Chcą sprawdzić social media zanim wydają wizy

Amerykańska agencja zajmująca się ochroną granic w ramach Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego zaproponowała wprowadzenie do formularzy wizowych nowych, dodatkowych pól. Dotyczyć będą aktywności w mediach społecznościowych, pytając o rodzaj medium i używany przez daną osobę identyfikator.

Prawdopodobnie będzie to wyglądało w ten sposób:

“Please enter information associated with your online presence—Provider/Platform—Social media identifier.”

UWAŻAJCIE CO PUBLIKUJECIE.