Polityka redakcyjna portalu CIA

Spis treści

Czym jest CIA?
Zasady publikacji i układ wiadomości
Komentarze
Działania kolektywu redakcyjnego
Zasady odrzucania postów i komentarzy
Posty zwrócone do autorów
Odwoływanie się od decyzji odrzucenia postów
Fotografie i filmy
Publikowanie materiałów pochodzących z innych źródeł
Prawa autorskie

  CZYM JEST CIA?

 1. CIA jest serwisem udostępniającym różne kanały publikacji: wiadomości i ogłoszenia, publicystykę, oświadczenia i inne artykuły, jak również archiwum różnego rodzaju tekstów, grafik, plików PDF, filmów, itd. Głównym językiem serwisu jest polski, ale można również publikować posty w innych językach, gdy zaznaczona zostanie właściwa opcja „English”, albo „Inne języki”.
 2. Nad serwisem czuwa kolektyw redakcyjny. Wszystkie artykuły nadesłane do CIA będą poddawane pod ocenę moderatorom z kolektywu redakcyjnego. Prosimy o przeczytanie i zapoznanie się z naszymi zasadami.
 3. CIA jest otwarte na wiele różnych kwestii społecznych i politycznych. Zachęcamy zwykłych ludzi i działaczy społecznych do umieszczania tu swoich wiadomości.
 4. CIA nie jest przeznaczona dla partii politycznych, organizacji o charakterze komercyjnym, oraz grup i osób wyznających poglądy sprzeczne z naszą polityką redakcyjną.
 5. Serwis Centrum Informacji Anarchistycznej ma służyć przede wszystkim jako narzędzie wymiany informacji i opinii pomiędzy osobami zaangażowanymi w ruch anarchistyczny/antyautorytarny lub dla osób nim zainteresowanych. Na portalu CIA publikujemy nie tylko informacje dotyczące bezpośrednio ruchu, ale także takie, które wydają się nam interesujące z anarchistycznego punktu widzenia.
 6. CIA mogą wykorzystywać zarejestrowani użytkownicy. Prosimy o zarejestrowanie się za pomocą adresu e-mail, aby zacząć używać serwisu.
 7. ZASADY PUBLIKACJI I UKŁAD WIADOMOŚCI

 8. Wiadomości na tematy ogólne są publikowane na środku strony. Artykuły zawierające opinie, oświadczenia i materiały teoretyczne są umieszczane w prawej kolumnie. Zapowiedzi wydarzeń (nie zawierające szerszego naświetlenia tematu) mogą być umieszczane w kalendarzu. Filmy, pliki PDF, grafika, itp. będą publikowane w ANARCHIWUM, ale można umieszczać linki do tych zasobów w artykule na stronie głównej.
 9. Artykuły są publikowane w kolejności, w której zostały nadesłane. Góra środkowej kolumny jest zarezerwowana dla tematów wybranych przez redakcję. Ta część strony będzie wykorzystywana, żeby wyróżnić informację lub ogłoszenie. Taka informacja może pozostać na stronie głównej przez ok. 1 dzień do 1 tygodnia. Po upłynięciu tego terminu wiadomość zostanie umieszczona wraz z resztą pozostałych wiadomości. Może jednak wystąpić sytuacja, że redaktorzy postanowią znów umieścić wiadomość na górze, gdy wiadomość dotyczy toczącej się kampanii lub by przypomnieć ludziom o ważnym wydarzeniu.
 10. KOMENTARZE

 11. Komentarze mogą zawierać korektę informacji, odmienną interpretację przedstawionych faktów i wszelkiego rodzaju debatę na temat artykułu.
 12. DZIAŁANIA KOLEKTYWU REDAKCYJNEGO

 13. Do obowiązków redaktora należą:
  1. dyżurowanie przy moderacji postów z rozsądnym czasem reakcji.
  2. utrzymywanie ruchu informacyjnego na serwisie i dodawanie treści w dniach dyżurów (min. 2-3 wiadomości).
  3. odpowiadanie na pytania użytkowników i czytelników o politykę redakcyjną.
  4. informowanie innych redaktorów o pojawiających się materiałach łamiących politykę redakcyjną i inicjowanie dyskusji o kontrowersyjnych tematach na forum redakcyjnym.
 14. Do kolektywu redakcyjnego może przystąpić nowa osoba, która opublikowała co najmniej pięć tekstów w serwisie (warunek ten może zostać pominięty, jeśli osoba jest wprowadzana z rekomendacji któregoś z redaktorów), która zgadza się z polityką redakcyjną i wobec której żaden redaktor nie wyraża sprzeciwu.
 15. Redaktor, który w ciągu całego miesiąca nie opublikował żadnego artykułu, zostaje zawieszony w prawach (ale nie obowiązkach) redaktora. Oznacza to, że nie bierze udziału w głosowaniach kolektywu redakcyjnego.
  1. Zawieszenie praw dotyczy przede wszystkim możliwości zdejmowania artykułów.
  2. Zawieszenie redaktora zostaje automatycznie anulowane z momentem opublikowania artykułu przez redaktora.

  ZASADY ODRZUCANIA POSTÓW I KOMENTARZY

 16. Redaktorzy CIA rezerwują sobie prawo odrzucania lub opatrzenia komentarzem:
  1. Postów wysyłanych przez partie polityczne lub grupy tworzone przez partie polityczne
  2. Postów wysyłanych przez grupy promujące totalitaryzm, nacjonalizm i nienawiść narodową lub religijną, seksizm, homofobię, antysemityzm, ekonomię kapitalistyczną, instytucje kościoła, instytucje rządowe, wojny prowadzone pomiędzy państwami narodowymi i religiami, elitaryzm lub politykę wyborczą na poziomie ponadnarodowym, krajowym lub samorządowym.
  3. Postów i komentarzy zawierających wyżej wymienione elementy oraz zawierających odwołania do teorii opartych na legitymizacji wyżej wymienionych elementów.
  4. Postów zawierających informacje pochodzące z wątpliwych źródeł lub podejrzanych o brak rzetelności albo stanowiących prowokację (redaktor może się skontaktować z autorem w celu weryfikacji informacji).
  5. Komentarzy lub tekstów nie mających żadnego logicznego związku z tematem.
  6. Komentarzy lub tekstów, które mają na celu ataki ad personam w stosunku do innych czytelników, bądź autorów serwisu.
  7. Komentarzy lub postów zawierających informacje, które mogą zostać użyte przez policję, lub prokuraturę do postawienia w stan oskarżenia osób związanych z ruchem anarchistycznym.
 17. Konta i adresy IP osób nagminnie łamiących zasady CIA lub praktykujące spam zostaną zablokowane.
 18. POSTY ZWRÓCONE DO AUTORÓW

 19. Posty, które ogólnie mieszczą się w naszych ramach redakcyjnych, ale które mogą zawierać elementy niezgodne z naszymi zasadami mogą zostać zwrócone do nadawców z komentarzem dotyczącym kontrowersyjnej treści. Autor będzie wtedy mógł zdecydować, czy zmienić artykuł tak, by był zgodny z zasadami redakcyjnymi, czy też zrezygnować z jego publikacji.
 20. ODWOŁYWANIE SIĘ OD DECYZJI ODRZUCENIA POSTÓW

 21. Osoby, które wysłały post w dobrej wierze i uważają, że ich post mieści się w ramach polityki redakcyjnej i powinien zostać opublikowany, proszeni są o kontakt z redaktorami w przypadku, gdy ich post nie został opublikowany. Osoby wysyłające materiały w sposób oczywisty sprzeczne z polityką redakcyjną nie powinny oczekiwać kontaktu ze strony redaktorów.
 22. FOTOGRAFIE I FILMY

 23. Fotografie i grafiki zamieszczane wraz z tekstami są mile widziane. Uważamy, że ważne jest, by respektować zasadę pytania o zgodę osoby fotografowanej przed wykonaniem zdjęcia. Redakcja CIA zakłada, że wszystkie osoby figurujące na publikowanych na portalu fotografiach wyraziły zgodę na pokazywanie swojej twarzy w mediach. W sytuacji, gdy nie ma pewności odnośnie zgody osób
  fotografowanych prosimy fotografów o rozważenie rozmazywania twarzy.
 24. W przypadku, gdy redakcja uzna, że fotografie lub filmy mogą stanowić podstawę do oskarżenia przez organy państwowe osób na niej przedstawionych materiały nie będą publikowane.
 25. Jeżeli skontaktuje się z nami osoba niezadowolona z umieszczenia jej fotografii w serwisie, usuniemy zdjęcie i skontaktujemy się z autorem zdjęcia w celu wyjaśnienia przyczyny usunięcia materiału.
 26. Powyższe zasady nie dotyczą wszelkiego rodzaju fotografii wykonanych bez zgody osoby fotografowanej w przypadku:
  1. urzędników państwowych sfotografowanych lub sfilmowanych podczas pracy opłacanej z publicznych pieniędzy, gdyż społeczeństwo ma prawo monitorować ich działania.
  2. osób publicznych, w tym biznesmenów, oraz innych sławnych osób.
  3. ekstremistów prawicowych używających przemocy (np. neonazistów), którzy mogą stanowić zagrożenie dla społeczeństwa, w szczególności należących do grup promujących publikowanie zdjęć przeciwników politycznych na stronach internetowych i zachęcających do aktów przemocy przeciwko nim.
 27. PUBLIKOWANIE MATERIAŁÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ

 28. Wiadomości nie należy kopiować "żywcem" z serwisów komercyjnych. Należy je wcześniej przeredagować.
 29. Materiały opublikowane według zasad Bez Praw Autorskich lub według zasad Copyleft, w tym materiały z większości serwisów anarchistycznych, mogą być zwykle publikowane ponownie. Materiały publikowane na stronach anarchistycznych lub anty-autorytarnych zazwyczaj zawierają imię/ksywę autora i/lub nazwę grupy, ale niekoniecznie nazwy portali, na których były publikowane. Gdy artykuł został napisany specjalnie dla określonej witryny lub czasopisma, należy do dobrego tonu dopisanie, gdzie artykuł został pierwotnie opublikowany.
 30. PRAWA AUTORSKIE

 31. Wszystkie materiały publikowane na portalu są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 2.5 Poland.
 32. Autorzy publikujący na CIA godzą się na udostępnienie ich materiałów według ww. licencji.
 33. Licencja umożliwia:
  1. kopiowanie, rozpowszechnianie, odtwarzanie i wykonywanie utworu
  2. tworzenie utworów zależnych
 34. Na następujących warunkach:
  1. Uznanie autorstwa. Utwór należy oznaczyć w sposób określony przez Twórcę lub Licencjodawcę
  2. W celu ponownego użycia utworu lub rozpowszechniania utworu należy wyjaśnić innym warunki licencji, na której udostępnia się utwór.
  3. Każdy z tych warunków może zostać uchylony, jeśli uzyska się zezwolenie właściciela praw autorskich.
 35. Dodatkowym warunkiem jest zakaz publikowania materiałów udostępnionych na portalu CIA na stronach skrajnie prawicowych, lub neo-nazistowskich.