Wydarzenia

Filtruj według wyrażeń
Filtruj według rodzajów wydarzeń
miesiąc | tydzień | tabela | przeglądaj
«Poniedziałek Maj 20, 2013»
Początek:12:00
Koniec:23:00
[inline:1]W ramach pomocy dzieciom z wrocławskiego "Schroniska i Noclegowni dla Kobiet i Matek z Dziećmi", organizowana jest zbiórka darów (ubrań, podręczników szkolnych, zabawek itp.), które przekazane będą potrzebującym w Dniu Dziecka. Chętni niesieniu wsparcia, potrzebne rzeczy przynosić mogą do lokalu "2 Fala" (dawny Falanster) na Ul. Św. Antoniego 23 we Wrocławiu. Pytania kierować można na kontakt telefoniczny do organizatorów zbiórki: 530-44-35-35 (Tomek) Organizatorzy proszą o rozpowszechnianie i udostępnianie informacji wszelkimi kanałami. W dniu ich święta, wywołajmy uśmiech na twarzach dzieciaków!
Początek:17:30
Koniec:19:30
Wykład, 20 maja 2013 r. godz. 17.30., Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, ul. Klasztorna 24/25 Jarosław Urbański, OZZ inicjatywa Pracownicza Związki zawodowe a formy zorganizowania się robotników i robotnic. Ujęcie z perspektywy historyczno-socjologicznej Organizacje i opór robotniczy przybierały, z historycznego punktu widzenia, różną formę ze względu na specyficzną sytuację ekonomiczną i strukturę społeczno-zawodową danego kraju, regionu czy branży. Na przykład w Wielkopolsce istotną rolę odgrywał z jednej strony agrarno-przemysłowy charakter regionu, a z drugiej szczególnie trwałe na tym terenie pozostałości instytucji feudalnych, których ostatnie przejawy zostały zniesione dopiero w latach 30. XX wieku. Ważny był też proces migracji wahadłowej do uprzemysłowionej części Niemiec i zorganizowania na terenie Westfalii pierwszej polskiej masowej organizacji związkowej – Zjednoczenia Zawodowego Polskiego. Polacy zorganizowani w autonomiczne związki zawodowe stanowili istotną siłę w kilku falach strajkowych jakie wstrząsnęły Niemcami w początkach XX wieku. Następnie jako reemigranci stanowili człon w walkach klasowych jakie przetoczyły przez Polskę i Wielkopolskę w latach 1919-1923. Wielkopolska była centrum walk związkowych w przedwojennej Polsce i pozostała ważnym ośrodkiem oporu pracowniczego i związkowego latach po II wojnie światowej. W tym kontekście wydarzenia z 1956 roku nie są czymś zaskakującym. a wręcz naturalną konsekwencją wcześniejszych form ruchu pracowniczego na tym terenie. W latach 80. XX wieku ruch związkowy zaczął trącić na znaczeniu, ale nie oznaczało to, że opór pracowniczy nie ma miejsca. Ciągle powtarzające się cykle wystąpień społecznych dowodzą, że sprzeczności między kapitałem i pracą pozostają nadal nierozwiązanym dylematem. Pozostaje otwarte pytanie, jak dziś kształtują się formy organizacji pracowników i pracownic?