Giertych Ministrem? To marzenie faszystowskiej młodzieży

Publicystyka

Wojciech Wierzejski napisał o "metodach okupacji szkoły". Kiedyś Młodzież Wszechpolska mogła tylko marzyć o 3-4 szkołach pod ich „okupacją”. Teraz cała oświata może się pod nią znaleźć.

Roman Giertych mówi, że „nie ma nic wspólnego z Młodzieżą Wszechpolską” (gazety informują, że oddaje na rzecz MW 5% swojego dochodu). Tymczasem wiemy, że MW jest pierwszym etapem do kariery w LPR, a głównym celem MW jest werbowanie młodzieży do organizacji i tworzenie obrazu polskiego „patrioty” zgodnego z ich światopoglądem. Polski patriota ma mieć - według MW - „swoistą koncepcję wrogów”. A jeśli wroga nie ma, trzeba go stworzyć, korzystając z już istniejących.

Dlatego Roman Giertych i Maciej Wierzejski twierdzili kłamliwie, że protesty przeciw Giertchowi są zorganizowane przez SLD lub środowiska gejowskie. Liczą na to, że homofobiczne, czy antyeseldowskie sentymenty społeczeństwa pozwolą odstraszyć ludzi. Ale prawda jest taka, że zdecydowana większość ludzi nie popiera Giertycha jako ministra edukacji.

Prawdą też jest, że aktywiści SLD przychodzą na różne demonstracje, aby reklamować się, ale nie byli na demonstracji Inicjatywy Uczniowskiej w Warszawie ani 6 ani 13 maja, a tym bardziej nie zorganizowali tych demonstracji.

Wierzejski, jako drugi człowiek w LPR, mówił nie raz o „żydokomunie”, pokazując swój antysemityzm i ma zupełnie faszystowski pogląd na swoich wrogów: według niego, ruch narodowy ma prowadzić „konsekwentną konfrontację z żywiołami obcymi (wrogie mniejszości), wywrotowymi (lewactwo), wrogami kościoła (masoneria) i rozprzęgającymi spójność narodową (liberałowie)”. Spójność jego wypowiedzi z faszystowską paranoją jest chyba oczywista – choć za kilka lat, takie pomysły mogą się stać normą. Jak ma wyglądać ta „patriotyczna” edukacja Romana Giertycha? Chyba właśnie tak:

Wojciech Wierzejski, jak się wydaje, jest najlepszym przykładem wychowania człowieka według metody Romana Giertycha. W młodości organizował bojówkę neo-nazistów (to oni byli na słynnym zdjęciu w Fakcie) i przyłączył się do MW, kiedy Roman Giertych był jego prezesem. Wierzejski napisał książkę „Naród, Młodzież, Idea” i broszurę dla MW „O organizacji, celach i zadaniach MW”. Ta broszura została opublikowana, kiedy Wierzejski prowadził szkolenia dla MW i w broszurze, tak jak w książce, mówi o szkole jako o „źródle” dla MW.

Oto fragment o szkołach:

„Metody okupacji szkoły:

Każdy okręg boryka się z problemem znalezienia źródła, z którego systematyczne zasilany byłby przez młodych, nowych działaczy...

Dlatego lokalizujemy konkretną szkołę średnią (również podstawową)... Zaczynamy od rozmowy z księdzem, nauczycielem lub osobę (grupą) z nami sympatyzującą. Składamy wizytę u dyrektora informując go, iż chcemy założyć patriotyczno-wychowawczą organizację do samokształcenia młodzieży. Jeśli mierziłaby go nazwa MW, to założyć można koło historyczne, czy turystyczno-krajoznawcze. Niech tylko pozwoli, może da salę, gablotkę na gazetki ścienne, dostęp do ksero itp.

Następnie wchodzimy z kilkoma odczytami na godzinę wychowawczą, religię, historię,... może organizujemy projekcję wideo jakiegoś filmu narodowego, spotkanie z kimś ciekawym.

Trzecia kwestia to „zalanie” materiałami propagandowi, co tydzień plakaty informacyjne o MW, z podanym namiarem na prezesa lub lokal, akcje ulotkowe, „wytapetowanie” ścieżek do szkoły ze wszystkich stron materiałami o MW. Przychylność księdza i choć jednego nauczyciela to klucz do pełnego sukcesu...

Na obecnym jednak etapie zadaniem jest posiadanie choć 3-4 „okupowanych” przez nas szkół-źródeł.”

Tak napisał Wierzejski zanim Roman Giertych został ministrem. Kiedyś Młodzież Wszechpolska mogła tylko marzyć o 3-4 szkołach pod ich „okupacją”. Teraz cała oświata może się pod nią znaleźć.

Patriotyczna edukacja Romana i Wojciecha to także uczenie nieracjonalnej nietolerancji dla mniejszości, ksenofobicznych teorii spiskowych, w tym antysemityzmu i żydomasońskich konspiracji. Niedługo staniemy się ciemnogrodem Europy, uważanym za gniazdo prawicowych fanatyków.

Ale pewnie nie da się wszystkich zindoktrynować. Wzrasta niezadowolenie i nadal będzie wzrastać. Niech Giertych zniknie, a cały LPR i MW wraz z nim!

Dodaj nową odpowiedźZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.