Jaka Ugoda? Gdzie okrągły stół mieszkaniowy?

Publicystyka

Poniżej przytaczamy komunikat prasowy skłoterskiego Kolektywu "Przychodnia" w związku z rozmowami prowadzonymi z władzami Warszawy w sprawie zaskłotowanego budynku, oraz szerszej polityki mieszkaniowej miasta.

Niniejszym pragniemy stanowczo sprostować słowa ratusza jakoby doszło do podpisania jakiejkolwiek ugody, na podstawie której kolektyw Przychodni miałby usunąć się z okupowanego pustostanu i przenieść w inne miejsce bez spełnienia jakiegokolwiek z postulatów ogłaszanych od początku naszego istnienia. Działania rzecznika miasta traktujemy jako próbę zamiecenia pod dywan trawiących miasto istotnych problemów społecznych, których bezpośrednim wynikiem było zajęcie Przychodni, zaś artykulacją - jej manifest i postulaty zgłaszane na każdym spotkaniu. Przychodnia - opuszczony teren z roszczeniami, o który stara się jeden z "zawodowych odzyskiwaczy" - skupia w sobie kluczowe problemy w mieście, którego władze nie dbają o swoje bogactwo i potrzeby mieszkańców, w zamian za darmo oddając w prywatne ręce tysiące kamienic oraz skwery i parki. Fakt ten z natury rodzi opór społeczny, który kolektyw Przychodnia wyraził w praktyce, przez okupację. Nie można tego przemilczeć. Poniżej komunikat Przychodni po ostatnich rozmowach z miastem. * 16 kwietnia odbyło się czwarte spotkanie delegatek i delegatów warszawskich grup skłotersko-lokatorskich z przedstawicielami władz Warszawy. Władze miasta reprezentowali: Włodzimierz Paszyński, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Marcin Wojdat, Dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej oraz Łukasz Pawłowski, Zastępca Dyrektora CKS. Postulat poprowadzenia przez władze dialogu z organizacjami i grupami społecznymi mającego na celu rozwiązanie palących problemów społecznych, w tym mieszkaniowych pojawił się już w oświadczeniu opublikowanym przez kolektyw Przychodnia 26 marca, gdy policja otoczyła budynek skłotu. Był on następnie powtarzany na każdym kolejnym spotkaniu z przedstawicielami władz miasta i stanowił przedmiot sporny podczas tych spotkań. Kompletny zapis wideo postulatów zgłoszonych już na pierwszej rozmowie z Prezydentem tutaj: http://www.youtube.com/watch?v=KmCj9QH48t8 Na ostatnim spotkaniu przedłożona została propozycja gotowego projektu zarządzenia Prezydent ws. powołania Okrągłego Stołu Mieszkaniowego, który leży "zamrożony" w szufladzie pani Prezydent od zgoła dwóch lat.

Prezydent oraz dyrektorzy CKS postulat na rzecz zmiany polityki starali się wykluczyć z rozmów, jako nie dotyczący problemu okupacji i protestu mającego miejsce w Przychodni, pragnąc tym samym rozdzielić kontekst polityki mieszkaniowej miasta od aktu zajmowania pustostanów. Powołując się na brak kompetencji w tej dziedzinie jednocześnie nie zaakceptowali postulatu udziału od początku w negocjacjach reprezentanta ratusza odpowiedzialnego za politykę mieszkaniową Warszawy. Podczas dzisiejszego spotkania ustalono, że rozmowy na ten temat będą kontynuowane z udziałem Michała Olszewskiego, Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy. Celem tych rozmów będzie wypracowanie formuły wyżej wymienionego dialogu społecznego. Kolektyw Przychodnia zgodził się rozpocząć w międzyczasie poszukiwania pustostanu, do którego przeniesiona mogłaby być działalność skłotu. Po spotkaniu sporządzono notatkę roboczą. Przedstawiciele kolektywu nieustannie podkreślają zarazem, że zajęcie przez nich budynku miejskiego, który od dłuższego czasu pozostaje pusty, jest aktem sprzeciwu wobec braku dostatecznego udziału mieszkańców i mieszkanek miasta w podejmowaniu decyzji, które ich dotyczą oraz wobec bezczynności władz publicznych w rozwiązywaniu dramatycznych problemów mieszkaniowych. Dlatego też warunkiem przeniesienia skłotu jest osiągnięcie porozumienia dotyczącego formy dialogu organizacji i grup społecznych z władzami miasta mającego na celu rozwiązanie tych problemów. W świetle ostatnich działań rzecznika wprowadzających opinię publiczną w błąd, do naszych postulatów dołączamy apel, by wobec istotnej kwestii społecznej zachować dziennikarską zasadę bezstronności, która wymaga uzyskiwania informacji od wszystkich zainteresowanych stron.

Dodaj nową odpowiedźZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.