Dodaj nową odpowiedź

Katastrofa w elektrowni jądrowej w Fukushimie nabiera coraz większych rozmiarów

Świat | Ekologia/Prawa zwierząt

POMÓŻ OFIAROM KATASTROFY. Anarchiści organizują pomoc dla niezamożnych ofiar japońskiej tragedii.

Przeczytaj również: Projekt reaktora Mark 1 używanego w Fukushimie został uznany za wadliwy 35 lat temu | Zaniedbania korporacji i rządu przyczyniły się do katastrofy | Japońskie instytucje nadzoru atomistycznego rok temu uznały dzisiejszy scenariusz za "niemożliwy" | Unia Europejska zamierza importować skażoną żywność z Japonii | Japońscy pracownicy tymczasowi stawiają czoła promieniowaniu

Wizualizacja możliwego rozprzestrzeniania się chmury radioaktywnego cezu według EURADu.

19 KWIETNIA

Atomic Energy Society of Japan oznajmiła w piątek, ze stopione fragmenty prętów paliwowych spłynęły na dna trzech reaktorów elektrowni atomowej Fukushima 1 i teoretycznie mogą przepalić zbiorniki ciśnieniowe, jeśli operacja wpompowywana tam wody zostanie poważnie zakłócona.

Jeśli zbyt wiele stopionych prętów zgromadzi się na dnie, mogą wygenerować wystarczającą temperaturę, aby przetopić się przez zbiornik ciśnieniowy, co zaskutkuje w masowym radioaktywnym skażeniu środowiska. Więcej: http://sigma.nowyekran.pl

Wg TEPCO po 3 miesiącach poziom promieniowania zacznie się zmniejszać. Przez następne 3 do 6 miesięcy trzeba będzie ograniczyć wycieki skażonej wody. 9 miesięcy zajmie całkowite wygaszenie reaktorów (warto przypomnieć wcześniejsze zapewnienia lobby atomowego, że w razie awarii następuje automatyczne wyłączenie reaktora, okazało się to półprawdą - co prawda reakcja łańcuchowa wygasa, ale nadal wytwarza się kilka megawatów ciepła w wyniku samoistnych rozpadów co prowadzi do przegrzania rdzenia jeśli zawiedzie system chłodzenia). Kolejny krok to przykrycie budynku reaktora i odkażanie skażonych terenów. Nie wiadomo kiedy dziesiątki tysięcy ewakuowanych ludzi będą mogły wrócić do domów. Podobno niektórzy bedą mogli wrócić w ciągu 6-9 miesięcy.

(Za: ian.org.pl)

12 KWIETNIA

Operator uszkodzonej elektrowni atomowej Fukushima Daiichi, firma Tokyo Electric and Power (TEPCO), wyraziła obawę, że emisja substancji radioaktywnych może przewyższyć emisję z elektrowni w Czarnobylu w 1986 r.

- Radioaktywnej emisji nie udało się całkowicie zahamować i niepokoimy się, że w końcu może być większa niż w Czarnobylu - powiedział dziennikarzom przedstawiciel TEPCO.

Władze japońskie podniosły stopień poziomu zagrożenia z powodu awarii w elektrowni atomowej Fukushima z obecnego 5 do najwyższego 7 stopnia, co stawia ją na równi z katastrofą w Czarnobylu.

10 KWIETNIA

Pracownik tymczasowy pracujący przy schładzaniu reaktorów w Fukushimie został dziś przewieziony do szpitala, po tym jak nagle stracił zdolność do samodzielnego poruszania się. Nie stwierdzono żadnych obrażeń, jednak wiadomo, że pracował przy reaktorze nr. 2, w którym wykryto ostatnio bardzo wysoki poziom promieniowania.

7 KWIETNIA

Dziś u wybrzeży Japonii miały miejsce wstrząsy wtórne. Sytuacja w Fukushimie stała się przez to jeszcze trudniejsza. Wstrząsy mogą uszkodzić betonową obudowę reaktorów, która jest teraz wypełniona wysoko radioaktywną wodą i przez to bardziej narażona na pęknięcia.

Dwa inne zakłady, przetwórnia paliwa jądrowego w Rokkasho i elektrownia jądrowa w Higashidori, działały dziś na awaryjnych agregatach spalinowych, gdyż wstrząsy wtórne wyłączyły zewnętrzne zasilanie. Również elektrownia jądrowa Onagawa straciła dziś dwa z trzech zewnętrznych systemów zasilania. Elektrownie były wyłączone od czasu trzęsienia ziemi 11 marca, ale nadal potrzebują zasilania by chłodzić paliwo.

Firma TEPCO ma problemy z podawaniem prawidłowych poziomów promieniowania. Intensywne przebłyski promieniowania stały się problemem dla sprzętu mierzącego poziom skażenia radiologicznego. Przyrządy uszkadzają się, gdyż nie zostały zaprojektowane do tak wysokich poziomów.

Na zewnątrz reaktora nr. 2 znaleziono kawałki prętów paliwowych, które zostały wystrzelone przez wybuch wodoru. Niebezpieczne elementy są zakopywane przy użyciu buldożerów. Policja usuwa też napromieniowane ciała ze strefy ewakuacyjnej.

5 KWIETNIA

Firma TEPCO podała, że w sobotę poziom radioaktywnego jodu w morzu wynosił 7,5 miliona raza więcej niż dozwolony prawem poziom. W poniedziałek, poziom spadł do 5 milionów razy ponad dozwolony poziom, jednak próbki wskazywały również na obecność radioaktywnego cezu o 1,1 miliona razy przekraczającego dozwolone limity.

Operator elektrowni świadomie wypuszcza radioaktywną wodę do oceanu – w sumie rząd autoryzował wylanie do oceanu 11500 ton wody – do dziś, wylano 25% tej wody. Rząd twierdzi, że promieniowanie szybko się rozproszy. Jednak już wyłowiono ryby, z niepokojąco wysokim poziomem radioaktywnego jodu.

W poniedziałek, stwierdzono promieniowanie jodu-131 w wysokości 4 tys. Bekereli na kilogram w rybach złowionych około 3 mil od wybrzeża miasta Kita-Ibaraki. W rybach obecny był również cez-137, promieniujący w wysokości 447 bekereli. Cez jest o wiele bardziej niebezpieczny, gdyż czas jego połowicznego rozpadu jest o wiele dłuższy.

Z okazji odkrycia promieniotwórczych ryb, rząd wprowadził nieistniejącą dotąd normę akceptowalnego promieniowania w odniesieniu do ryb. Nowa norma wynosi 2000 bekereli jodu na kilogram ryby i 500 bekereli promieniowania cezu na kilogram. Ale nawet nowe normy zostały już przekroczone: w złowionych rybach wykryto poziom promieniowania 526 bekereli cezu na kilogram.

3 KWIETNIA

Firma TEPCO próbuje zatamować wyciek radioaktywnej wody do oceanu. Sobotnie próby zatamowania wycieku wylewką z betonu spełzły na niczym. Teraz firma próbuje zablokować wyciek wstrzykiwaniem polimerów.

Promieniowanie wyciekającej wody wynosi 1000 mSv na godzinę. Jest to dawka, która może jednorazowo doprowadzić do wystąpienia choroby popromiennej. Dłuższa ekspozycja na taką dawkę promieniowania w 5% przypadków kończy się śmiertelną chorobą nowotworową.

Premier Japonii ogłosił, że państwo przekaże publiczne pieniądze firmie TEPCO, by ta mogła spełnić swoje zobowiązania wobec poszkodowanych.

1 KWIETNIA

Obawy przed promieniowaniem powodują, że nie wiadomo co zrobić z około tysiącem 1000 ciał ofiar tsunami, które znajdują się w promieniu 5 km od elektrowni. Ciała są bardzo napromieniowane i nie można ich ani spalić, ani pogrzebać ze względu na zbyt wysokie ryzyko rozprzestrzenienia się promieniowania w powietrzu lub w glebie.

Jak podaje the Guardian, prawdopodobnie rdzeń reaktora nr 2 w EJ Fukushima 1 przetopił już stalową podłogę i obecnie przedziera się przez obudowę z cementu. Jest to opinia Richarda Laheya, który w czasie instalacji reaktorów w Fukushima był szefem działu bezpieczeństwa w General Electric. Głównym problemem mogą być reakcje rozgrzanego paliwa z cementem zbiornika, który jest pod reaktorem, których efektem są duże ilości radioaktywnego gazu. (Za ian.org.pl)

31 MARCA

John Price, były pracownik brytyjskiej firmy National Nuclear Corporation stwierdził, że moment, w którym będzie można bezpiecznie usunąć stopione paliwo jądrowe z uszkodzonej elektrowni jest prawdopodobnie oddalony o 50 do 100 lat.

Międzynarodowa Agencja Atomistyczna IAEA wezwała rząd Japonii do rozszerzenia 20 km strefy ewakuacyjnej, po tym jak wykryto niebezpieczny poziom promieniowania w odległości 40 km od elektrowni. W miejscowości Iitate wykryto 2 megabekerele na metr sześcienny. Jednak rząd jak na razie odmówił rozszerzenia strefy.

Poziom promieniowania radioaktywnego jodu w morzu nieopodal elektrowni wzrósł do 4385 razy ponad dozwolony poziom.

Operator elektrowni, firma TEPCO, wreszcie przyznała, że nie ma pojęcia, jak długo jeszcze będzie trwać walka z promieniotwórczymi wyciekami z elektrowni. "Ta trudna sytuacja będzie trwać" - powiedzieli przedstawiciele firmy.

W międzyczasie, promieniotwórczy cez i jod wykryto w wielu krajach w żywności importowanej z Japonii. W Singapurze wykryto promieniowanie 9 razy wyższe niż dozwolony poziom w kapuście pochodzenia japońskiego.

29 MARCA

Pracownicy elektrowni układali dziś worki z piaskiem, by zapobiec wyciekowi radioaktywnej wody do oceanu. Analizy gruntu nieopodal elektrowni wskazują na to, że doszło do częściowego stopienia rdzenia przynajmniej jednego z reaktorów. W ziemi znaleziono ślady plutonu.

27 MARCA

Jak podaje agencja Associated Press, poziom promieniowania w wodzie chłodzącej w reaktorze nr. 2 wynosi 10 milionów razy więcej niż podczas normalnego działania elektrowni. System chłodzenia nadal nie jest szczelny i woda wydostaje się do środowiska. Poziom promieniowania wykryty w powietrzu wokół bloku nr. 2 wynosił 1 tys. milisievertów na godzinę - czyli cztery razy więcej, niż nowy limit bezpieczeństwa wyznaczony przez rząd na 250 milisievertów (przed katastrofą wynosił 100 mSv). Według Światowego Stowarzyszenia Atomistycznego, ten poziom promieniowania może powodować wymioty, utratę włosów i biegunkę. Firma TEPCO przyznała się w sobotę, że nie informowała pracowników likwidujących szkody o skali zagrożenia promieniowaniem.

Japońskie Ministerstwo Zdrowia podało, że liczba rodzajów produktów rolnych, w których wykryto promieniowanie wyższe niż dozwolone normy, wzrosła do 99.

26 MARCA

Testy, wykonane w wodzie morskiej w odległości 330 metrów od spustu wody chłodzącej z reaktora nr. 3, wykazały poziom radioaktywnego jody o 1250 razy wyższy, niż normalnie. Zachodzi więc podejrzenie, że ten najbardziej niebezpieczny reaktor emituje radioaktywne cząstki bezpośrednio do środowiska

W trzech polskich stacjach monitoringu promieniowania zarejestrowano niewielką ilość radioaktywnych substancji, w tym jodu 131- podała Państwowa Agencja Atomistyki. PAA podkreśla, że te "śladowe" ilości substancji promieniotwórczych - na poziomie 50-90 mikrobekereli na metr sześcienny powietrza atmosferycznego - nie zagrażają zdrowiu. Dla porównania- po awarii reaktora w Czernobylu promieniowanie było na poziomie 200 bekereli.

Również z Japonii nie napływają dobre wieści. Okazało się bowiem, iż w reaktorze nr 3. elektrowni Fukushima, stosowano niezwykle toksyczne paliwo typu MOX, będącego mieszanką uranu 235 i plutonu 239. Tego typu produkt powstaje gównie z wycofywanych bomb jądrowych i w związku z tym emisja radioaktywna jaka towarzyszyła eksplozjom z Fukushimy w przypadku reaktora 3 była najbardziej niebezpieczna.

25 MARCA

Japoński rząd rozszerzył strefę ewakuacyjną wokół elektrowni z 20 km do 28 km.

Według New Scientist, emisje radioaktywnego jodu i cezu ze zniszczonej elektrowni w Fukushimie zbliżają się do poziomu emisji w katastrofie w Czernobylu. Obliczenia są oparte na globalnej sieci czujników służących do wykrywania nielegalnych testów broni jądrowej.

Według danych zebranych przez austriacki Centralny Instytut Meteorologii i Geodynamiki, dzienne emisje Jodu-131 wynoszą 73% poziomu emisji w Czernobylu, a emisje Cezu-137 wynoszą 60% emisji z Czernobyla.

Jak podają agencje prasowe, skażona woda na terenie elektrowni promieniuje z intensywnością 10 tys. razy wyższą niż promieniowanie tła.

24 MARCA

Trzech likwidatorów w elektrowni w Fukushimie zostało hospitalizowanych, po tym jak doznali poparzenia popromiennego w wyniku zetknięcia się ze skażoną wodą. Mężczyźni pracowali w reaktorze nr. 3 - w którym panuje najbardziej koszmarna sytuacja. Wciąż wydobywa się czarny dym nieznanego pochodzenia, a paliwo w reaktorze zawiera mieszankę plutonu i uranu. Mężczyźni zostali napromieniowani dawką od 170 do 180 milisievertów (roczna dawka dla przeciętnego człowieka wynosi od 2 do 6 mSv).

Poziom promieniowania znacznie przekraczający dozwolony poziom wykryto w ponad 11 rodzajach warzyw uprawianych w regionie Fukushima. W jednym gatunku roślin liściastych odnotowano 164 razy wyższy poziom promieniowania niż przewidziany przez normy, spowodowany obecnością radioaktywnego cezu. Według japońskiego rządu, spożycie około 100 g warzywa dziennie przez około 10 dni spowodowałoby narażenie się na dawkę promieniowania równą rocznej ekspozycji na naturalne promieniowanie tła. Promieniotwórcze cząstki mogą pozostać w łańcuchu pokarmowym przez dziesięciolecia – koncentrując się na końcu łańcucha pokarmowego.

W wodzie z kranu dostępnej w Tokio wykryto dwukrotnie wyższy poziom promieniowania, niż limit ekspozycji dla niemowląt. W związku z zagrożeniem związanym z wodą z kranu, mieszkańcy Tokio zaczęli masowo wykupywać wodę butelkowaną, powodując niedobory tego towaru.

Duże dawki promieniowania, pochodzące z cząstek jodu-131, cezu-134 i kobaltu zostały wykryte w wodzie morskiej, zagrażając zasobom żywności pochodzącej z morza.

22 MARCA

W mleku pochodzącym z miejscowości w okręgu Kawamata, w pobliżu Fukushimy odnaleziono radioaktywny Jod 131. Poziom promieniowania produktu był 5 razy wyższy, niż dozwolony przez prawo. W sąsiednich okręgach Ibaraki, Tochigi i Gunma wykryto radioaktywny jod w liściach szpinaku, w porach, chryzantemach i rzepaku.

Rząd nakazał wstrzymanie eksportu mleka, oraz szpinaku i innych roślin liściastych z regionu. Straty rolników ma pokryć operator elektrowni, firma Tepco. Również w wodzie z kranu zaobserwowano wysoki poziom promieniowania. Odszkodowania dla ofiar wyniosą firmę miliardy dolarów.
We wtorek, poziom promieniowania w Tokio był 4 razy wyższy niż normalnie, z powodu deszczów, które rozprowadziły cząstki Jodu-131.

21 MARCA

Z budynku uszkodzonej elektrowni atomowej Fukushima I, w którym mieści się reaktor nr 3, wydobywa się szary dym. Ewakuowano stamtąd wszystkich pracowników - podała TEPCO. Tymczasem portal tvn24.pl ujawnia, że w elektrowni Fukushima I część instalacji nie była sprawdzana od ponad 10 lat, ponadto fałszowano dokumentację procedur naprawczych w reaktorach. Wszystkie te niedociągnięcia mogły przyczynić się do katastrofy.

 Propagacja radioaktywnej chmury 18 MARCA

Cały dzień inżynierowie próbowali podłączyć zasilanie do reaktorów nr. 1 i nr. 2. Wiele razy musieli jednak przerywać pracę z powodu zbyt silnego promieniowania. Zadanie ma zostać zakończone w sobotę rano.

Nie wiadomo jednak, czy ponowne przyłączenie zasilania rozwiąże problem braku chłodzenia. Pompy chłodzące zostały prawdopodobnie doszczętnie zniszczone podczas wybuchów wodoru w ciągu pierwszych 4 dni katastrofy.

Reaktor nr. 4 jest teraz najbardziej niebezpieczny, gdyż zużyte pręty paliwowe są całkowicie odsłonięte i emitują duże ilości promieniowania do atmosfery. Zdjęcia wykonane z samolotu bezzałogowego Global Hawk należącego do sił powietrznych USA wskazują na to, że woda nie ma szans się utrzymać w basenie przeznaczonym do chłodzenia zużytego paliwa, ze względu na poważne uszkodzenia kontenera zawierającego pręty paliwowe. M.in. dlatego, próby zrzucenia wody z helikopterów do kontenera nie przyniosły żadnego skutku.

Jak dotąd, szczęśliwie chmura z promieniowaniem była niesiona z wiatrem nad Pacyfik. Jednak w niedzielę, synoptycy zapowiadają silne deszcze i zmianę kierunku wiatrów w stronę Tokyo.

17 MARCA

15:30 Próby schłodzenia reaktorów wodą zrzucaną z helikopterów i wystrzeliwaną z armatek wodnych okazały się nieskuteczne. Poziom promieniowania wokół elektrowni wzrósł z 3700 mikrosiwertów do 4 tys. mikrosiwertów na godzinę.

7.30 W Kanadzie doszło do wycieku z elektrowni atomowej. Według władz niegroźnego.

7.00 W Fukushima I śmigłowce wojskowe rozpoczęły akcję zrzucania dużych ilości wody morskiej na reaktor nr 3 w celu schłodzenia go w ten sposób. Planowane jest też wykorzystane naziemnych armat wodnych Sił Samoobrony. W reaktorach nr 3 i 4 dachy zostały zniszczone i rząd desperacko próbuje te reaktory schłodzić. Jednak wieją tam dość silne wiatry i nie wiadomo ile dokładnie wody trafia do celu. Reaktory nr 5 i 6 na razie nie są schładzane w ogóle.

16 MARCA

12:00 Przed południem w elektrowni Fukushima wybuchły pożary w reaktorach numer 2 oraz 3. Przy pomiarze radiacji w odległości około 60 km od uszkodzonej elektrowni okazało się, że promieniowanie radioaktywne przekracza tam aż o 500 razy dopuszczalne wartości.

Z przegrzanego tzw. mokrego przechowalnika wypalonego paliwa jądrowego (spent fuel pool) w reaktorze nr 3 elektrowni Fukushima I wydobywa się para - podała agencja Kyodo. Nie wiadomo jeszcze, na ile niebezpieczne są te opary.

9:00 Japoński rząd podał, że w miejscowości oddalonej o 20 km. od Fukushimy wykryto promieniowanie o 6600 razy większe niż normalnie.

Pracownicy walczący z katastrofą nuklearną w Fukushimie zostali ewakuowani w środę rano, gdy poziom promieniowania w zniszczonej elektrowni stał się dla nich zbyt niebezpieczny, prawdopodobnie w wyniku radioaktywnej emisji reaktora nr. 2. Opuszczenie przez pracowników terenu elektrowni mocno utrudniło dalsze próby ratowania sytuacji. Jednak pracownicy wrócili po około godzinie, gdy poziom promieniowania spadł.

Trzeci i czwarty reaktor w Fukushimie Firma Tepco, operator elektrowni, oświadczyła, że zamierza użyć helikopterów, by oblewać reaktor z powietrza wodą i kwasem borowym, w celu zmniejszenia pożaru i ograniczenia wycieków radioaktywnych.

Rzecznik rządu powiedział, że Japonia zastanawia się nad poproszeniem o pomoc wojsk USA.

Obecnie wszystkie sześć reaktorów w elektrowni w Fukushimie znajduje się w stanie krytycznym.

15 MARCA

14:00 Wypadek nuklearny w elektrowni Fukushima I osiągnął 6 stopień w siedmiostopniowej Międzynarodowej Skali Wydarzeń Nuklearnych i Radiologicznych (INES).

13:00 Poziom promieniowania w Tokyo był dziś rano 20 razy większy niż zwykle. W obszarze administracyjnym Ibaraki, położonym niedaleko Fukushimy, poziom promieniowania był 100 razy większy niż normalnie.

10:25 Po wybuchu w Fukushima I oraz pożaru odpadów, do atmosfery przedostały się duże ilości pierwiastków radioaktywnych. Obecnie rząd Japonii zalecił swoim mieszkańcom pozostanie w domu i uszczelnienie okien. Operator elektrowni, firma TEPCO stwierdziła że nie radzi sobie z katastrofą i poprosiła o pomoc japońską i amerykańską armię w gaszeniu pożaru. Z prognoz meteorologicznych wynika że radioaktywna chmura za parę godzin dotrze do Tokio.

W stolicy kraju ludzie wykupują masowo żywność, przez co supermarkety są puste. Rząd Francji radzi swoim obywatelom aby jak najszybciej opuścili Japonię. Osoby pytane na lotnisku twierdzą, że rząd japoński działa nieprzejrzyście i okłamuje ludzi o faktycznym stopniu zagrożenia.

09:40 Wybuch uszkodził stalowy kontener osłaniający jeden z reaktorów. Płonące zużyte paliwo z innego reaktora uwolniło duże ilości radioaktywnych materiałów do atmosfery. Katastrofa już oficjalnie jest uznawana za poważniejszą, niż katastrofa w Three Mile Island. 800 pracowników elektrowni zostało ewakuowanych. Pozostało jedynie 50, którzy walczą dalej z ogniem w kilku reaktorach narażając własne życie. Według ekspertów, poziom radioaktywności zagraża już ludzkiemu zdrowiu. 75-minutowe wystawienie na poziom promieniowania istniejący obecnie wokół elektrowni oznacza już chorobę popromienną.

"Mamy do czynienia z najgorszym możliwym scenariuszem" - powiedział Hiroaki Koide, starszy specjalista od reaktorów jądrowych w Instytucie Badawczym Kyoto. "Możemy zakładać, że kontener reaktora nr. 2 został naruszony. Jeśli w środku reaktora dochodzi do stopienia rdzenia, na pewno do atmosfery dostaną się ogromne ilości promieniowania".

Małe ilości radioaktywnego jodu i cezu zostały wykryte w Tokyo.

 Eksplozja reaktora jądrowego Fukushima I14 MARCA

23:00

Rdzenie reaktorów 1 i 3 są coraz chłodniejsze, jednak doszło do awarii systemu chłodzenia w reaktorze nr. 2. Ponadto, jak się okazuje, w reaktorze nr. 3 używano paliwa na bazie plutonu, który jest o wiele bardziej szkodliwy dla żywych organizmów. Pluton mógł się wydostać do atmosfery, gdy wypuszczano parę wodną z reaktora. Kolejną zmorą ekip ratunkowych są składy zużytego paliwa, które mieszczą się przy każdym reaktorze. W razie awarii systemu chłodzenia, materiały, które są w nich przechowywane mogą się zapalić i emitować do atmosfery ogromne ilości promieniotwórczych pierwiastków.

11:00

Sytuacja po wybuchach w japońskiej elektrowni atomowej Fukushima jest "niepokojąca" i nie można wykluczyć scenariusza katastrofy nuklearnej - ocenił francuski minister ds. przemysłu, energetyki i gospodarki cyfrowej Eric Besson. - Mamy do czynienia z poważnym wypadkiem nuklearnym, skoro doszło do wycieków radioaktywnych.

Obecnie trwają wzmożone wysiłki, by nie dopuścić do stopienia się rdzenia reaktora, co przy jednoczesnych uszkodzeniach osłon, w których umieszczony jest reaktor, byłoby katastrofalne w skutkach.

06:50

W reaktorze nr 3 elektrowni atomowej Fukushima I doszło dzisiaj do wybuchu wodoru, jednak komora, w której znajdują się pręty paliwowe reaktora, jest nienaruszona - poinformował rzecznik rządu Yukio Edano. Według niektórych źródeł, w reaktorze nr 3 doszło do dwóch eksplozji, nad reaktorem unosi się chmura dymu. Operator elektrowni, firma Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) poinformowała, że 3 osoby zostały ranne a 7 uznano za zaginione. Według reporterów Associated Press, wybuch był odczuwalny w odległości 50 km. Gubernator Tokio Ishihara polecił monitorowanie poziomu radioaktywności w rejonie metropolii.
Agencja Reuters donosi z kolei, że w reaktorze nr 2 elektrowni Fukushima I, przestał działać system chłodzenia.

00:52

Firma energetyczna TEPCO, operator elektrowni w Fukushimie, wydała komunikat o wzroście poziomu promieniowania w zniszczonej elektrowni.

13 MARCA

23:00

Po porannej eksplozji w reaktorze nr. 1, elektrownia w Fukushimie ma kolejne problemy. System chłodzenia w reaktorze nr. 3 przestał działać. Japońska Agencja Bezpieczeństwa Nuklearnego poinformowała, że przynajmniej 9 osób zostało już napromieniowanych.

12:00

Rzecznik rządu Japonii potwierdził, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że rdzeń reaktora nr. 1 uległ częściowemu stopieniu. Oznaczałoby to, że readioaktywne częstki z prętów paliwowych wydostały się do atmosfery, gdy wypuszczono parę wodną z uszkodzonego reaktora. Rzecznik potwierdził również, że w reaktorze nr. 3 powstały niebezpieczne ilości wodoru, który grozi wybuchem, podobnym do tego, który zniszczył obudowę reaktora nr. 1.

 Badanie na obecność radioaktywności 9:45

Nakazem ewakuacji ze względu na zagrożenie promieniowaniem zostało objętych 210 tys. osób. Ze względu na awarię reaktora nr. 3, operatorzy elektrowni uwolnili radioaktywną parę do atmosfery, by zapobiec natychmiastowej katastrofie. Przynajmniej 160 osób zostało napromieniowanych, w tym 60 osób, które oczekiwały w liceum na ewakuację helikopterem.

11:40

Wiadomo już, że w eksplozji doszło do uszkodzenia betonowego kontenera mającego chronić środowisko przed wydostaniem się radioaktywnych cząstek. Kontener był osłoną na wypadek stopienia się rdzenia.

10:40

CNN podaje, że w elektrowni w Fukushimie nastąpił wybuch. Przynajmniej 4 pracowników zostało rannych. Nadal trwa walka, by zapobiec stopieniu rdzeni 2 reaktorów. Zasilanie systemu chłodzącego nie zostało jednak jeszcze przywrócone, co w ciągu 24 godzin grozi katastrofą na niespotykaną skalę.

 Wybuch w elektrowni jądrowej Moment wybuchu uchwycony na filmie

12 MARCA

08:30

Agencja prasowa Kyodo potwierdziła wyciek radioaktywnego cezu z pierwszego bloku reaktora w Fukushimie.

23.40

Poziom radiacji w reaktorze w Fukushimie jest 1000 razy większy niż norma. Prawdopodobnie doszło już do radioaktywnego wycieku. Władze ewakuują ludzi mieszkających w promieniu 10 km od elektrowni.

19.00

Tokijskie przedsiębiorstwo energetyczne Tokyo Electric Power Co. poinformowało, że poziom promieniowania w budynku, gdzie znajduje się jeden z reaktorów elektrowni atomowej Fukushima-Daiichi nadal rośnie. Agencja AP podała, że władze planują upuścić radioaktywną parę, by zmniejszyć ciśnienie w reaktorze. Agencja Kyodo ostrzega przed "możliwym wyciekiem radioaktywnym". Informację tę potwierdził też minister gospodarki Japonii- Banri Kaieda.

 Płonąca rafineria Aktualizacja:

W okolicy miejscowości Fukushima wokół elektrowni atomowej wzrósł poziom promieniowania. Ewakuowano 3 tysiące mieszkańców z tego rejonu. Eksperci ostrzegają, że jeśli wkrótce nie zostanie przywrócone zasilanie pomp w elektrowni, może dojść do stopienia rdzenia reaktora, podobnie jak w Three Mile Island w 1979 r. w USA.

Dzisiaj doszło do potężnego trzęsienia ziemi (8,9 stopnia w skali Richtera) u wybrzeży północnej Japonii. Nie wiadomo dokładnie ile jest ofiar. Poza zniszczeniami wywołanymi bezpośrednio przez trzęsienie ziemi, dodatkowe straty wywołuje potężna, dziesięciometrowa fala tsunami. W rejonie całego Pacyfiku ogłoszono stan zagrożenia. Niektóre przybrzeżne miasteczka japońskie zostały w dużym stopniu zniszczone. Większość największych fabryk nie pracuje.

Tymczasem w jednej z elektrowni atomowych ogłoszono stan wyjątkowy, uszkodzeniu uległ system chłodzący. W budynku elektrowni atomowej Onagawa wybuchł pożar. Cztery japońskie siłownie atomowe uległy automatycznemu wyłączeniu pod wpływem wstrząsu. Są poważne problemy w dostarczeniu energii elektrycznej. Rząd twierdzi, że nie doszło do wycieku radioaktywnego. Doszło do wybuchu co najmniej dwóch rafinerii. Nad Tokio unosi się dym, kilka budynków płonie. Międzynarodowe lotnisko Sendai zostało całkowicie zalane.

W ciągu następnych dni istnieje zagrożenie wstrząsami wtórnymi.

OdpowiedzZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.