Dodaj nową odpowiedź

Ale jak mają działać

Ale jak mają działać samorządy w oderwane od instytucji państwa? Podczas rewolucji w Rosji byli i anarchiści czekiści. W jaki sposób "zreformowali" Czeka albo wsparli ruch anarchistyczny np. w Czeremchowie? Co do "wspierania" to niestety, ale CNT w okresie rewolucji popełniała masę błędów takich jak wejście do rządu https://cia.media.pl/anarchisci_w_rzadzie_strzal_w_kolano_anarcho_syndyka... Dogmatyzmem jest jak dla mnie kopiowanie zachowań, które zostały później uznane za błędne i nieskuteczne niż sprzeciwianie się wyborom.

OdpowiedzZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.