CNT-AIT na warszawskim Kongresie

W dniach 2-4 grudnia 2016, w Warszawie odbył się Kongres Międzynarodowego Stowarzyszenia Pracowników. Do Polski przyjechała liczna delegacja z największej sekcji Międzynarodówki, CNT z Hiszpanii. Jednak delegacja była dość nietypowa. Składała się ze związków nadal wchodzących w skład konfederacji, jak i organizacji „wyczysczonych” z konfederacji lub tych, które z własnej woli odeszły. Niestety od ponad 5 lat dzieje się bardzo źle w CNT, z powodu czystek oraz prób zmiany kierunku w którym zmierza związek i reorientację go na mniej wolnościowych i bardziej hierarchicznych zasadach. Ostatnio były próby rozbicia naszej Międzynarodówki, co spotkało się ze sprzeciwem wielu organizacji w Hiszpanii. Wsparcie dla Kongresu MSP (IWA-AIT) zostało wysłane przez ponad 40 organizacje z Hiszpanii, do których pózniej dołączyły inne związki.

Z powodu prób przywłaszczenia sobie Międzynarodówki, oraz wstawiania nowych członków do Konfederacji, bez żadnej zgody innych organizacji członkowskich, organizacje, które faktycznie odeszły, zostały formalnie wykluczone. Jednak wiemy, że nadal jest wiele grup w Hiszpanii, które będą dalej działać z nami. Dlatego w 2017 r. odbędzie się inny Kongres, gdzie CNT-AIT zostanie ponownie przyjęte do konfederacji. W międzyczasie, wszystkie relacje z naszymi kolegami pozostają bez zmian. Zdajemy sobie sprawę, że odgórnie działające komitety podejmują w ich imieniu działania, na które oni się nie zgodzili.

Zdajemy sobie także sprawę, że te fakty mogą powodować nieporozumienia. Zdarza się też tak, że organizacje, które nie są już z nami od 20 lat nadal udają, że są naszymi przedstawicielami.

1. Organizacje, gdzie wiele ważnych decyzji jest podejmowanych odgórnie, przez Komisje i Komitety, są raczej wertykalne i nie są organizacjami w naszej tradycji, gdzie uznajemy całkiem przeciwne zasady.

2. W naszej federacji decyzje o tym, kto jest w federacji, a kto nie, są podejmowane na Kongresach, gdzie wszystkie organizacje mają prawo głosu.

Międzynarodówka będzie popierać te związki, które działają według tych zasad oraz te, które respektują zarówno procedury federacji oraz nasze celów i taktyki. A ta relacja jest i zawsze będzie wzajemna.

Kongres Międzynarodówki otrzymał listy wsparcia z Hiszpanii. Publikujemy jeden z nich, który został już przetłumaczony na język polski. Publikujemy list bez podpisów, ponieważ w Hiszpanii wierchuszka związku zwołała Komisję Śledczą, aby wykluczyć związki, które wyraziły poparcie dla Kongresu AIT. Dodajmy, że osoba odpowiedzialna za te śledztwa, Gines F.C., przyjechał także do Warszawy, aby sprawdzić kto jest obecny na Kongresie, ale został wyproszony z Kongresu.

KOMUNIKAT NA KONGRES MIĘDZYNAROWEGO STOWARZYSZENIA PRACOWNIKÓW (AIT)

Związki zawodowe niżej podpisane, świadome kryzysu ogarniającego od kilku lat KRAJOWĄ KONFEDERACJĘ PRACY dążą do tego, aby organizacja skierowała swoją energię w kierunku walki związkowej i socjalnej i wyrażają chęć przywrócenia kontaktów i relacji, które zawsze utrzymywaliśmy z AIT i jej sekcjami.

DEKLARUJEMY

1. W przeciwieństwie do tego co wynika z oficjalnego stanowiska, nie zwołano żadnego zgromadzenia żeby zapoznać się z programem dnia Kongresu AIT, pomimo że w żadnym momencie nie została podjęta decyzja o tym, że CNT-E nie będzie uczestniczyć. To nie wszystko, Komitet Konfederacyjny odmówił zwołania zgromadzenia, na którym związki zawodowe CNT-E mogłyby wyrazić swoją opinię związaną z wyżej wymienionym kongresem. Komitet Konfederacyjny CNT-E powołuje się na domniemane porozumienie z ostatniego zjazdu CNT-E. Jednak takie porozumienie nie istnieje.

2. CNT-E jest członkiem AIT od 1922 roku i na dzień dzisiejszy nie istnieje ani propozycja ani uchwała o wyjściu z szeregów AIT. Na ostatnim zjeździe, który odbył się w Saragossie, zatwierdzono większością głosów, że jesteśmy członkami AIT. Niemniej jednak, zatwierdzona została reorganizacja struktury AIT i zawieszenie opłat. Ta uchwała została zatwierdzona tylko przez 39% wszystkich możliwych głosów na tym zjeździe. Przeciwstawiamy się kategorycznie procesowi uzurpacji AIT przez CNT-E. Jesteśmy przekonani, że ostatnie posunięcia CNT-E, po części zatwierdzone na zjeździe i po części jako inicjatywa aktualnego Komitetu są jawną prowokacją. Wydaje się oczywiste, że ten kto poparł te uchwały, działa świadomie przeciwko statutom i próbuje doprowadzić do wydalenia CNT-E przez AIT i w ten sposób usprawiedliwić stworzenie "nowej międzynarodowki ". Tylko w ten sposób można zrozumieć prowokację rozłamu i nie płacenie składek.

3. Ta napięta sytuacja, którą próbuje stworzyć CNT-E w AIT, nie akceptując ani nie respektując uchwał kongresowych AIT, wydaje się być spowodowana brakiem akceptacji procesu zawieszenia FAU. Jest to kuriozalne, tym bardziej, że to wydalenie i całą procedurę zaproponowalo CNT-E na kongresie AIT w Porto Alegre. To, że CNT-E sprzeciwia się zatwierdzeniu przez AIT ich własnej propozycji brzmi absurdalnie. Punkt widzenia CNT-E w sprawie FAU nie zmienił się od 2008 roku.

4. Przewidywalne wydalenie CNT-E z AIT, które byłoby usprawiedliwione naszym zdaniem, stawia nas - związki należące do CNT-E - w trudnej sytuacji. Nie chcemy odłączyć się ani zdradzić AIT, ale również nie chcemy wycofać się z CNT-E.

5. Ta sytuacja jest konsekwencją zmiany kierunku, który obrało CNT kilka lat temu, z przyczyn autorytaryzmu, który wynika zarówno z bierności i zaniedbania wielu związków, jak i agresji ze strony małej części organizacji. W tym w przełomowym momencie CNT jest w podbramkowej sytuacji, zarówno z powodu odejścia od swojej ideologii jak i powszechnego rozczarowania związkowców. Na dzień dzisiejszy straciliśmy zdolność organizowania masowych zgromadzeń , które miały miejsce jeszcze 10 lat temu. Z naszej strony nie istnieje i nie będzie miała miejsca współpraca żadnego typu, w tych nie do przyjęcia posunięciach CNT-E.

Odmawiamy naszego poparcia w tworzeniu innej międzynarodówki, obojętne jaka by była jej nazwa. Pozostajemy wierni ideałom i celom AIT. Jest to, według nas, najlepszy sposób do walki o emancypację klasy robotniczej i jedyna droga prowadząca do komunizmu wolnościowego i jest to możliwe tylko dzięki naszemu wspólnemu wysiłkowi.