IMPEL: NIEWOLNICE ZE SZPITALNEJ IZBY

Publicystyka

Sytuacja pracowników sprzątających wieluński szpital jest tragiczna. Kilkanaście salowych jest na urlopach chorobowych. Trzy z nich chcą popełnić samobójstwo. Powodem mają być perfidne metody upadlania ludzi stosowane przez firmę Impel, która obsługuje miejscowy ZOZ. Sprawa jeszcze w tym tygodniu trafi do prokuratury i wielu ważkich instytucji.

Przerwały milczenie

Kiedyś mówiono o nich salowe, teraz nadano im tytuł pracownika sprzątającego. Kiedyś były pracownicami szpitala, teraz firmy, która go obsługuje. Firmy, która w skandaliczny sposób łamie prawa pracownicze i staje się przyczynkiem wielu ludzkich tragedii. Przez wiele lat cierpiały. Były poniżane i traktowane jak "ludzie z gorszej gliny". Teraz przerwały milczenie. Są zlęknione i zdesperowane sytuacją w jakiej postawił je pracodawca, ale chcą walczyć o swoje.

Firma z "prestiżem"

Impel to grupa spółek działających na terenie całej Polski. Zatrudnia ponad 30 tys. pracowników, w tym ok. 5,5 tys. osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Oferuje szeroki wachlarz usług. Bazuje na usługach porządkowych i ochronie mienia. Zajmuje się również dostarczaniem pożywienia do różnego rodzaju instytucji, handlem odzieżą roboczą, zarządzaniem zasobami ludzkimi i innymi usługami.
Ich strategicznymi klientami są KGHM Polska Miedź S.A., Elektrociepłownie Warszawskie S.A., Kredyt Bank S.A., Bank Zachodni WBK S.A czy Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie. Jak się dowiedzieliśmy, grupa Impel jest największym holdingiem tego typu w Polsce, a jej współwłaściciele brylują na listach najbogatszych Polaków. Całą grupą spółek zarządza Impel S.A., która od 2003 roku jest spółką notowaną na giełdzie. Od tegoż samego roku szczyci się certyfikatem jakości ISO 9001:2000.

Zmuszone mieć wolę poniżenia

Sprzątające na umowę zlecenie, by dostać pracę musiały najpierw podpisać oświadczenie o skandalicznej treści: "Mam świadomość faktu, że:

1.Zawarta ze mną umowa jest umową cywilnoprawną, do której zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 2.Zgodną wolą obu stron było zatrudnienie mnie właśnie w takiej formie, tj. umowy zlecenia. 3.Zawarta umowa nie rodzi żadnych skutków w zakresie uprawnień pracowniczych, wynikających ze stosunku pracy, a w szczególności: a) prawa do urlopu, b) prawa do wynagradzania za czas niezdolności do pracy, c) prawa do świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych".

Wydawałoby się, że podpisanie takiego oświadczenia odebrało im możliwość korzystania z jakichkolwiek pracowniczych przywilejów, ale to nie jest takie pewne. Punkt pierwszy i trzeci brzmią bardziej jak przyjęcie pewnych informacji do wiadomości, a nie oświadczenie woli pracownika. Takie oświadczenie podpisane w pośpiechu, na kolanie lub kuchennym blacie miało jeden cel. Pracodawca chciał podporządkować sobie kadrę tak, aby nie dochodziła swoich praw. Kobiety, wiedząc co podpisały, nie upominały się o swoje, bo czuły się same sobie winne. – Podpisałam ten papier i myślałam, że już nie ma odwrotu – mówi jedna z pań sprzątających.
- Myśli pan, że myśmy chciały to podpisać. Absolutnie nie! Ale nie miałyśmy wyjścia.. Zmusili nas do tego – mówi jedna z pracownic. – Brygadzistka stała nade mną w kuchni i kazała natychmiast podpisywać. Nawet nie pozwoliła przeczytać i oczywiście broń Boże, nie można było wpisać daty – opowiada druga.

Psychozagadka pani menadżer

W 2005 roku Impel zorganizował zebranie. Prowadziła je menadżer Iwona M., która oznajmiła, że dwie panie są do zwolnienia. Nie powiedziała jednak które, jednocześnie zaznaczając, że jeśli wszystkie zrzekłyby się części etatu to nie będzie trzeba nikogo zwalniać. Kobiety wystraszyły się i przystały na propozycję pani menadżer. Kazano im zwrócić się na piśmie z prośbą o zmniejszenie godzin pracy. Oczywiście dotyczyło to tylko tych pracownic, które nie miały grupy inwalidzkiej. Jednocześnie przewodnicząca związku zawodowego Krystyna Ch. informowała, że na mocy protokołu, który przygotują Impel przywróci pełne etaty w ciągu pół roku. Jednak nie wszscy doczekali się przywrócenia pełnego etatu.

Zaniedbanie czy zasada

O każdej zmianie warunków zatrudnienia pracownice Impelu dowiadują się z dnia na dzień, albo po fakcie. Przykładem może być przeniesienie pracowników sprzątających wieluński ZOZ z jednej spółki grupy Impel do drugiej, które miało miejsce 30 listopada. Kobiety dowiedziały się o nim dopiero 20 grudnia. Wtedy otrzymały do podpisania pismo informacyjne z wsteczną datą.
Na tego typu pismach, podtykanych sprzątającym pracownicom, jak również na wszelkich umowach nie widnieją zazwyczaj żadne daty. – Nie ma daty, a jak jest to albo wsteczna, albo jakaś z kosmosu – komentuje jedna z pracownic.

Panie mają również problem z podbiciem książeczek zdrowotnych czy uzyskaniem zaświadczenia o zatrudnieniu. – Brygadzistka ciągle mówi, że nie ma pieczątki – tłumaczy Dorota Sieradzka.
W październiku karta pracy Lucyny Żurek została sfałszowana. Ktoś podpisał się za nią. Kto? Nie wie tego nikt, nawet sama zainteresowana.

Figa za nadgodziny

Okazuje się, że brygadziści z Impelu są świetnie wyszkoleni przez swoich przełożonych. Wiedzą jak "trzymać za pysk" szeregowe pracownice, które raz po raz są skutecznie zastraszane i stawiane do pionu. Zaś te, które się wychylają dostają po nosie. Rejestr, na którym zaznacza się przepracowane godziny i na bazie którego wylicza się pensje jest wiecznie fałszowany. Dowodem tego może być ot choćby stosowanie ołówka i gumki, co znacznie owe fałszerstwo ułatwia. – Nie pisali nam wszystkich godzin. Wszystkie panie na umowę zlecenie były pisane ołówkiem, a potem część godzin perfidnie wymazywano gumką – opowiada jedna z byłych pracownic. Drugim dowodem na nieuczciwe traktowanie tego wewnątrzzakładowego dokumentu jest fakt, że do czasu wypłaty wiele kratek pozostawia się celowo pustych, a potem na szybko się je uzupełnia. Jakby tego było mało, każdy zakładowy świstek, zaświadczenie, lista płac, czy nawet umowa o pracę podawana jest pracownicom do podpisu bez daty. – Jak raz wpisałam datę na umowie, to brygadzistka kazała natychmiast ją potargać i przyniosła nową. Oczywiście bez daty. Musiałam podpisać – żali się jedna z pracownic.

Wcześniej wspomniany rejestr jest podstawą do wyliczenia wypłaty. Szkoda tylko, że wszystkie nadgodziny są z niego usuwane za pomocą zwykłej gumki. Grafik jest poprawiony w taki sposób, żeby nikt nie miał o nic pretensji, a o zapłacie za pracę ponad normę pracownice mogą zapomnieć. Za nadgodziny, niedziele i święta panie dostały – jak wyraziła się jedna z nich – ''figę z makiem''.

"Nie jesteśmy szmatami do podłogi"

Zdaniem kilkunastu pracowników sprzątających firma nie tylko łamie prawa pracy, ale także skutecznie zastrasza i upadla ludzi, co wielokrotnie prowadzi do długotrwałych depresji, a nawet zaburzeń psychicznych.

Panie pracujące na umowy zlecenie, w umowie mają zawarte sprzątanie i mycie okien. Robią jednak dużo więcej. Przywożą i rozdają posiłki, myją naczynia oraz termosy, wywożą brudną pościel, liczą ją, a następnie przywożą czystą. Myją i dezynfekują łóżka po chorych, a także spuszczają mocz z worków pacjentów, podają kaczki i baseny. Pracują nawet po 200 godzin w miesiącu. – Nie ma nawet czasu śniadania zjeść. Trzeba pracować na najwyższych obrotach i robić to co kiedyś pięć czy sześć salowych – mówi jedna z pań.

Zdarza się nawet, że pracownice Impelu wynoszą zwłoki. - Najpierw żeśmy zwłoki znosiły, a potem podawały obiad. Tak było – zapewnia jedna z pań. – Bez żadnych zabezpieczeń, bo nie ma nawet jednorazowych rękawiczek, ani fartucha – dodaje druga. - Jesteśmy traktowane jak szmaty do podłogi. Nie możemy ani zjeść śniadania, ani się odezwać. Straszą nas i nami pomiatają – mówi Urszula Wątor. – Nie jesteśmy szmatami do podłogi – dodają ze łzami w oczach jej koleżanki. Z relacji świadków wynika, że jednej z pań, która mając zwolnienie chorobowe chodziła do pracy, wyrwano to zwolnienie z kieszeni i kazano jej natychmiast je zniszczyć. Ta ze strachu zrobiła co kazała brygadzistka i ze spuszczoną głową dalej myła podłogę.

Po co komu książeczka zdrowia

Nowe osoby są przyjmowane niemal z marszu. Przychodzą do pracy w szpitalu bez aktualnych badań, a nawet bez książeczek zdrowia. Okazuje się, że w listopadzie 2007r. w wieluńskim szpitalu miała pracować nosicielka wirusa Hbs+, czyli zapalenia wątroby typu B. Miała ona wówczas mieć bezpośredni kontakt z pacjentami, a nawet podawać im pożywienie. Dopiero kiedy Impel dowiedział się o sytuacji miał natychmiast usunąć kobietę ze szpitala. Jak donoszą nasi informatorzy owa pani znów pracuje w szpitalu. Tym razem z podbitą książeczka lekarską i z zaświadczeniem, że jest już zdrowa. To nie jedyny przypadek pracownicy Impelu, która pracowała bez aktualnych badań. Takich przykładów jest dużo więcej. Jednym z nich jest przypadek Urszuli Wątor, która pracowała w wieluńskim szpitalu bez badań lekarskich przez osiem miesięcy. Inna z pań do dziś nie oddała wyników badań i ciągle pracuje. – Przez przypadek moje wyniki badań zostały w torebce. Nie oddałam ich do dziś. Nie upominają się. Badania są im nie potrzebne, byle zapieprzać za trzech – mówi Sieradzka.

Ekspresem do Włoszczowej

Menadżer firmy Iwona M. piątego stycznia bieżącego roku nakazała kilkunastu pracowniczkom podpisać pismo, na podstawie którego miały one od zaraz zakończyć pracę w wieluńskim szpitalu i siódmego stycznia rano stawić się do pracy w Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Włoszczowej, położonej 125,5 km od Wielunia. Zaś nie stawienie się do pracy we Włoszczowej miało być traktowane jako nieusprawiedliwiona nieobecność , co w konsekwencji oznaczałoby uzasadnione zwolnienie. Takie traktowanie sprawy to ewidentna gierka ze strony pracodawcy. Jasne jest, że nikt o zdrowych zmysłach nie podejmie pracy za kilkaset złotych 125,5 km od miejsca zamieszkania. Tym bardziej, że nie istnieje żadne (podkreślenie własne – autor) realne połączenie komunikacyjne. Pracodawca ewidentnie chciał zmusić panie sprzątające do tego, by same zrezygnowały z pracy. W tym momencie, nie musiałby zostać zachowany ustawowy okres wypowiedzenia, a pracownice nie mogłyby wystąpić na drogę sądową.
Kiedy Halina Dydyna dostała pismo o zmianie miejsca pracy na Włoszczową puściły jej nerwy. Zaczęła rzucać garnkami po całej kuchni. – Krzyczałam do tej brygadzistki i rzucałam w nią garnkami. Przeżyłam szok. Oni mnie już tak psychicznie wykończyli, że byłam gotowa ją tymi garnkami zatłuc – mówi roztrzęsiona.

Inne pracowniczki nie pokazywały tak dobitnie swojej frustracji, ale były równie zbulwersowane. – Człowiek nie wiedział gdzie oczy podziać, co z rękami zrobić. To był po prostu szok – opowiada Dorota Sieradzka.
- Od wręczenia tego pisma tylko płacz i papieros za papierosem. Jak skończy mi się chorobowe to co ja zrobię? Do Włoszczowej pojadę pracować – pyta retorycznie Grażyna Sibera. O niczym nie myślę tylko o tym, żeby odebrać sobie życie – mówi drżącym głosem. Jak się okazuje nie tylko pani Grażyna ma samobójcze myśli.

- Nerwy mi wysiadły. Całą noc nie spałam. Nie byłam w stanie. Też myślałam o samobójstwie – opowiada Lucyna Żurek. - Muszę przez to wszystko iść do psychiatry. Odkąd się dowiedziałam, że mam pracować we Włoszczowej chodzą mi po głowie różne myśli. Jak oni mi nie pozwolą przejść na emeryturę to wezmę sznurek i się powieszę. Nie mam innego wyjścia – mówi Dydyna.

Paweł Gudwański, dyrektor Impelu sprawę komentuje krótko - Nic nie wiem o tym przeniesieniu. Nie mamy żadnych problemów kadrowych! Na wszystkie inne pytania odpowiada tak samo – proszę zapytać naszego rzecznika prasowego.

Firma poprzez to zamieszanie zaczęła mieć braki w kadrze. W szpitalu nie miał kto sprzątać. Kilkanaście osób niemal jednocześnie poszło na zwolnienia chorobowe.

Pierwsze skutki naszych interwencji

W sprawie przeniesienia pań do Włoszczowej rozmawialiśmy z zarządem spółki Impel. Nasza interwencja szybko przyniosła skutek. Zarząd firmy zainteresował się sprawą i błyskawicznie wycofał z absurdalnej propozycji. Jak przyznaje Katarzyna Marszałek, rzecznik prasowy grupy Impel – taka sytuacja w ogóle nie powinna zaistnieć. Po przeanalizowaniu sprawy Impel wysłał do wszystkich w ten sposób potraktowanych pisma, w których definitywnie wycofał się z propozycji przeniesienia pań do pracy we Włoszczowej i zapewnił, że po powrocie z urlopów chorobowych znajdą zatrudnienie w ich zakładzie na terenie Wielunia. Zaistniałą sytuację pani rzecznik nazywa klasycznym przeoczeniem i komentuje ją tak: - Zarząd zrobi wszystko co w jego mocy, żeby te kobiety normalnie wróciły do pracy. Obiektywnie rzecz biorąc muszę przyznać, że rozwiązanie zaproponowane paniom nie było zgodne ze zdrowym rozsądkiem.

Prócz tych wyjaśnień pani rzecznik obiecała, że odpowie pisemnie na nasze wszystkie inne zapytania w terminie siedmiu dni.
Pokrzywdzone wielokrotnie zwracały się z prośbą o pomoc do Okręgowych Inspekcji Pracy. Z ich relacji wynika, że wszystkie prośby były ignorowane. Jednak po naszych telefonicznych interwencjach reakcja tych instytucji była błyskawiczna. Teraz Impel czekają wzmożone kontrole. – Sprawa będzie wyjaśniana w bieżącym tygodniu. Nasi inspektorzy przeprowadzą dogłębną kontrolę zakładu – zapewnia Ryszard Wadręga, starszy inspektor pracy z sieradzkiego oddziału Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi. Również Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach obiecał w trybie pilnym zająć się ową sprawą. – Natychmiast rozpoczynamy kontrolę Impelu. Jesteśmy w ciągłym kontakcie z zainteresowanymi. Mogę panu obiecać, że nie zbagatelizujemy sprawy – mówi Barbara Kaszycka, rzecznik prasowy OIP w Kielcach.

Sprawa trafi do prokuratury i innych instytucji

Wielowątkowość tego tematu utrudnia jego dokładne przedstawienie w skrócie. Dlatego zapewniamy, że to nie ostatni artykuł w tej sprawie opublikowany na naszych łamach. Temat jest na tyle poważny, że postanowiliśmy sprawę zbadać dogłębnie i dotrzeć jak najbliżej prawdy, jak również zainteresować tematem media ogólnopolskie.

Znaczna część zarzutów stawianych pracodawcy jest niepodważalna. Są i takie, które trudno sprawdzić, a jeszcze trudniej udowodnić. Mowa tu o podejrzeniu mobbingu czy szkodliwości środków czystości stosowanych przez Impel, ale o tym w następnym numerze Kulis.

Jeszcze w tym tygodniu sprawa ma trafić do prokuratury. Prócz tego wysłaliśmy pisma z prośbą o zainteresowanie się sprawą m.in. do: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Rzecznika Praw Człowieka, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Kancelarii Premiera RP, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej jak również do Powiatowego Inspektoratu Sanitarno-Epidemiologicznego. Finalizując dzisiejszą część tematu należy wspomnieć, że wieluńscy pracownicy Impelu noszą się z zamiarem utworzenia społecznego komitetu osób pokrzywdzonych przez Impel, jak również zorganizowania akcji protestacyjnej w wieluńskim szpitalu lub na ulicach miasta.

SłAWOMIR RAJCH
naczelny@kulisy.net

więcej na temat sprawy na stronie www.kulisy.net

Sami jesteście sobie winni

Takich ciot i fujar aż szkoda bronić ! w ogole Polacy to naród który
ma zawsze najwięcej do powiedzenia i kozaczy co to nie on a okazuje się że nawet głupi pracodawca potrafi ich dymać na prawo i lewo.Co ci ludzie jeszcze robią w tym IMPELU ?? przecież jest mnóstwo innej pracy ! i to lepszej bo trudno wymyśleć gorszą, każdy myślący człowiek odszedł by stamtąd i kazał się im pocałować w dupę, ale widać że niektórzy ludzie mają już wpojoną postawę niewolnika , Tacy ludzie są winni przedewszystkim sobie !

dobrze ci sie mówi,bo

dobrze ci sie mówi,bo pochodzisz może z okolic gdzie jest małe bezrobocie,ale jak ludzie nie maja za co żyć,to patrzą utrzymać swoją prace,a na ich miejsce chętnych czeka sporo i to są przjmowani na gorszych warunkach

nie fer!

Nikt nie ma prawa obrazac ludzi!To zasady w naszym pieknym kraju sa chore a nie ludzie.Ja stracilam prace ktora bardzo lubilam i nie moja w tym wina ze tak nie uczciwa firma wkrecila sie,czy wiecej(wygrala przetarg)obiecujac zlote gory.To wlasnie z ta firma(impel)trzeba zrobic porzadek by inni mogli spokojnie pracowac i robic to co lubia. Precz z Impelem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

impel

chodzą słuchy,że firmę w której pracuję od kilku lat ma wessac Impel.Wszyscy się słusznie obawiamy co z nami bedzie??Obecnie mamy umowy o pracę i wszelkie swiadczenia,az ciarki przechodzą jak się czyta o Impelu.....

IMPEL TO NAJWIEKSZY ZLODZIEJ

IMPEL TO NAJWIEKSZY ZLODZIEJ JAKIEGO SPOTKALAM W ZYCIU MACIE SIE CZEGO BAC JA PRACUJE PRAWIE 3 LATA A TERAZ CHCA MNIE ZWOLNIC BO NIE MAM GRUPY INWLIDZKIEJ POWIEDZIEI MI ZE MAM ISC DO PSYCHITRY TO TAM NA PEWNO DOSTANE

Masz racjie to sa

Masz racjie to sa złodzieje najgorsza firma

PO TYLU SKLADKOWYCH LATACH!!

Bardzo zle mowisz;bo jezeli przepracowalam kilka lat mialam normalne zarobki jakie przysluguja pracownicy(salowa)byla wysluga lat byla premia,socjalne ,trzynastka pracujac w ZOZie i nagle przejmuje pracownikow prywatna firma "IMPEL"to co innego sie robi??? to samo czynnosc wykonuje co w ZOZie.I tu wlasnie nie MY jestesmy fujary bo majac lata przepracowane odpowiedni wiek gdzie na starsze lata ktos przyjmie do pracy,a co???w szpitalu posprzataja pielegniarki???To winne sa nasze wladze ze nic nie robia w tym kierunku kto taka ustawe wymyslil zeby pracownik nie mogl sie obronic chyba ze to oni uchwalali sobie takie warunki pracy i sa na prawach a my nic o tym nie wiemy.Mialo byc dobrze a co jest w POLSCE wyzysk czlowieka przez czlowieka.Mlodzi za takie pieniadze nie beda pracowac wiec wyjezdzaja za granice a my starzy pracujemy bo nie wyjedziemy nie znajac jezykow obcych i zostawiajac lata skladkowe.Pensje ktora mamy nie wystarczy zeby przezyc.Za malo zeby zyc za duzo zeby umrzec.Wstyd mowic ze "pracuje" bo niestac mnie na oplaty nie mowiac o zyciu.I taka jest prawda.Co uchwala to bardziej narod zniewolony.Bardzo przykro ale to mysle ze sie ktos w koncu wezmie za to!!!

Re..

Jak się nie wie co się pisze to lepiej siedzieć cicho. Ty najpierw naucz się pisać a potem zabieraj głos na forum a ubliżać,zresztą sam o sobie napisałeś prawdę. Tak trzymaj Polaku.

ty baranie nieskończony

ty baranie nieskończony tacy ludzie jak ty nie powinni mieć prawa do obywatelstwa w naszym kraju. to przez takich pseudo polaków mamy tak zła opinie wstyd mi za takich ludzi jak ty i jeszcze ma czelność opinie wygłaszać na forum co za beszczel. zamknij sie ze swoimi opiniami w zaciszu domowym. a tak na marginesie chetnie bym cie spotkał i morde obił za takie paszkwile

masz podłepodejście do

masz podłepodejście do ludzi i zachowanie jak ta banda z impelu

re

POWIE MI KTOS JAKA JEST TAM STAWKA ZA GODZINE I MNIEJ WIECEJ ILE MIESIECZNIE SIE ZARABIA BO ZAMIERZAM SIE PRZYJĄC DO FIRMY IMPEL NA STANOWISKO PRACOWNIKA GOSPODARCZEGO.

np. od 15 stycznia do15

np. od 15 stycznia do15 lutego 2013 r, sprzatalam poczte i placowke bankowa. Podpisalam umowe opiewajaca brutto na 714 i 510 .....a wyplaty dostalam ...400.-

Impel

To nie ludzie są winni ponieważ za ludzi decydują rządzący to oni ustalaja takie prawo że Impel za każdego pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności kasuje ponad 2000 zl a pracownikom wypłaca 1000zl na rękę , nastepne pytanie kto ustala takie prawo tzw smieciowe umowy???? Dlaczego pomimo takiej opinni firma impel wygrywa przetargi i np jesli chodzi o szpitale czy ktoś sie kogos pytał czy che pracować w tej firmie otóż nie stawiaja ludzi przed faktem dokonanym i zmuszaja aby ludzie pracowali i byli ponizani w tej firmie jednym słowem porazka dno

pracowalam tam..

to nie jest wcale tak ze ludzie sami sie pachaja. ja tam pracowalam, na poczatku nie bylo zastrzezen do niczego. pozniej dodatkowe dyzury oszustwa kradzieze wiecznie sanepid na glowie bo nie bylismy szkoleni. Moje zdanie jest takie: jak sie jest alkoholikiem i chodzi sie dupe obrabia donosi ktora zeszla 5 min wczesniej, kradnie sie srodki z oddzialu, i pije na stanowisku pracy w brudownakichiku... to wtedy ma sie szacunek od pracodawcy z IMPELa:)

prawda robimy za psie

prawda robimy za psie pieniadze w szpitalach jeszcze troche to za pielegniarki bedziemy robic ,wszyscy mowia lekarze pielegniarki a gdzie salowe szpital by sie rozlecial gdyby salowe zastrajkowaly a zarobki ponirzej godnosci

I przyznam ci całkowitą

I przyznam ci całkowitą rację też pracuję w szpitalu jako salowa .Od niedawna przejęła nas firma Impel ,i wydaje mi się że to nie jest tak do końca fajnie jak nam obiecują,tak naprawdę to chciałabym żeby ich dyrekcja wywaliła zanim się na dobre zadomowią.....

Wszyscy narzekają na Impel

Wszyscy narzekają na Impel a jak zbliża się koniec kontraktu to przychodzą i mówią że paciorek odmawiają w intencji wygranego przez Impel przetargu. Mówią , nie jest tak źle bo pieniążki choć niewielkie systematycznie na konta wpływają i po kilku przepracowanych latach mają poczucie stabilizacji. Nie mierzmy wszystkich jedną miarą , takie gnioty jak nadzór w ZOZie w Wieluniu nie zdarza się wszędzie.

re.

Nie zawsze wina leży po stronie pracodawcy najczęściej to wina ludzi zarówno z kierownictwa jak i sprzątających .
Znam przypadki gdzie po jednym telefonie do dyrekcji wylatuje kierownik tylko wszystko musi mieć ręce i nogi.
A jeżeli chodzi o płace to żeczywiście jest cienko całe szczęście jest możliwość dorobienia sobie na innych obiektach.
Mile wspominam czasy gdzie można było dorobić spore pieniądze TYLKO TRZEBA CHCIEĆ

jest coraz gorzej ludzie z

jest coraz gorzej ludzie z grupami a maja nie chodzic na zwolnienia jeju to jest chore co sie wyprawia i panstwo na to pozwala dotuja bande zlodziei a ludzi glodowe pesje maja zero sacunku

Dlaczego

Dlaczego

Kto dal takie prawo??

Kto dal takie prawo azeby zabrac nam premie ,stazowe,socjalne,trzynasta pensje.Za niedziele i soboty tez nie placa -nawet 50%poprostu wykorzystywanie czlowieka przez czlowieka.Ubrac musimy tez sie w swojm zakresie.urlopami zadzi brygadzistka nie pytajac sie czy chce czy nie-pracowalam w ZOZ jako salowa kilka lat .Czy mam sie zwolnic po latach skladkowych ?? i co dalej jestem starsza osoba ktora nie zna jezyka obcego bo napewno majac 30lat nawet bym sie nie zastanawiala.Czy naprawde niema sie kto za nami wstawic jaki kodeks pracy im przysluguje.?Wstyd sie przyznac ile zarabiam powiem tak za malo zeby zyc za duzo zeby umrzec.POZDRAWIAM.TO JEST POLSKA ZECZYWISTOSC.

BEZ SENSU COKOLWIEK PISAC I

BEZ SENSU COKOLWIEK PISAC I TAK NIC NIE WYWALCZYMY!!AQ JESZCZE NAROBIA PROBLEMU.

w lipcu 3 pracownice

w lipcu 3 pracownice wieluńskiego szpitala wyladowały na oddziałach jako pacjetki podobne dolegliwosci dusznosci omdlenia zawroty glowy kołatania serca czy to zwykły przypadek a morze srodki dały im popalic

pracownik impelaz Rybnika

W Rybniku nie jest lepiej jak w waszym szpitalu Impel stosuje takie same metody chcecie więcej się dowiedzieć,zaglądnijcie na tygodnik Nowiny rybnickie, wydarzenia archiwalne ,Z kostnicy do żywych.W komentarzach jest opisane wszystko

Jak się nie wie co się

Jak się nie wie co się pisze to lepiej siedzieć cicho. Ty najpierw naucz się pisać a potem zabieraj głos na forum a ubliżać,zresztą sam o sobie napisałeś prawdę. Tak trzymaj Polaku.

pewnie jesteś z tej grupy

pewnie jesteś z tej grupy zarządców pajacu

moja kumpela pracowała w

moja kumpela pracowała w tym syfie nie była przeszkolona zakuła sie igła i ma teraz żółtaczke c szkoda mi tej kobietki

zwolnilam sie wczoraj z tego

zwolnilam sie wczoraj z tego syfu,pracowałam w wielunskim szpitalu,to jest szok co tam sie wyprawia.istny mobing!

telewizja tvn jest

telewizja tvn jest zainteresowana nagraniem reportarzu o impelu,zainteresownych prosze o kontakt,piszcie nie bujcie sie trzeba im powiedziec stoppppppppppppppppppppppp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! szmaciarstwoooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

re

to prawda oszukują nas na każdym kroku z urlopem i nadgodzinami stawiają coraz większe wymagania a pieniądze stoją w miejscu wstyd

SZCZECIN JEST JAK

SZCZECIN JEST JAK NAJBARDZIEJ ZAAAAA!!!!

impel

impel na unilubelskiej w szczecinie to bandzory oszusci a kierowniczka anka to niedopieszczona nie wydymana stara panna bez dzeci perspektyw ktura wszystko dla impela i siebie a pracownikom jak najwjecej zabrac

teraz maja byc w zabrzu

teraz maja byc w zabrzu

Takich jak ty jest zapewnie

Takich jak ty jest zapewnie mnóstwo, ale brakuje im odwagi głośno powiedzieć wprost bo kierownicy i tak w twarz się śmieją parobkom i pokazują gdzie jest miejsce sprzątającej- na czterech, na posadzce ze ścierą w ręce

Parę dni temu zostałam

Parę dni temu zostałam zwolniona z Impela,mobbing zastepca dowodcy znecal się na demną psychicznie,zamknął w swoim biurze,zmusił mnie do wypicia alkoholu chociaż odmawiałam zagroził że jak z nim nie wypiję to pożałuję,i zaczął się do mnie dobierac,później kazal mi myc w ubikacji,jego przeniesiono na inny obiekt a mnie wylali jestem zalamana.

ochrona

Pracowalem troche w chronie i powiem jedno .Wszystkie firmy tej branrzy mają pracownika za nic. Poniewasz grono ludzi uwarza lacznie z politykamy że w ochronie pracują najgorsze smiecie.W polsce ochroniarze traktowani są na równi z kloszardami taka jest nasza rzeczywistosc

Ja zgadzam się z tymi

Ja zgadzam się z tymi wszystkimi krytycznymi uwagami. pracuje krótko ale dość juz widziałam. Wymagają więcej od nas niz sami są w stanie dać." Czystość" przede wszystkim. A GDZIE SĄ UBRANIA DLA NAS, MASECZKI OCHRONNE I ŚRODKI ,KTÓRE SĄ POTRZEBNE DO PRACY. Oszukują na godzinach pracy na wyplatach.
Procedury to dwanaście stron samych bzdór.Co chwila zmieniają sie kierownicy,dlaczego???????????????? Dlaczego zatrudniani są alkoholicy i ludzie umysłowo niepewni ????????/ Koszmar!!!!!!!!!!!!!!!!
Niestety jestem w tak ciężkiej sytuacji że musze tam kiblować, ale juz niedługo, szukam nowej pracy-)
UWAŻAJCIE GDZIE SIĘ ZATRUDNIACIE!!!!!!!!!!!!!!

...no wlasnie...srodki sa

...no wlasnie...srodki sa trujace,szkodliwe,,,kiedys powiedzialam do brygadzistki,ze mimo,ze mam rekawiczki na dloniach to i tak czasem przedostanie sie jakis plyn pod nie typu INTO,SEPTACID czy FUGATEN,Virko itd i przez to mam suche,podraznione dlonie,czerwone plamy,ktore bardzo swedza,ostatnio mialam generalke na jednej z sal,byla jakas bakteria i trzeba bylo wszystko wymyc Septacidem,wzielam maske od pielegniarek,fartuch i rekawiczki bo od Impela to mozna uslyszec tylko:NIE MA NA STANIE,NIE ZAMOWIONE,,,OJ NIE UMIESZ UKRASC PO CICHU PIELEGNIARKOM?.....a wiec ubralam sie w te niby "zabezpieczenia" i poszlam sprzatac,maska nic nie pomagala,gryzlo mnie w nosie,piekly oczy,mialam odruch wymiotny,slabo mi sie robilo i musialam co jakis czas wychodzic z sali by odetchnac od tych oparow,skonczylam i nagle z mojego nosa zaczela leciec krew,wycieralam,wycieralam,zmywalam woda krew,ktora wydostawala sie z nozdrzy,pielegniarka sie mna zajela,przestalo,pojechalam zaraz do domu i znowu to samo,dwa dni(dobrze,ze akurat mialam wolne)...
inna sprawa,zatrudnilam sie pare lat temu w Impel'u przy Unii Lubelskiej w Szczecinie,brygadzistka gdy zapytalam o obowiazki moje i warunki umowy m.in. powiedziala-PRACA JEDNOZMIANOWA,PRACUJESZ W GODZINACH 7-15,OD PONIEDZIALKU DO PIATKU,KAZDY WEEKEND WOLNY I WSZELKIE SWIETA(TYPU-NOWY ROK,BOZE NARODZENIE,DZIEN NIEPODLEGLOSCI,BOZE CIALO ITP)gdy zapytalam o wynagrodzenie odpowiedziala-WYNAGRODZENIE STALE,W JEDNYM MIESIACU WYJDZIE WIECEJ GODZIN,W INNYM MNIEJ ALE WYNAGRODZENIE JEST NIEZMIENNE.....
po poltorej roku wynagrodzenie sie zwiekszylo, w styczniu tego roku kolezanki pracujace w dyzurach 11sto godzinnych(umowa zlecenie bo tylko o tym mowimy)odbieraly wyplate z wielkim zaskoczeniem,gdy okazywalo sie,ze pieniedzy brakuje na kontach,rachunki do umow dostawalysmy tydzien lub dwa po odebraniu wyplaty wiec zadna nie miala pojecia,ze nie otrzymaja calego wynagrodzenia miesiecznego,okazalo sie,ze "dyzurne" maja wyrobic w kazdym okresie rozliczniowym(od 26ego do 25ego nastepnego miesiaca) 180godzin!!!! Nigdy tego nie bylo!!!Nie zrobili zadnego zebrania by nas wczesniej powiadomic o tym,ze nastepuja zmiany,nie dali nam szansy nawet i czasu by sie zastanowic czy zgadzamy sie i zostajemy, czy szukamy innej pracy,teraz w pazdzierniku ja tak zwana 8kowa,tez mam nagle wyrobic 180godzin i tez dowiedzialam sie dopiero przy pobieraniu wyplaty z konta,pytalam sie kiedy mam to zrobic skoro pracuje na 8godzin,weekendy mam wolne i swieta wszelkie gdyz tak mi powiedziano gdy zostalam zatrudniona,,,kazdy miesiac jest inny a 180 godz jest co miesiac do wyrobienia...teraz od 11ego listopada zostaly zabrane takze mi dni wolne swiateczne,nawet nie wolno mi przyjsc w ten dzien i pracowac,mam mnie nie byc bo jest jedna salowa wiec wystarczy i mam zabrane za ten dzien p[ieniadze,zabraklo mi wiec w listopadzie 4ech godzin do 180 a ONI mi zabrali 60zl z wynagrodzenia brutto,no wlasnie bo zarabiam teraz roznie- jedna umowa powinna byc na 900zl i druga na 100zl a mam ta mniejsza na 10zl i druga na 930zl,na 940zl,890zl...zalezy chyba od ich humorow,zabieraja za brakujace godziny za kazdym razem inaczej,w biurze przy szpitalu kaza jezdzic na ul.Mieszka bo glownego biura w Szczecinie,stamtad wysylaja do biura przy szpitalu gdzie pracuje bo moja brygadzistka z kierowniczka przeciez naliczaja mi godziny i wysylaja dalej na Mieszka do potwierdzenia..a jesli chodzi o tych "alkoholikow" to jest tu u nas normalna rzecz na porzadku dziennym,pijanych odslylaja do domu a na drugi dzien normalnie przyjmuja do pracy,takie osoby szybciej dostaja umowy o prace,wystarczy,ze czesto sie zgadzaja na dodatkowe dyzury by latac luki i tak sa wynagradzani,mimo,ze "czasem" mocno zachwiani przychodza do pracy,,no wlasnie DODATKOWE DYZURY-kolezanka ma na dzien dzisiejszy ponad 1070zl nie wyplaconych pieniedzy przez Impel za dodatkowe dyzury,co miesiac gdy brakuje Jej godzin do 180,ktore ma wyrobic ma zabierane za to kase ale za dodatkowe nie oddaja mimo,ze upomina sie od ponad pol roku.....oj tego jest bardzo wiele,moglabym ksiazke napisac wypisujac wszystko co ostatnimi miesiacami sie tu u nas dzieje..czytalam tu,ze pare osob pisze o tym jak to MY zamiast szukac innej pracy,siedzimy w tym Impelu i lubimy narzekac...nie moge mowic za wszystkich,powiem za siebie-mam dziecko,sama wychowuje,gdy maz odszedl na biegu zmienialam prace ze zmianowej na jedna zmiane by pracowac tylko wtedy gdy dziecko bedzie w swietlicy,obiecywano mi,ze po trzech czterech miesiacach dostane umowe o prace,,,kierownictwo sie zmienilo,potem byla podwyzszka,zostalam,znowu obiecanki,ze bedzie umowa stala,tak czlowiek tkwil bo mial nadzieje....nie jest latwo znalezc prace na ranna zmiane a wejsc z deszczu pod rynne jakos mi sie nie usmiecha......sarah,ul.Unia Lubelska 1,Szczecin P.S. CZY KTOS KOMPETENTNY ZAJMIE SIE NAMI?

czytam te komentarze i

czytam te komentarze i śmiem powiedzieć że mam mieszane uczucia odnosząc się do nich...a mam dopiero 17 lat...i ja też chcę zabrać głos w tej sprawie gdyż moja mam pracuje w tej firmie...i niestety nie mogę powiedzieć że jest zadowolona...

żal

ludzie czy jest sprawiedliwość,jesteśmy tanią siłą roboczą za 800zł.olsztyn

prawda jest taka ze impel to

prawda jest taka ze impel to napewno0 firma trocheeeeeeeeeeee na bakier z prxepismi mieszkam na slasku i faktycznie przyjmuja sprzxatajace salowe z maszu bez badan a o szkoleniach to nawet niue ma mowy
dobrze ze choic placa regularnie i daja jakies mubdurki marne bo marne ale daja

Impel w Kudowie Zdroju

Moja żona pracowała w Impelu na umowę-zlecenie ok. miesiąca. Za nadgodziny dostała figę z makiem. Stosuje się tam praktykę że członkowie rodzin pracowników pomagają by wyrobić się z robotą.

Moja żona dostała za miesiąc pracy najpierw 30 zł. Mówiono że ma dwie listy płac. Po mojej interwencji i straszeniem Policją, przysłano wypłatę. Nie żal mi pracowników którzy liżą d..pę i się boją.

Robert

złodzieje

złodzieje

impel

czy ktoś posiada wiadomosci czy jaka kolwiek instytucja podjela kroki odnosnie łamnania prawa przez impel?

Impel zasługuje na UWAG-ę

Impel zasługuje na UWAG-ę w TVN

tere-fere............i kto

tere-fere............i kto sie za nami wstawi? Przeciez oni mają takich prawnikow ze hej!!!!szkoda nerwow.................

Racja...

Racja. Ja spędziłam w Impelu kilka lat jako nadzór prac. liniowych. I powiem tak: dopóki Impel będzie wygrywał przetargi z najniższą ofertą cenową dotąd się nic nie zmieni. Będą niskie płace, brak prawidłowych rozliczeń, wykorzystywanie i pracowników i zleceniobiorców, przyjmowanie lumpów i ludzi w ciężkiej sytuacji za marne pieniążki. Coś na ten temat mogłabym powiedzieć. I nie narzekajcie na nadzór. To my jesteśmy między młotem a kowadłem bo jak być w zgodzie z pracownikiem (a wierzcie mi są tacy brygadziści i kierownicy) i jednocześnie sprostać temu co z dnia na dzień narzuca do wykonania wyższa kadra zarządzająca ( notabene nie mająca pojęcia co dzieje się na obiektach)
Wszystkim byłym, obecnym i przyszłym pracownikom Impela życzę powodzenia

Właśnie w Łomży teraz,

Właśnie w Łomży teraz, tj.01.07.do szpitala na sprzątanie wchodzi IMPEL, ponieważ wygrał przetarg. Do pracy potrzebują ludzi z umarkownym i znaczny stopniem niepełnosprawności. Tylko z taką grupą niepełnosprawności pracownik otrzyma umowę o pracę. Z lekkim stopniem niepełnosprawności jedynie umowa zlecenie, która do niczego się nie liczy. Na takiej umowie też trzeba wypracować godziny, chociaż to nie jest zgodne z prawem.
Jedna rzecz mnie zastanawia. Mianowicie. dnia 01.07. zwalniają ludzi z grupami o lekkim stopniu niepełnosprawności, którzy by chętnie pozostali dalej na swoich stanowiskach pracy, nawet na umowę zlecenie, a w dnia 10.07. organizuje się giełdę pracy w PUP w Łomży i poszukuje 20 osób do pracy z umiarkowany i znaczym stopniem niepełnosprawności na umowę o pracę, a z lekkim stopniem na umowę zlecenie. Myślę, że IMPEL jedynie chce wykorzystać sytuacje panującą na rynku pracy, a przy tym powiększyć zyski firmy kosztem PEFRON-u. z którego
ściągną pieniądze za zatrudnienie osób niepłnosprawnych. A, że z umiarkowanym i znaczynm stopniem niepełnosprawności większe dofinansowanie
to i takich ludzi potrzebują. Praca jest ciężka ja zdrowa i nie zawsze daję radę, a cóż z umiarkowanym lub znaczym stopniem niepełnosprawności. Takich orzeczeń nikt nie wypisuje zdrowym, ale chorym ludziom i to nie na byle jakie schorzenie.
W

Syf,kiła i mogiła!!!

Moja znajoma pracuje w tej firmie i za 60 godz przepracowanych dostala 260zł.Smieszne!!!Sytuacja rodzinna zmusiła ja do pracy w tej firmie.Nawet nie ma prawa do urlopu i choroby.Zostala przyjeta wraz z innymi pracownicami bez badan i aktualnych KSIAZECZEK ZDROWIA!!!Wiec nie mowcie ze kazdy jest sobie winny,bo sytuacja na rynku pracy zmusza takie osoby jak moja znajoma do podjecia pracy w takie beznadziejnej firmie!!!TRZEBA COS Z TYM ZROBIC!!!

c.d....

ze swojej strony dodam tylko tyle,ze nasz menager zatrudnia osoby bez przedstawienia im jakiejkolwiek umowy do podpisania. Nasz oddzial znajduje sie w Krakowie a on wiecznie tlumaczy sie,ze jeszcze papiery nie dotarly...z Wroclawia. Poza tym osoby postronne podpisywaly za nas rachunki do wyplaty,same odcinki z wyplatami docieraja do nas z kilkumiesiecznym opoznieniem. Wczesniej wspomniany pan menager obiecuje umowe o prace po miesiacu pracy na umowe-zlecenie, wysyla na badania (na koszt Impela!! ) ,a niektore osoby pracuja juz ponad pol roku na zlecenie i sa caly czas zbywane.
Szkoda,ze zarzad spolki nie interesuje sie co sie dzieje z pieniedzmi spolki,bo u nas dzieja sie dziwne rzeczy,mianowicie: osoby,ktore dorabiaja na ochronie imprez masowych, dostaja pienioadze za rownoczesne ochranianie imprezy i prace w swoim maciezystym miejscu pracy,a te miejsca sa od siebie oddalone o conajmniej kilka kilometrow...

Syf, kila i mogila!! Uchron mnie Boze przed podobnymi pomylkami!!

Walczyć trzeba tym bardziej

Walczyć trzeba tym bardziej że Impel teraz dzieli sie na małe spóleczki żeby wyciągać dofinansowanie do osób niepełnospranych obraz nędzy i rozpaczy ludzie za chwile nawet nie będa mogli protestować bo będą zatrudneni w firmach nie nazywających sie Impel ale bardzo uzalezninymi od Impela takie przewalanie kasy państwowej ktos powinien sie przyjzec chyba że Impelek ma układy.

wyzysk w bial dzien

ja rownierz jestem pracownica impela i w naszym szpitalu gdfzie firma dzialod pol roku dzieja sie same niestosowne rzeczy polowa pracownikow na umowy zlecenie polowa bez badan a 3 slownie trzy panie brygadzistki pracuja od 6 do 14 i sa tak zapracowane siedeniem w kantorku i plotkowaniem ze nawet niemaja czasu zadbac aby pralnoia prala szybciej mundurki a srodki czystoscu wydawane sa dwa razy w tygodniu abyu panie sie nie przepracowakly
nowe salowe dostaja po jednym mundurku i to i ma wystarczac aby co drugi dzien bylky czyste w pracy

wyzysk w bialy dzien

Zapamiętaj sobie jedna rzecz. Za jakis czs Ty możesz dostac awans i bedziesz siedzieć w kantorku. Jestem mocno ciekawa, czy nadal bedziesz się cechowała tak głęboko posuniętą dysleksją?...:PPPPPPPPPPP

ja też jestem pracownikiem

ja też jestem pracownikiem firmy imel syf kiła i mogiła

Impel

Skąd ja znam ten Impel? Pracowałam tam.Dobrze było tylko lizusom i donosicielom .Praca jak praca, ale te stosunki zciwegzmiędzyludzkie...Tam nie było ucziwego przełożonego, który byłby zwyczajnie ludzki.Poza tym jak szybko wszystkie robactwo powyzdychało to i dla pracownika nie było to obojętne Sama widziałam jak jedną windą zwożono zwłoki a za chwilę wieziono posiłki.Nie wiem jak jest teraz Walczcie o swoje.Mnie zabrako tej siły przebicia Pozdrówki

:1]Phrawda, szczera

:1]Phrawda, szczera prawda.Nie wspomniałyście o lizusach Tym w firmie dzieje się dobrze

Pracuję w impelu już 3

Pracuję w impelu już 3 lata.W każdej firmie gdzie pracowałem były jakieś "niesnaski" ale tu jest całkiem normalnie.Każdy kto wypowiada się na ten temat powinien popatrzeć sam na SIEBIE
Zawsze można być mało rozgarnientym.

?

....albo jestes pupilkiem kierownika i masz umowe o prace pewnie...
....albo u ciebie jest jeden jedyny normalny czlowiek jako kierownik w caaalym Impelu...
....albo jestes jednym z tych co dyktuja warunki pracy w Impelu,i w taki sposob na lamach tego forum chcesz poprawic wizerunek swojej firmy Impel...powiem Ci cos-LUDZIE JUZ WIEDZA CO ROBICIE WIEC DARUJ SOBIE.....

Mam 30lat stażu pracy

Mam 30lat stażu pracy pracowalam w kilku firmach,teraz przejąl nas IMPEL i to co wyprawiaja z ludzmi w glowie sie nie miesci.A ty jestes pewnie ta pieprznieta kierowniczka obiektu z podstawowym wykrztałceniem co piszesz takie pierdoły albo kapusiem impelowskim

Rybnik

Zrób sobie grupę w takim razie,potrzebna Ci na łeb,ten tak mało rozgarnięty-jak napisałaś...

Rybnik

Bardzo interesuje mnie to gdzie i na jakiej placowce pracujesz .ze jest normalnie jak to opisujesz powyżej,pewnie wstyd ci czytając te fora i bronisz swojej posadki bronisz

Impel wprost cudowna firma?

Pracuję na Uniwerku i ma nas przejąć IMPEL.
Czytając opinie o tej firmie włosy stają dęba.

umowa i wynagrodzenie

pracuje w kielcach w impelu od 4 lat i ciegle na umowe zlecenie wyplaty sa co miesiac mniejsze a kierowniczke widze tylko wtedy jak musze cos podpisac pracuje w markecie jak sie o cos upomne to zaraz jest pytanie czy chce pracowac a czasami jest tak ze jak mi coa potrzebne to sie okazuje ze kierownictwo ma urlop{czasami 5 razy w roku} i jest na slowacji jestesmy bardzo wykorzystywani Jak pytam o stala umowe to slysze zebym sobie zalatwila grupe a oni maja swoje pielegniarki to mi moga pomoc zalatwic

umowa i wynagrodzenie

no ja to nawet 800 zl tam nie zarabiam a pracuje po 9 godzin a ze sie kierowniczka zmienila na obiekcie to sie dowiedzialam po roku oni tylko widza czlowieka jak trzeba go objechac lub uslysza jakies plotki zlodzieje maja nas za bialych murznow 4 lata na umowe zlecenie i co miesiac mniejsze wyplaty a oni super bryki maja za nasze ciezko wypracowane pieniadze

ile zarabiają

ile zarabiają ludzie z 2 grupą?bo moja mama podejmuje w tym impelu prace

1600 zł brutto

1600 zł brutto

Praca

Moja siostra pracuje w impelu 5 -lat i co miesiąc musi podpisywać umowę- zlecenie (raz w m-cu jedzie 20 km po to żeby złożyć 2-wa podpisy!!!!!!!!!!)w dyrekcji Najsmutniejsze jest to że od września 2009r nie płacą jej składki emerytalnej??? tą kwotę jej zabrano!
Czy to jest prawidłowe?

Szpital Wojewódzki Nr.2 Rzeszów

Witam,
Drogie Panie,czy telewizja TVN już podjęła jakiekolwiek kroki czy wypuszczono już materiał na temat tej firmy Impel,Jestem z Rzeszowa i Szpital Wojewódzki Nr.2 na Lwowskiej robił przetarg na przekazanie salowych tegoż szpitala i właśnie ta firma Impol wygrała jakoby przetarg.
Proszę powiedzieć na jakich zasadach kierowała się dyrekcja szpitala by powierzać swoje pracownice-salowe, które mają wieloletnie staże pracy takiej właśnie firmie.
Kiedy przeczytałem te posty to nie mogłem uwierzyć że na takiego nie ma RADY i nie podejmuje się żadnych zapobiegawczych decyzji a do tego jeszcze daje się takim wygrywać przetargi pomimo takich opinii pracowników.

Pozdrawiam i czekam na odpowiedz.

Witam, Drogie Panie,czy

Witam,
Drogie Panie,czy telewizja TVN już podjęła jakiekolwiek kroki czy wypuszczono już materiał na temat tej firmy Impel,Jestem z Rzeszowa i Szpital Wojewódzki Nr.2 na Lwowskiej robił przetarg na przekazanie salowych tegoż szpitala i właśnie ta firma Impol wygrała jakoby przetarg.
Proszę powiedzieć na jakich zasadach kierowała się dyrekcja szpitala by powierzać swoje pracownice-salowe, które mają wieloletnie staże pracy takiej właśnie firmie.
Kiedy przeczytałem te posty to nie mogłem uwierzyć że na takiego nie ma RADY i nie podejmuje się żadnych zapobiegawczych decyzji a do tego jeszcze daje się takim wygrywać przetargi pomimo takich opinii pracowników.

Pozdrawiam i czekam na odpowiedz.

banda

w szpitalu w wieluniu personel to jest jak z koryta wyjęty ludzi macie za biedaków i ze niby łaskę robicie jak z komuny a nie z nowoczesnej polski wieśniaki i tyle

A

A w Rybniku nie jest lepiej,personel to nir odpowiedni ludzie na odpowiedzialnych stanowiskach dot. to w szczegulnosci Pan Brtgadzistek,toleruja kumoterstwo,plotkarstwo,pijanstwo.

mobbing w impelu

Impel , to Impel ...sama nazwa nic nie winna...ale ludzie pracujący w tej firmie to dopiero, a zwłaszcza kadra zarządzająca, ci to dopiero maja w głowach poprzewracane...kumoterstwo, plotkarstwo , pijaństwo to wszystko prawda....ja podałam pracodawce do sadu pracy o mobbing i wygrałam...nie dajcie się ....

Jestem byłym pracownikiem w

Jestem byłym pracownikiem w szeregach administracyjnych IMPELA. Nigdy nie dawano mi nawet do zrozumienia, by okrasc pracownika. Stawka zawsze byla zenujaca, ale rozliczano sie z tego naprawde rzetelnie. Urlopy, sropy... IMPEL ma matke, która zajmuje sie calym HR. IMPEL HR. Te panie kadrowe w tej firmie tylko przez ludzkie przeoczenie cos wdupca. To nie sa maszyny. Jakiekolwiek problemy z urlopami, w ogole z administracja nie kierowalabym do IMPELA jako tako, a do bezposrednich przelozonych. Wielokrotnie to oni sa winni, a pluje sie na korporacje...

Nie szukajcie osłony

Nie szukajcie osłony prawnej od ciemiężycieli w obecnej chwili. Przewodnia siła narodu czyli niejakie PO w głębokiej dupie ma robola. Dla nich najważniejsi są pseudopracodawcy. Jak robol podnosi głowę to go trzeba o nią ukrócić bo mu się najwyraźniej robić nie chce. Polska pięknie się rozwija. Jeżeli chodzi o stosunki społeczne to jesteśmy już w XIX wieku !! Ale jak tak dalej pójdzie to szybko osiągniemy XVIII i XVII.

odpowiedz

widzis zpiszesz ze PO a powiedz co robi PIS w naszym rejonie to on wygrywa a nic sie niezmijenia

Impel

Też pracowałam w
Impelu w Wieluniu rok 2000 do 2002Jakwidzę niewiele się zmieniło.Ciągle te same uwagi. Prawdą jest,że tam trzeba być albo potulnym albo lizusem .Jak była niezła koordynatorka to ją zwolniono Tam nie wolno się wychylać Cieszy mnie to ,że ludzie nareszcie przerwali milczenie.

traktowanie

Ja pracowałam w KFC jest to resteuracja jako pracownik sali,bardzo byłam z niej zadowolona,do momentu zmiany kierownictwa.Zaczeło się dziać jak opisano wyżej więc zaczełam mówić głośnoco o tym myślę a w rezultacie rozstaliśmy się. I będziemy zgadzać się na takie traktowanie ze strachu przed utratą pracy do puki rząd zasiłek będzie traktował jak zło konieczne obecnie netto powinno wynosić 1000zł a nie 603 skąd oni to biorą.

Zastanawiam sie co należy

Zastanawiam sie co należy zrobic ,aby zostać kierownikiem obiektów takich jak Jastrzębie ,Rybnik i.t.d.mając wykształcenie zawodowe krawieckie tak jak pani Edytka lub tylko podstawowe jak pani kierownik Jadwiga z Rybnika a jeszcze okaże sie że menadżer Waldemar może nie mieć żadnego wyksztalcenia .Oj niestety tak wyksztalconą kadre posiada firma IMPEL.Jaka kadra taka firma!!!!!!!!!

Rybnik

No widzisz?To pewnie znaczy że masz się do kogo zgłosić o uszycie nowego mundurka...Ciekawam reakcji.Awans?Zapytaj drugiej brygadzistki.Gdyby przypadkiem miała powrócić na dawne stanowisko prędzej poderżnie sobie żyłki,chociażby dlatego że zjedzą ją żywcem za traktowanie swoich koleżanek po fachu z górki.W pełni sobie zasłużyła.

Rybnik

Stojąc grzecznie w kolejce po wydawke środków czystości słyszalam jak jedna z koleżanek skomentowała że pani kierownik szyje mundurki dla firmy Orta System a logo wyszyte ma byc KUNIE bo to ładnie brzmi Kunie Orta System

Jestem bylym pracownikiem

Jestem bylym pracownikiem firmy Impel,pracowalam pare dobrych lat i nie mam dobrych wspomnien a nie mówiac o brygadzistkach!!!!!!!!które są po szkole podstawowej lub przyuczeniu do zawodu-rolnik!pracowałam z tymi paniami jak nie mialy jeszcze takich stanowisk-i byly normalne a gdy tylko obiely stanowiska to im wypalilo umysly!!!!ja wraz z koleżanką,pracowalysmy jak woły,gdy tylko zadzwonil tel.byłyśmy na zawołanie-doczyszczania obiektów zastępstwa-banki,szpitale w innych mistach,wyzysk pracowników niepełnosprawnych.A kto brygadzistce wchodzil nie powiem gdzie....to wolne mur beton,inni dalej pracowali jak roboty bo każdy sie bal co kolwiek powiedziec ze zostanie bez pracy i srodków do życia!Co do sprzątania,oszczedność na środkach czystości,doczyszczania i polimerowanie jak dochodziło do kontroli lub przetargów.Nawet maszyny samojezdne wjeżdżały na blok operacyjny po wykonaniu pracy na naj bardziej zabrudzonych korytarzach takich ja pozom zero,1,2,-1,-2 gdzie jest dużo baktrji,maszyny nie były dezynfekowane.Ja wraz z koleżankami juz nie pracujemy na szpitalu,i jestem b.zadowolona,szkoda mi tylko tych dziewczyn które dalej znoszą ich kaprysy i wyzysk!pozdrawiam gorąco moje koleżanki.

impel

pracuje w jednym ze szpitali,1 kobiet sprzątająca wykonuje prace za 2 osoby,w wykendy mają do sprzątania po 2 oddziały(6 oddziałów sprząta3 panie)to jest dramat,w nocy jest tylko 1pani we wszystkie dni w tygodniu

czysty wyzysk jak można tak

czysty wyzysk jak można tak ludzi wykorzystywać i to niepełnosprawnych szok.Olsztyn.

PIP zainteresoawala sie sprawa

jaka dzieje sie w IMPELu i co chwile jestesmy wzywane do sadu.Kierownictwo broni sie jak moze naszym kosztem.Ciezka praca,wyzysk niesamowity za marne pieniadze i jeszcze ta umowa zlecenie.Czyste niewolnicto.Byla pracownica.

kwiatek do ogrodka

czytam komentarze i widze ze mozermy pisac i tak to nic nie zmieni
ja pracuje w firmie podleglej impelowi na terenie szpitala w pszczynie i jest jak wszedzie salowe sprzatajace bo takie mam stanowisko sa jak woly robocze
szpital posiada budynek 9 pietrowy i okna myja same salowe nikt niezwaza na to ze aby to zrobic trza stanac na parapecie i to niejdnokrotnie noga na zwenatrz
no ale czystosc musi byc
pozatym salowe z grupami maja takie same obowiazki jak te bez grup
w dniach najwiekszych upalow firma nie poczuwa sie do obowiazku aby im zapewnic choc wode mineralna
a pozatym mam przeciez tylu dzialaczy PIS a jakos nikt nie staje w naszej obronie?

Praca w Impelu,,

Impel praca nic nie warta.
Niestety bieda dotknęła wielu Polaków.IMPEL wygrywa coraz to nowe przetargi w całej Polsce. Ludzie (POLACY),to dla nich biali murzyni.
Łamią wszystkie przepisy, wyzysk, mobbing.
Pojawi się kontrola, inspekcja, wygra Impel?
Czemu? ludzie milczą boją się utraty pracy.
Kierowniczki są specjalnie szkolone.
Muszą być ostre, chamowate, oszczędne.
Pracuję w Impelu już ponad lat.
Ktoś powie, że można wytrzymać.
Najgorszemu wrogowi tego nie życzę.
Ile łez ja wylałam przez jedną kierowniczkę.
Przeniosłam się teraz w inne miejsce i mam normalną szefową.
Boję się jednak,że do grudnia.W styczniu bezrobocie?

IMPEL TO OSZUŚCI

BYŁAM PRACOWNIKIEM IMPELA NIESTETY TA FIRMA TO OSZUŚCI I ZŁODZIEJE WYZNACZAJĄ LUDZI NA BYGADZISTKĘ KTÓRA NIE MA POJĘCIA OSWOJEJ ROBOCIE,DZLACZEGO TA PANI UŻYWA SŁOWNICTWA Z ULICY MOGĘ PRZYTOCZYĆ PARĘ TYCH EPITEÓW K...RA ZNOWU TE K....RWY NIE POSPRZĄTAŁY TAKICH EPITETÓW JEST WIELE NIETETY KIEROWNICTWO KTÓRE PRZYJEŻDZA NIC SOBIE Z TEGO NIE ROBI JESTEŚMY PONIŻANE ,WYZYWANE NIESTETY, TA OSOBA NIE NADAJE SIĘ NA BRYGADZISTKE ODNIEJ CIĄGLE CZUĆ ALKOHOL BYŁO ZGŁASZANE ŻE JEST NIESWIEŻA,TA PANI SOBIE KIEROWNICZKĘ UROBIŁA CO POWIE TO WYCHODZI ŻE MY KŁAMIEMY. KAŻDEGO OSTRZEGAM ŻE JAK PÓJDĄ PRACOWAC DO IMPELA TO BĘDZIE PONIŻANY I WYZYWANY NIE MA NA TĄ BABĘ SPOSOBU.LUDZIE KTÓRZY MAJĄ BYĆ BRYGADZISTAMI POWINNI BYĆ ODPOWIEDZIALNI.

niewolnicy.

MAM TAKI SAMO ZDANIE O FIRMIE SPRZATAJACEJ BLOKI .TAM TEZ PRACOWNICY SA TRAKTOWANIE JAK CZWARTA KATEGORIA .SPRZATACZKA MUSI BYC WSZYSTKIEM ,ZA MARNE PIENIADZE. CHOCIAZ STARASZ SIE BARDZO BY POSPRZATAC DANA KLATKE TO JESZCZE NA DODATEK MUSISZ WSZYSTKO ZDAZYC ZROBIC W SWOIM CZASIE A P. ADMINISTRATOR I TAK ZNAJDZE NA CIEBIE HAKA ZE SA JAKIS NIEDOCIAGNIECIA.POTRAFI OSMIESZAC PRZED LOKATORAMI .SPRZATACZKA POWINNA BYC ZAUWAZONA PONIEWAZ NIE KAZDY MOZE PRACOWAC W TAKICH WARUNKACH CHOCIAZBY KLATKI PO TORSJACH CZY ZALATWIANIE POTSZEB . A PRZECIEZ MALO KTO WIE ZE OD 6RANA DO 10 TRZEBA POZAMIATAC CHODNIKI I OKOPAC KRAWEZNIKI .TRAWA ROSNIE NON STOP .

wow

IMPEL PRZEJMUJE ORZYSZ MASAKRA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

tak impel przejął orzysz i

tak impel przejął orzysz i to prawda to jest istna masakra własnie w niej pracuje i właśnie się zwalniam bo nie mam zamiaru pracować a obozie koncentracyjnym jakim jest firma impel

Dodaj nową odpowiedźZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.