benoist pisze, że "pragnie ukształtować nową myśl elitocentryczną".

Nowa prawica jest antydemokratyczna. Według NP prawem przyrody jest
nierówność dlatego demokracja jest systemem "nierealnym" dlatego proponuje powrót do porządku arystokratycznego, do władzy elit. NP broni różnorodność ale nie wierzy w równość.

NP jest antyglobalistyczna ponieważ broni "kulturowej tożsamości" Europy przed "inwazją imigrantów z Trzeciego Świata", którzy ukształtują "społeczeństwo wielokulturowe". NP dystansuje się jednak od biologicznego rasizmu, kładąc nacisk raczej na "różnice kulturowe" i "naturalną hierarchię kultur".

OdpowiedzZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.