G8 ZAPROTESTUJMY

2007-05-04 20:00
2007-06-09 00:00

BLOCK G8! MOVE – BLOCK – STAY!

Na początku czerwca 2007 przedstawiciele ośmiu państw (Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia i Stany Zjednoczone, Kanada i Rosja) spotkają się na szczycie G8 w Heiligendamm niedaleko Rostock. Grupa G8 to jedyna w swoim rodzaju instytucja kontrolowana przez osiem osób. Kraje wchodzące w skład grupy G8 stanowią zaledwie 14% ludności świata, ale dysponują jednocześnie 65% bogactwa świata. Mając pieniądze, kraje te mogą wywierać znaczący wpływ na gospodarkę i politykę światową. Wyznaczają kierunki polityki takich instytucji globalnych, jak: Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) i Światowa Organizacja Handlu (WTO). Grupa nie jest odpowiedzialna przed żadną międzynarodową organizacją i nie posiada formalnego statutu. Grupa G8 podejmuje jednostronnie decyzje, które mają globalne skutki dla wszystkich. Reprezentują neoliberalizm i globalny kapitalizm. Konsekwencją ich działalności jest pogłębiająca się przepaść pomiędzy bogatymi i biednymi na całym świecie.

- co pięć sekund gdzieś na świecie umiera dziecko z głodu;
- ponad 800 milionów ludzi cierpi z powodu niedożywienia;
W pierwszym rzędzie odpowiedzialnymi za taki stan rzeczy są politycy, którzy realizują decyzje podejmowane przez grupę G8! Ponad to pomimo obietnic nie zostały zlikwidowane długi krajów biednych, a wręcz przeciwnie stale pogłębia się ubóstwo, nie tylko w krajach rozwijających się, ale także w rozwiniętych. Nadal postępuję globalne plądrowanie zasobów naturalnych. Równocześnie utrzymywana jest polityka przeciw uchodźcom, przy jednoczesnej aprobacie wykorzystywania ich jako „tanich robotników” bez praw.
Grupa G8 jest największym dostarczycielem CO2 do atmosfery i jednocześnie postulują za wprowadzeniem energii jądrowej.
90% ogólnoświatowego eksportu bronią jest kontrolowane przez państwa grupy G8! Odpowiedzialni są za światowe konflikty, szerzenie nienawiści i przemocy w wielu krajach!

Świat kształtowany przez G8 to świat wojen, głodu, społecznych podziałów, ekologicznego zniszczenia, barier i granic!

Razem mówimy: Inny świat jest możliwy!
- chcemy zniesienia niesprawiedliwych długów wobec biednych krajów
- protestujemy przeciw niesprawiedliwej sprzedaży publicznych usług i dóbr – równość praw i standardów na całym świecie
- postulujemy za energią odnawialną! Wojna o olej, ropę i gaz doprowadzą do kataklizmu ekologicznego!
- Natychmiastowe i trwałe porzucenie energii jądrowej oraz ogólnoświatowe rozbrojenie jądrowe!
- za równymi prawami dla wszystkich i przeciw wszelkiej formie faszyzmu i rasizmu!
- Za zniesieniem wszelkich granic! Przeciw obozom deportacyjnym!
- Za pokojem na świecie!
Koniec z wojskowym reżimem G8! Koniec z ekonomiczną i polityczną dyktaturą G8!

Osiągnięcie tego możliwe jest nie tylko przez blokowanie G8, ale główna siła tkwi w świadomości społecznej! Dzięki wspólnej inicjatywie możemy sprawić, że Inny świat jest możliwy!

W akcie społecznego nieposłuszeństwa będziemy blokować szczyt. Mówimy „Nie!” legalizacji działalności G8!

Różnego rodzaju inicjatywy i ruchy zostaną podjęte w celu zablokowania G8. Ludzie z całego świata zaprezentują swój protest poprzez różnego rodzaju akcje. Jedną z nich jest kampania „BLOK G8”.

Weź udział w proteście i stań przeciw polityce G8!

Sprzeciw wobec G8
W czerwcu 2007 głos przedstawicieli ośmiu najbogatszych państw nie będzie jedynym, który będzie można usłyszeć. Tysiące ludzi z całego świata będą demonstrować i brać udział w różnego rodzaju akcjach. Głośno i wyraźnie zostanie wyrażony sprzeciw! Postulowana będzie równość praw, zarówno kulturowa, jak i polityczna dla wszystkich! Wolność i swoboda w przemieszczaniu się! Globalna sprawiedliwość! Ogólnospołeczna odpowiedzialność za wykorzystanie naturalnych zasobów!

Masowa blokada – Przybyliśmy tutaj i zostaniemy tu!

Block G8 kampania organizuje blokadę jako akcję społecznego nieposłuszeństwa wraz z tysiącami ludźmi, będącymi reprezentantami różnych formacji politycznych, społecznych i kulturowych. Razem głośno i wyraźnie powiemy „Nie!” wobec G8. W związku z tym nie ograniczamy się jedynie do demonstracji. Będziemy blokować drogi dojazdu do Heiligendamm! Nie odejdziemy dobrowolnie! Naszym zamiarem nie jest symboliczny protest, ale aktywna i efektywna blokada G8: jesteśmy i zostaniemy!

Podstawowym założeniem jest stworzenie jasnej sytuacji dla wszystkich protestujących, każdy biorący udział w akcji będzie na równi odpowiedzialny za prawidłowy przebieg akcji. Potencjalna agresja policji, np. w czasie rozbijania blokady, musi spotkać się z wspólnym oporem poprzez pokazanie solidarności i różnego rodzaju społecznego nieposłuszeństwa.

Razem przeciw G8!

Zaglądaj na:

http://gipfelsoli.org/

http://dissentnetwork.org/

http://www.gipfelsoli.org/Multilanguage

http://www.block-g8.org/index.php?lang=en

http://dissentnetzwerk.org/node/82

http://www.heiligendamm2007.de/index_en.html

http://www.g8-germany.info/english/index.htm

http://www.g8-alternative-summit.org/en/

Dodaj nową odpowiedźZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.