Bolszewizm

Blog

Poniżej prezentujemy garść artykułów, opisujących reżim bolszewicki z punktu widzenia anarchistycznego.

Nie ulega żadnej wątpliwości, iż idea dyktatury partyjnej stoi w skrajnej sprzeczności z ideałami anarchizmu i nie dziwi więc, że anarchiści byli wśród pierwszych, którzy stawili opór terrorowi bolszewickiemu.

Partia bolszewicka w Rosji funkcjonowała pod kilkoma nazwami: Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji - frakcja bolszewików, Rosyjska Partia Komunistyczna (bolszewików), Wszechzwiązkowa Partia Komunistyczna (bolszewików)i Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kluczowe artykuły

- Nestor Machno: Idea równości a bolszewicy
- Grigorij Maksimow: Analiza bolszewickiego komunizmu na przykładzie Rosji
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krótko o tym skąd wziął się bolszewizm

Przed drugim kongresem do partii wstąpił Włodzimierz Iljicz Uljanow zwany Leninem. To jego poglądy były przyczyną rozłamu w partii. Lenin uważał, że walka o prawa pracownicze nie były drogą do zmian. Chciał utworzyć scentralizowaną partię rewolucyjną. Uważał, że budowaniem socjalizmu powinni się zajmować zawodowi rewolucjoniści, a nie masy pracujące. Czytaj dalej

Leninowskie rozdarcie

To rozdarcie miało już na początku 1918 roku doprowadzić do pierwszych zaburzeń i wreszcie spowodować rozejście się woli ludu z wolą partii "awangardy". Wtedy to Lenin coraz bardziej rozczarowany tym, że robotnicy i chłopi usilnie nie chcą stać się jego własnymi klonami i przyjąć identycznej wizji rewolucji jak o sam, postanowił wzmocnić tendencje centralistyczne i biurokratyczne, wprowadzić czerwony terror nie tylko przeciwko białym, ale wszystkim konkurencyjnym nurtom rewolucyjnym... Czytaj dalej

Kropotkin do Lenina: Słowo "socjalizm" stanie się przekleństwem

Poniżej zamieszczam moje tłumaczenie listu Piotra Kropotkina do Włodzimierza Lenina z marca 1920 roku. Jest on ważny dla mnie z wielu powodów. Między innymi z tego, że pokazuje czym anarchistyczna, wolnościowa taktyka różniła się wówczas w Rosji, ale i gdziekolwiek i kiedykolwiek indziej od podejścia lewicowo-autorytarnego - od dołu do góry, budowa wynikająca z konkretnych potrzeb, zatopiona w codziennym życiu, a nie dekretowana zza moskiewskiego, czy innego biurka. Czytaj dalej

Jak bolszewicy z Czarną Gwardią walczyli

Krótki opis „Anarchistycznej Czarnej Gwardii” oraz jej tępienia i prześladowania przez bolszewików w Moskwie 1918 roku. Wielu z rosyjskich anarchistów było całkowicie przeciwnych instytucjonalizacji Czerwonej Gwardii - bojowych jednostek, utworzonych przez pracowników fabryk podczas Lutowej i Październikowej Rewolucji. Czytaj dalej

Powstanie w Kronsztadzie - "Wszelką władzę Sowietom - żadnej władzy Partii"

Krótka historia powstania antybolszewickich marynarzy z Kronsztadu, które miało miejsce zimą 1921 r. Bunt Kronsztadzki to symbol walki myśli wolnościowej z biurokratycznymi koncepcjami autorytarnych komunistów. Pomimo, że od tych wydarzeń minęło już blisko osiemdziesiąt lat, doświadczenia te są ciągle przejrzyste i warte zastanowienia. Czytaj dalej

Jak bolszewicy zaorali socjalizm - czyli wspólny wróg a różne cele

W styczniu 1918 roku Czeremchowski Sowiet przyjął rezolucję o bezpłatnym przekazaniu wszystkich kopalń i fabryk w ręce kolektywów robotniczych. Pensje w czeremchowskich kopalniach zaczęły przewyższać 1,5 - 2 razy pensje wypłacane w innych kopalniach. Czytaj dalej

Nestor Machno: W 10. rocznicę rewolucyjnego powstania na Ukrainie - machnowszczyzny

Ofensywa władz bolszewickich przeciwko anarchizmowi i socjalizmowi oddała też wielkie usługi zagranicznym kontrrewolucjonistom, pomogła im wkroczyć na rewolucyjne terytorium Ukrainy. Dzięki zdradzie bolszewickich przywódców, kontrrewolucji udało się szybko sparaliżować wszystkie rewolucyjne kontakty pomiędzy poszczególnymi wioskami i miastami oraz rozpocząć masowe, krwawe represje przeciwko szerokim rewolucyjno-powstańczym masom pracującym ukraińskich wsi i miast. Czytaj dalej

Piotr Siuda i Krwawa sobota w Nowoczerkasku, 2 czerwca 1962 r.

W dniu 2 czerwca 2012 r. mija 50 rocznica krwawej soboty w Nowoczerkasku w południowej Rosji, w obwodzie rostowskim. Tego dnia, pracownicy zbuntowali się przeciw drastycznym podwyżkom cen żywności. Bunt zakończył się krwawymi represjami i stłumieniem prawdy o wydarzeniach przez radzieckie władze. Czytaj dalej

Anarchistyczna Federacja Polski o Komunistycznej Partii Polski

"Deklaracja w sprawie stosunku Anarchistycznej Federacji Polski do działalności Komunistycznej Partii w Polsce" w 1926 roku. Na podstawie odpisu policyjnego. Można się z niej wiele nauczyć. Czytaj dalej

Trocki domaga się obozów koncentracyjnych dla robotników

Przeglądając książki wycofane z uczelnianej biblioteki znalazłem taki "kwiatek" - projekt rezolucji dotyczącej postępowania z nieposłusznymi robotnikami, autorstwa Lwa Trockiego. Oto on: Czytaj dalej
https://cia.media.pl/rosja1917 https://cia.media.pl/dlaczego_sierp_i_mlot_poszly_precz