Komunizm

Komunizm to idea postulująca uspołecznienie własności prywatnej, głównie środków produkcji oraz nastawienie gospodarki na zaspokojenie potrzeb ogółu społeczeństwa.

W skrócie "od każdego wedle możliwości, każdemu wedle potrzeb". Komunizm można podzielić na dwa nurty: autorytarny - państwowy, oraz wolnościowy - bezpaństwowy. Wielu anarchistów utożsamia się z wolnościowym nurtem komunizmu, natomiast wszyscy zwalczają jego nurt autorytarny, na równi z innymi systemami państwowymi.

Wolnościowy komunizm, kapitalizm i akcja bezpośrednia

Żyjemy w przepięknym świecie. Jest na nim w bród wszystkiego wokoło, by każdy mógł żyć wygodnie. Tymczasem gdy kilku żyje w luksusie, większość z nas spędza całe swoje życie harując tylko po to, by przetrwać. My, klasa pracująca, posiadamy bardzo mały zakres własności, toteż by przetrwać możemy robić tylko jedną z trzech rzeczy: pracować dla szefa, domagać się zapomogi, albo kraść. Ostatnie dwie możliwości nie są dostępne dla wszystkich, a dla większości za bardzo odpychające. Czytaj dalej

Od komunizmu w sieci, do komunizmu wszędzie

Stwierdzenie, że żyjemy w ciekawych czasach może się wydać banałem. Jednak nie mogę się oprzeć zadziwieniu, gdy patrzę jak przestarzałe idee i przesądy, które tak długo pokutowały w społeczeństwie, trafiają na nieznany sobie grunt i gdy rozlatują się składające się na nie założenia. Okoliczności, w których najbardziej sprzeczne ideologie, oraz ludzie zupełnie bezideowi, występują żywiołowo i z dużym przekonaniem w jednej sprawie są z pewnością niezwykłe. Czytaj dalej

Komunizm wolnościowy Isaaca Puente

Baskijski lekarz, socjalista, naturysta, ale przede wszystkim propagator „komunizmu wolnościowego”, który jako jeden z nielicznych członków CNT nie posiadał robotniczych korzeni a mimo to cieszył się wśród towarzyszy nie ukrywanym autorytetem. Czytaj dalej

Isaac Puente: Programowy esej komunizmu wolnościowego

Dążność ta jest charakterystyczna dla wszystkich szkół socjalistycznych i jest koniecznym warunkiem do tego, by jakiś rząd nosił miano komunistycznego. Opiera się ona na naturalnym prawie każdego człowieka - prawie do życia. Opiera się ona na rozumowaniu tak prostym jak np. to: człowiek jako wytwór natury nie może nią motywować prawa do posiadania majątku. Czytaj dalej

Powstanie w Kronsztadzie - "Wszelką władzę Sowietom - żadnej władzy Partii"

Poniższy tekst jest krótką historią powstania antybolszewickich marynarzy z Kronsztadu, które miało miejsce zimą 1921 r. Bunt Kronsztadzki to symbol walki myśli wolnościowej z biurokratycznymi koncepcjami autorytarnych komunistów. Pomimo, że od tych wydarzeń minęło już blisko osiemdziesiąt lat, doświadczenia te są ciągle przejrzyste i warte zastanowienia. Czytaj dalej

Czym jest anarchokomunizm?

Anarchokomunizm to idea, która sprzeciwia się istnieniu państwa i kapitalizmu, a jedno i drugie chce zastąpić ochotniczymi wspólnotami wolnych ludzi, którzy wzajemnie będą zaspokajali swoje potrzeby ekonomiczne. Czytaj dalej

Jeśli chcesz poczytać o autorytarnym komunizmie zobacz hasło: bolszewizm

https://cia.media.pl/przemysl_bez_szefow
https://cia.media.pl/wlasnosc