Anima Media, Diecezja: Nie będziesz oszukiwać pracowników!

Anima Media Sp. z o. o. zatrudniła Panią D.K. w ramach stażu organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy, a następnie na dwie kolejne umowy o pracę na czas określony. Pracodawca spóźniał się z wynagrodzeniem, wypłacał je nieregularnie i w ratach. Okazało się też, że oszukiwał swoją pracownicę już od pierwszej umowy na czas określony, nie odprowadzając składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od października 2015 roku zaprzestał wypłacania wynagrodzenia.

Wyślij protest

3 czerwca, rano, Pani D. K. otrzymała e-mail od Prokurenta spółki w odpowiedzi na sprawę niezapłaconych składek ZUS:

„Żyjemy w wolnym kraju, jak się komuś praca nie podoba to się może zwolnić, tym bardziej jak dochodzi do naruszeń prawa pracy przez pracodawcę. Idąc do różnych instytucji zrobiła pani jak chciała, mając oczywiście do tego prawo. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że przyszły pani pracodawca nie dowie się o tych faktach.”

Była to odpowiedź Pana Grzegorza Kutryby na uzasadnione roszczenia Pani D.K. i fakt, że o pomoc zwróciła się do związków zawodowych.

ZSP rozpoczął działania na rzecz wyegzekwowania praw pracowniczych dla poszkodowanej pracownicy. W związku z brakiem odpowiedzi ze strony pracodawcy i wspólnika na liczne pisma i e-maile poszkodowanej pracownicy oraz zignorowanie wezwań ZSP do uregulowania zaległości finansowych względem Pani D.K. udaliśmy się do wspólnika Pawła Danka, Diecezji Bielsko-Żywieckiej, by porozmawiać z Adamem Bieńkiem – Kanclerzem Kurii.

W trakcie rozmów ustalono, że do dnia 10 czerwca 2016 r. stronie związkowej zostanie przedstawiona propozycja uregulowania zaległych zobowiązań (wynagrodzenia i składki ZUS) pokrzywdzonej pracownicy Wydawnictwa. Strona pracodawcy-wspólnika potwierdziła słuszność roszczeń w powyższym sporze. Jednak jeszcze sytuacja nie została rozwiązana.

Dopóki pokrzywdzonej pracownicy nie zostanie naprawiona krzywda, dopóty trwać będzie kampania przeciwko nieuczciwemu pracodawcy i jej wspólnikowi.

Wszystkie osoby, które pragną wesprzeć poszkodowaną pracownicę zachęcamy do podpisania listu solidarnościowego. Trafi on do pracodawcy i jego wspólników, a także do instytucji, które w naszym przekonaniu mają wpływ na uregulowanie zasadnych roszczeń pracowniczych.

http://diecezja.zsp.net.pl/