Anarchosyndykaliści w Hiszpanii organizują się ... jeszcze raz

Publicystyka | Ruch anarchistyczny

W dniach 25-26 czerwca, anarchosyndykaliści spotkali się na konferencji pod Madrytem, by omówić powstanie nowej federacji i utworzenie na nowo anarchosyndykalistycznego CNT-AIT. Konferencja była odpowiedzią na wiele problemów, z którymi boryka się aktualnie organizacja i które z biegiem lat ciągle ulegają pogorszeniu, a także na problemy całego ruchu syndykalistycznego w Hiszpanii. Delegaci reprezentujący około 600 pracowników wzięli udział w konferencji, która jest pierwszym krokiem na drodze do odbudowy poziomej, anarchosyndykalistycznej organizacji w tym kraju.

W ciągu ostatnich lat, w CNT pojawiały się rozmaite tendencje, które poddawały w wątpliwość kierunek rozwoju tej organizacji.

Strategia anarchosyndykalizmu polega na budowaniu organizacji pracowników, by walczyć o zdobycze ekonomiczne dla pracowników, ale również zakłada, że organizacje te będą stanowić model przyszłego społeczeństwa wolnościowego. Dlatego organizacje anarchosyndykalistyczne powinny działać w sposób horyzontalny, nie przyznając zbyt wiele mocy decyzyjnej komitetom wykonawczym i delegatom. Wszyscy delegaci muszą się rozliczać ze swojej działalności i muszą być odwoływalni w łatwy sposób w razie wystąpienia problemów.

Niestety od kilku lat w CNT zaczęły narastać wewnętrzne problemy. Wielu miało nadzieję, że problemy da się przezwyciężyć, dzięki wierności zasadom i wykorzystaniu istniejących mechanizmów zapewniających możliwość kontroli. Jednak w tym samym czasie CNT przechodziła polityczną i taktyczną transformację i tożsamość organizacji zmieniła się wraz z nowym pokoleniem aktywistów. Ci aktywiści często nie są w ogóle związani z anarchizmem, ale z bardziej odgórnymi odmianami lewicowości. Wielu wspiera daleko idące kompromisy i z biegiem czasu stali się znaczącą częścią organizacji, zapisując podobnie myślących ludzi.

Całymi latami łamano statut CNT i podstawowe idee Międzynarodowego Stowarzyszenia Pracowników, międzynarodówki z którą CNT jest związane. Na przykład, CNT nie może uczestniczyć w radach zakładowych tworzonych przez pracodawców i nie przewiduje podwójnego członkostwa. Jednak niektórzy członkowie CNT uczestniczyli w radach zakładowych za pośrednictwem innych związków i korzystały z zasobów CNT w tym celu.

Pierwsze poważne problemy pojawiły się w regionie Andaluzji, gdzie związki należące do CNT ujawniły tego typu praktyki, a także kupowanie głosów wewnątrz CNT (większe związki mają więcej głosów, więc zapisując martwe dusze miały większy wpływ na organizację). Przeprowadzono wewnętrzne dochodzenie, które potwierdziło występowanie tych problemów. Jednak to wobec związków, które ujawniły nieprawidłowości wyciągnięto najbardziej surowe konsekwencje. Region Andaluzji rozpoczął wyrzucanie związków krytycznych wobec nieprawidłowości. Rozpoczęła się epoka czystek.

W sumie ponad 25 związków zostało wyrzuconych lub opuściło CNT w związku z sytuacją. Inne związki też były objęte wnioskami o wyrzucenie, ale w ostatecznym rachunku nie doszło to do skutku. Sytuacja w regionie Andaluzji pokazała, że wydalenia miały na celu usunięcie najmniejszych związków. Niektóre związki z Andaluzji, nadal sfederowane z CNT, postanowiły że jednak będą nadal działać z usuniętymi związkami. W odpowiedzi na to, cztery związki spotkały się z żądaniem usunięcia ich za prowadzenie skoordynowanych działań z wcześniej usuniętymi związkami. Jednak region postanowił, że jedynie 2 z nich (te najmniejsze) zostaną usunięte (choć poprzednio usuwano wszystkie za podobne „przewinienia”).

Wygląda na to, że prawdziwym powodem tej decyzji jest fakt dostarczania przez większe związki większych dochodów organizacji. A ponieważ coraz więcej osób zaczęło żyć ze świadczenia usług Konfederacji, pieniądze stały się coraz bardziej kluczową kwestią.

Inną kwestią jest to, że Konfederacja mogłaby zarobić bardzo wiele pieniędzy sprzedając należące do niej lokale, w których urzędują sekcje, które zostały wyrzucone. Ale muszą wtedy dokonać eksmisji związków z tych lokali.

Aby naświetlić tło, musimy wyjaśnić, że CNT posiada wiele biur w całym kraju. Wiele z nich jest dziedzictwem organizacji. Przed epoką Franco, te budynki stanowiły własność lokalnych związków. Wiele z tych związków latami pracowało, by je odzyskać. Czasami je zajmowali na dziko, aż do momentu, w którym CNT odzyskało prawo własności. Pomimo tego wkładu pracy, obecnym właścicielem lokali nie są poszczególne związki, ale Komisja Krajowa CNT.

Tak więc, gdy doszło do usunięcia związków, CNT chciało ponownie przejąć własność. To mogłoby być uzasadnione w pewnych okolicznościach, jednak gdy usunięcie związków było sprzeczne ze statutami, a lokale o które chodziło zostały wcześniej odzyskane dzięki pracy usuwanych związków, musiało to prowadzić do poważnych konfliktów. Związek w Kadyksie, który został usunięty za krytykowanie korupcji w Konfederacji odmówił opuszczenia swojego lokalu. Członkowie CNT dwukrotnie dokonali ataków, próbując odzyskać lokal. Podczas pierwszego ataku, ukradli przedmioty znajdujące się w biurze: książki, bannery, flagi, które nie stanowiły ich własności, ale własność lokalnej organizacji. Podczas drugiego ataku, kilka osób wylądowało w szpitalu. Konfederacja oskarżyła lokalną grupę o to, że są „skłotersami” i grozi im eksmisją.

Inne związki, które zostały usunięte boją się nocnych nalotów ze strony tych którzy chcą przejąć nieruchomości. W niektórych miastach zasoby książkowe były zbierane przez całe dekady wielkim kosztem i wysiłkiem lokalnych związków. Aby uniknąć kradzieży, muszą przechowywać te zasoby w ukryciu. Lokalne biura, które działały przez dekady i mają bardzo długą historię mogą niedługo przestać istnieć.

Choć mogły zaistnieć różne uchybienia, wielu wskazuje na to, że związki, które popełniały o wiele poważniejsze uchybienia nie zostały nigdy wyrzucone z Konfederacji. Większość informacji wskazuje na to, iż wykluczone zostają małe i bardziej radykalne związki. W niektórych regionach, miało to bardzo poważne następstwa. Jedną z bardzo pozytywnych cech CNT zawsze było to, że organizację można było znaleźć nawet w bardzo małych miastach. W takich miejscach związek pełnił głębszą funkcję społeczną, będąc centrum wolnościowej edukacji i kultury. Członkowie związku ujęli to tak: następuje proces centralizacji, w którym zaczynają dominować większe miasta i posuwają się nawet do zniszczenia CNT w małych ośrodkach. Liczba związków spadła o około 30% pomiędzy ostatnimi dwoma Kongresami.

Oprócz wyrzucania związków, poważnym problemem była samowola delegatów i brak rozliczania podejmowanych przez nich decyzji. Jednym z przykładów są finanse Konfederacji. Kongres CNT decyduje, w jaki sposób są przydzielane fundusze pochodzące ze składek. Część środków pozostaje w lokalnych związkach i one same decydują o tym, na co zostaną przeznaczone. Jednak część pieniędzy jest odprowadzanych do Międzynarodowego Stowarzyszenia Pracowników, do fundacji edukacyjnej, do gazety, pomocy prawnej dla więźniów itd... Gdy składki są pobierane od członków, skarbnik musi – na podstawie swojego mandatu – wydać pieniądze zgodnie z postanowieniami Kongresu. Niestety pieniądze przeznaczone dla MSP została sprzeniewierzona, podobnie jak fundusze przeznaczone na wydawanie gazety. Z drugiej strony, delegaci CNT wydawali poważne sumy na hotele, posiłki w restauracjach, a Sekretarz Generalny korzystał nawet ze związkowej karty kredytowej. Pomimo wielu próśb, przez lata nie przedstawiono dokładnych rozliczeń. Przez ten czas CNT nie rozliczało się ze swoimi członkami. Później okazało się, że Sekretarz Generalny ukradł dziesiątki tysięcy Euro na prywatny użytek w nocnych klubach i barach.

Było to wielką porażką organizacji. Stało się tak, gdyż wielu ludzi przyzwyczaiło się pozwalać liderom robić, co im się żywnie podoba i przestało sprawdzać ich działania. Ci, którzy nalegali na otrzymywanie raportów i którzy próbowali odwołać Sekretarza byli poddawani mobbingowi przez jego kumpli i traktowani jak „wichrzyciele”.

Jeśli anarchosyndykalizm ma działać, to za każdym razem, gdy nastąpi niepowodzenie w prawidłowym rozliczaniu delegatów, musi być podnoszony alarm. Ci, którzy dopuścili się krytyki, robili dokładnie to, co powinni. Przeciwnie, niż klika, która przejęła kontrolę nad organizacją. Niestety, niektórzy po prostu nie chcą walczyć i postanowili milczeć.

Po ostatnim kongresie CNT z grudnia 2015 r. nastąpiło jeszcze wiele innych problemów. Na Kongresie obecna była niewiele ponad połowa związków, które pojawiły się na poprzednim. Niektóre związki zostały wyrzucone, a niektóre postanowiły zbojkotować Kongres. To pozwoliło jednej z frakcji w CNT przegłosowanie pewnych postanowień bardzo małą większością głosów. M.in. chodziło o bardzo niejasne propozycje dotyczące MSP. Brak płacenia składek do MSP (mimo że członkowie płacili) oznaczał, że temat wyrzucenia CNT z MSP musiał się pojawić na porządku dnia Kongresu MSP w 2016 r. Pewna frakcja CNT nie chciała pozostać w MSP, preferując inne rodzaje związków. W ciągu ostatnich lat, kreowano wciąż to nowe konflikty i agitowano przeciw Międzynarodówce. W tej atmosferze, plan reformy, nazwany „Ponownym założeniem MSP” został przegłosowany na Kongresie. Plan uzyskał dokładnie 50% głosów, większością jednego głosu. Po usunięciu tak wielu radykalnych związków z CNT, związek podążał w nieznanym kierunku. Niektóre ze związków rozumieją to jako plan zreformowania MSP, który zakłada wykluczenie większości sekcji, które wchodzą w skład Międzynarodówki, a inni widzą w tym projekt stworzenia całkiem innej organizacji. Jednak nie było żadnych decyzji dotyczących tego, kto miałby się znaleźć w tej nowej międzynarodowej federacji, poza dwoma związkami wchodzącymi w skład MSP.

Po tych wydarzeniach stało się zrozumiałe, że CNT podąża w nieznanym kierunku i że prawdopodobnie będzie starało się przekształcić w bardziej hierarchiczny model związku, korzystając z taktyk, które były dotąd odrzucane przez organizację. Ci, którzy rozumieją anarchosyndykalizm w bardzo dosłowny sposób i sprzeciwiają się pionowej strukturze znaleźli się w organizacji, która nie rozliczała się ze swoich działań wobec członków i która stawała się coraz bardziej podzielona.

Widząc kryzys ruchu anarchosyndykalistycznego, różne związki, te wyrzucone z CNT jak i te jeszcze pozostające w strukturach Konfederacji, postanowiły, że czas działać. Powstały dwie inicjatywy, które z pewnością będą funkcjonować razem. Pierwsza, to powołanie nowej federacji, która pragnie zostać nową sekcją MSP w Hiszpanii. Tę federację wspiera niektóre związki CNT, które pozostają w Konfederacji, ale nie zgadzają się z traktowaniem MSP i pragną pozostać częścią Międzynarodówki. Druga inicjatywa to organizacja szerszej koordynacji wszystkich grup anarchosyndykalistycznych i wolnościowych, które pragną odbudować i promować horyzontalne ruchu i sprzeciwiają się obecnym praktykom i kierunkowi rozwoju CNT. W ich skład wchodzą ci, którzy już dawno temu opuścili Konfederację lub nie chcieli do niej dołączyć z powodu omawianych problemów. Te dwie inicjatywy chcą się wzajemnie wspierać.

Nowa federacja przedstawiła swój pomysł na funkcjonowanie ostatni weekend czerwca i przeprowadzi swój pierwszy Kongres na jesieni. W tym czasie spodziewane są nowe deklaracje przystąpienia. Ci, którzy postanowili pozostać w CNT, zadeklarowali wolę walki o odzyskanie organizacji i zachowanie wpływu na jej rozwój.

Obie te inicjatywy zadeklarowały wsparcie dla anarchosyndykalizmu oraz taktyki, celów i zasad Międzynarodowego Stowarzyszenia Pracowników, w obliczu zagrożenia, jakie stanowią zmieniające się tendencje w kilku organizacjach, które wchodzą w jej skład.

Więcej:
https://levantecntait.wordpress.com/response-to-the-yellow-cnt-on-the-iw...
http://granada.cnt.es/content/contra-los-intentos-de-destrucci%C3%B3n-de... (po hiszpańsku i po angielsku)
http://www.iwa-ait.org/content/publication-cnt-spain-regarding-iwa
http://www.stsi-madrid.org/articulo/22-09-2015/nos-vamos-de-cnt-nos-vemo...
https://unionanarcosindicalista.wordpress.com/2016/01/26/tres-razones-pa...
http://www.portaloaca.com/opinion/10562-el-sindicato-de-vigo-se-va-de-la...
https://levantecntait.wordpress.com/2016/05/26/309/
https://levantecntait.wordpress.com/2016/04/15/declaracion-de-intencione...
http://companotrabajes.blogspot.com/2015/01/comunicado-contra-el-reformi...
http://www.adargainfo.com/hijosdelpueblo/anarcosindicalismo-a-i-t/item/4...
https://unionanarcosindicalista.wordpress.com/2016/01/26/ideologia-y-mil...
http://www.portaloaca.com/opinion/10495-el-sindicato-de-oficios-varios-d...
http://www.portaloaca.com/opinion/10467-adios-cnt-sindicato-de-oficios-v...
https://www.facebook.com/420966517930257/photos/a.423027407724168.113340...
https://unionanarcosindicalista.wordpress.com/2014/07/01/defendamos-el-a...
http://lasaforcnt.blogspot.com/2015/01/en-defensa-del-anarcosindicalismo...
http://red-libertaria.net/comunicado-publico-del-sov-de-sevilla/
http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/500571/index.php
http://www.portaloaca.com/opinion/11327-salutacion-censurada-en-el-xi-co...
http://www.adargainfo.com/adarga/2013-12-04-14-08-29/por-secciones/entre...
http://cntsovcadiz.blogspot.com/2012/09/comunicado-cnt-ait-cadiz-ante-la...
http://ultimabarricada.blogspot.com/2012/09/el-local-de-la-cnt-ait-de-ca...
http://cerradoporreforma.blogspot.com/2012/06/mas-agresiones-cnt-ait-cad...
http://www.cnt.es/noticias/cnt-inicia-una-investigaci%C3%B3n-por-uso-irr...
http://cnt-tgna.org/?p=3665
https://www.facebook.com/Federaci%C3%B3n-de-Anarquistas-en-Lanzarote-173...
http://cnt-tgna.org/?p=3728