Katolicki biskup kłamie mówiąc "nie mamy nic wspólnego z nietolerancją, antysemityzmem, rasizmem".

Publicystyka

Ras_Ajri

Zwracając się w tą sobotę (8.07.06) do przybyłych na Jasną Górę pielgrzymów XIV Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja katolicki biskup świdnicki Ignacy Dec powiedział że czarne jest białe. Powiedział mianowicie, że instytucja która jako jedyna wielka organizacja szerzy w tym kraju rasizm i nietolerancję poprzez swoje media, niby tego nie czyni! Czytam słowa katolickiego biskupa i nie mogę wyjść z zaskoczenia nad bezczelnością jego kłamstw:

"Protestujemy przeciwko oszczerstwom i pomówieniom, ogłoszonym 15 czerwca bieżącego roku przez Parlament Europejski. Mówimy otwarcie, że nie mamy nic wspólnego z nietolerancją, antysemityzmem, rasizmem czy homofobią, a naszą wierność panu Bogu i zasadom chrześcijańskim nie uważamy za przestępstwo, ale za błogosławieństwo" - mówił bp Dec.

Ten biskup katolicki jest bezczelnym kłamcą jakiego ze świecą szukać w tym kraju wśród normalnych ludzi. Jest symbolem katolickiego kłamania w imię maksymy „cel uświęca środki”, a którą to zasadę rozprzestrzenili w tym kraju jezuici którzy do czasu upadku naszego kraju pod zaborami dzierżyli system szkolny. Biskup myśli sobie że może kłamać i oszukiwać bo jego cel uświęca wszelkie jego oszustwa. Ten katolicki kłamca w odrażający sposób wypaczył rzeczywistość. Oto fragment filmu „z kamerą wśród katolików” nakręcony rok wcześniej w tym samym miejscu gdzie ostatnio ten katolicki obłudnik powiedział swoje katokłamstwa. Wystarczy rzut okiem by przekonać się o tym że katolicki biskup mówiąc tak kłamie, mając swoich słuchaczy za głupie szmaty wciągające katopropagandę.

http://www.youtube.com/watch?v=p5jbtKFxGZM

Ten kłamiący katobiskup mówi: "Chrystus jest dzisiaj pogardzany przez dyrygentów kontynentu europejskiego..". Jeśli jego rozumienie Ewangelii jest takie jak jego postepowanie, to istotnie, tego typu wartości i zachowania jakie reprezentuje ów katobiskup są nawet bardziej niż pogardzane. Są widzine jako obrzydliwe i piętnowane.

Wydaje mi się że ta religia, której wyznawcy zyskują sobie przychylność sił wyższych nie poprzez pomaganie innym ludziom i uczciwe postępowanie ale poprzez odprawianie obrzędów polegających na czczeniu pozłacanej figurki z wafelkiem w środku oraz czczeniu różnych kawałków ciał zmarłych osób i malowanych desek, jest przekleństwem tego kraju. To ona powoduje jego biedę poprzez uzależnienie milionów osób od zdania kapłanów kontrolujących swych wyznawców poprzez obrzed w którym wyznawcy opowiadają im na ucho swoje intymne sprawy. Takiego motywu nie ma nawet w dość hardkorowych sektach!

Wypada przypomieć katolickiemu kłamcy słowa które padły na antenie katolickiej rozgłośni do której słuchaczy ten katolik ostatnio tak kłamał.

Dodatek: Cytaty z Radia Maryja

· "Pan Nikolski wszedł do Sejmu z mniejszości ukraińskiej, trzeba to pamiętać, i nie wiem, czy mu tak zależy na narodzie polskim (…) Ja nie jestem, broń Boże, przeciwko narodowi ukraińskiemu, tylko, że to może być wyjaśnieniem dla pewnych działań pewnego człowieka"
o ks. Rydzyk, dyrektor radia, 10.03.2003
· "Ja to nazywam aj waj szalom. Widać, że to jest religia handlowa. To jest handel, a nie religia w Boga"
o ks. Rydzyk, 20.08.2002
· "Metoda walki dywersyjnej, droga podstępu, rozkładu wewnętrznego, maskowania istotnych celów, została z całą precyzją zastosowana przez Hitlera, a także bolszewików, w ogóle socjalistów. Rewolucja ustrojowa, ustrojona w barwy mesjanizmu światowego wiąże się w szczególny sposób z epoką Manifestu Komunistycznego. Element mesjanizmu pochodzi oczywiście z judaizmu, ale w mistyce rosyjskiej znalazł podatny grunt dla zaszczepienia i rozwoju. Oczywiście, już masoneria w wieku XIX planowała zlikwidowanie państw narodowych i stworzenie w dalszym planie rządu światowego"
o ks. Bajda, stały współpracownik radia, 1.09.2001
· "Kampania, jaką święty Maksymilian [Kolbe] w swoim „Małym Dzienniku” robił po to, żeby wspierać polski przemysł, polskie rolnictwo: [hasło] „kupuj u swojego” – i to nie był antysemityzm, to był przejaw pewnej integracji społecznej, też dążenia do tego, żeby naprawić polską gospodarkę, byt polskich kupców, polskich konsumentów"
o ks. Cydzik, 11.06.2002
· "Przynależność do takiej organizacji, jak Fundacja Batorego, – chociaż ona jest bogata, bo Soros jest człowiekiem jednym z najbogatszych w świecie, zresztą, według tego, co wiem, dorobił się na narko-mafii – przynależność do takiej Fundacji Batorego – to nie do zaakceptowania z punktu widzenia katolickiego: materialistyczna koncepcja człowieka, sam panteizm, który jest widoczny. I Soros, on mówi „jestem Bogiem”. I w ogóle ta działalność, którą wspiera, no ta fundacja, na co pieniądze idą, to my wiemy: idą na aborcję, idą na te wszystkie inne. No oczywiście, czasem jakąś [dotację] dostanie naiwna organizacja typowo kościelna, [ale tylko] parę groszy, powiedzmy sto złotych, a sto tysięcy idzie na środki antykoncepcyjne, na demoralizację (…)" [współprowadzący audycję, ks. Gonczaruk:] "Aczkolwiek ma silne agendy działające w Polsce, bardzo prężne. I też poprzez prasę i media jest wciąż nagłaśniana i ona steruje tymi… tymi rzeczywistościami" [ks. Szczęsny:] "To jest [organizacja] masońska, na pewno, tu nie ma najmniejszej wątpliwości"
o ks. Szczęsny, współpracownik radia, 20.02.2003
· "Wałęsa jak objął urząd [prezydenta], to przyjmował telefony. Bardzo chciałam się wtedy dodzwonić, żeby oczyścił Polskę z różnych [ludzi] innego pochodzenia i z innych krajów, narodowości. Tego nie podpowiedziałam, [ale] mógłby sam o tym pomyśleć (…) Ja toleruję Żydów, Niemców - niech on mi buty szyje taniej, jesionkę, - ale niech on się nie wpycha do mojego rządu. Ja pamiętam w 1956 r., kiedy Gomułka przyszedł, to on oczyścił Polskę 10. Moja koleżanka z pracy wyjechała do Izraela. Uważałam, że w Polsce Żydów prawie nie ma, [ale] mam taki wykaz, gdzie [jest napisane, iż] w pierwszym parlamencie po objęciu władzy przez pana Wałęsę, [jedynie] był co siódmy Polak. Paru Niemców, a większość Żydów (…) Za jego [rządów] cała masa Żydów przyjechała do Polski, a tamci [polscy emigranci polityczni z lat 80-tych] do tej pory nie mogą wrócić(…) A ja bym ich [Żydów] przede wszystkim zmusiła do wrócenia do swoich nazwisk, bo pozabierali polskie nazwiska" [podsumowanie ks. Moja:] "Czyli mamy stawać w prawdzie"
o dialog między słuchaczką a stałym pracownikiem radia, ks. Mojem, 18 01.2003
· "Polska zniewolona, bo ludzie są naiwni, wierzą tym, którzy ich zniewalają. Ci, co zdobyli Jerozolimę mają jedną zasadę: panować albo burzyć. Jest naród, który chce zapanować nad światem za wszelką cenę" **wypowiedź słuchacza, 2.01.2003
· "Oni [komuniści] wypowiadali się za tą koncepcją, która potem przyjęła formę Judeopolonii - i to samo było w Rosji, też zostało przyjęte, i zostały zdeformowane te idee społeczne w kierunku realizacji interesów jednej grupy narodowościowej [Żydów]. Na przykład, wymordowanie 6 milionów chłopów w Rosji11 nie leżało w żaden sposób w hasłach socjalizmu, czy komunizmu, natomiast w Talmudzie chłopi są jednym z najgorszych gatunków ludzi, więc trzeba ich wymordować – i zostało to zrealizowane"
o słuchacz, w rozmowie z ks. Cydzikiem, 16.06.2002
"Przecież cały rząd jest żydowski (...) W [komunistycznym] Urzędzie Bezpieczeństwa kto był? 90% to byli Żydzi. W Rosji w NKWD kto Polaków mordował? Żydzi! Tego się nic nie mówi, to każdy się boi!" [odpowiedź prowadzącego, ks. Cydzika:] "Myślę, że akurat w Radio Maryja te tematy podejmujemy, przypomnę chociażby audycje z panem profesorem Jerzym Robertem Nowakiem i jego [publikacje] na te tematy: ‘Kogo powinni przeprosić Żydzi’, również ‘Zbrodnie przeciwko narodowi polskiemu’ itd. Myślę, że tylko w niektórych mediach ten temat jest niebezpieczny, czy może niewłaściwy. A druga sprawa - ciągle musimy poszukiwać, widzieć ofiary, widzieć zło, natomiast nie możemy wzbudzać niechęci, ale prawda historyczna i ta prawda moralna musi oczywiście być tutaj podkreślana, bo jesteśmy to winni tym, którzy cierpieli i ich rodzinom. Oczywiście zgadzamy się z panem"
·
o słuchacz, 10.02.2003
· "W tym roku 250 tysięcy Żydów ma przybyć do Polski w celu osiedlenia się. Rząd polski będzie tym ludziom dawał zapomogi, a nie Polakom (...) Ci nie-Polacy, którzy nami rządzą..." [odpowiedź prowadzącego ks. Rydzyka:] "Dziękuję, serdecznie pozdrawiam. Trudno powiedzieć czy to nie Polacy"
o słuchaczka, 15.02.2003
· "A przecież ostatnie wybory prezydenckie. Przecież ten właśnie prezydent mówił wprost już: Polska dla wszystkich, ale nie dla Polaków. [...] I to realizuje konsekwentnie, z żelazną konsekwencją." [prowadzący ks. Szczęsny:] "Pani Aniu, gdyby pani startowała do Sejmu, ja bym na panią głosował!"
o słuchaczka, 19.02.2003
· "Chciałam powiedzieć, jak byłam parę lat temu w Jerozolimie w Izraelu i w Tel Awiwie mówił taki stary polski Żyd, mówi: [że] jest nieprawdą, że zginęło [Żydów] 3 mln, ani nie jest prawdą, że zginęło ich 6 mln, bo oni tak mówią, po prostu zginęło ich 1,4 mln w Polsce. A że po prostu taka sumę podają: 3 mln – dlatego, żeby dostać jak największe odszkodowanie od światowej federacji takiej, co dają odszkodowania po wojnie, tak dokładnie nie zapamiętałam tej nazwy. (...) oni to robili celowo i dostali odszkodowanie - ten Żyd mówił - za Polskę i za Żydów 700 mld dolarów, to są kolosalne sumy i po prostu, mówi, żaden z Polaków, nawet jednego Polaka, nawet połowy Polaka nie było tam, na tej komisji światowej, tylko sami Żydzi, oni te 700 mld dolarów przywłaszczyli sobie i nawet się nie przyznali do tej pory. Tak że to jest naród bardzo taki po prostu... (...) jak oni potrafią siebie po prostu wywyższyć!, W Jedwabnym nie zginęło ich 1,4 mln w tej stodole, bo przecież to nie ma takich stodół, to w ogóle się w głowie nie mieści - tam było 140 tys. Podobnież, 120 tys., nie mogło być więcej, to jest największa ilość, jaka mogła być". [o. Cydzik:] "No, to taka liczba jest oczywiście, że przesadzona [...] takiej liczby nie było w ogóle możliwej". [słuchaczka:] " I my po prostu nie możemy się dać żeby oni nas tak po prostu okłamywali (...), żeby nas tak nabierali w bezczelny sposób, bo jest nieprawdą, Żydzi uciekli do Ameryki, wiedzieli, że będzie wojna, bo oni tę wojnę wywołali". [ks. Cydzik:] "Tak, ja myślę że to jest..., dziękuję pani bardzo, za mało mamy czasu żeby całą historię taką rozegrać tutaj i rozstrzygnąć, to są [tematy] na długie godziny, myślę zresztą, że pan profesor Jerzy Robert Nowak to podejmował. Przy czym chcemy tutaj mówić o naszej polskiej racji, o racji stanu, naszym polskim myśleniu, żeby zauważyć dobro, które się dzieje i które jest".
o słuchaczka, ks. Cydzik, 4.06.2002
· "Czy panu (…) są znane Protokoły mędrców Syjonu, co o nich sądzicie?" [odpowiedź A. Macierewicza, lidera Ruchu Katolicko-Narodowego:] "czytałem, bardzo ciekawa lektura, niektórzy mówią, że są autentyczne, inni – że nie, ja nie jestem specjalistą. Doświadczenie wskazuje, że są w środowiskach żydowskich takie grupy"
o słuchacz, Antonii Macierewicz, 19.07.2002
· "Nie mówi się zboczeniec na homoseksualistę, tylko kochający inaczej, nie mówimy złodziej, tylko uczciwy inaczej, nawet, przepraszam ojca, w Radio Maryja często jest takie mruganie, rozumiemy się prawda, pewien naród rządzi. Dlaczego nikt nie powie Żydzi?" [prowadzący ks. Janusz Dyrek:] "Chodzi o konsekwencje".
o J. Dyrek, słuchacz, 8.10.2003
· "Izraelici uciekli ze złotem z Polski, zamiast budować kraj po wojnie" [odpowiedź prowadzącego, ks. Mroczka:] "prawdę Pan mówi" [inny słuchacz:] "[Polacy w Rosji] wywiezieni dzięki Żydom, ich majątki pozgarniali, skąd on i się dorobili tego wszystkiego, milionerzy wielcy?" **ks. Mroczek, słuchacze, 6.10.2002
· "Szatanem dla Polski, tej nowej i starej był KOR, to KOR miał niesamowite możliwości zdobywania wszelkich przyczółków" [podpowiedź prof. Ryszarda Bendera, wykładowcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego:] "a w nim [w KOR] bracia lóż [masońskich]!" [słuchacz:] "Nie Tylko! Współzałożycielem KOR był Macierewicz…" [prowadzący audycję ks. Cydzik przerywa:] "No, ale widzi pan, tak ładnie pan powiedział, a na koniec… Nie wygląda pan na słuchacza Radia Maryja i na człowieka wierzącego, który staje z otwartą przyłbicą"
o R. Bender, ks. Cydzik, słuchacz, 13.10.2002
· "Walka z krzyżem – to wszystko jest zaplanowane (...) Mam tu na myśli Żydów przede wszystkim. Robią wszystko, żeby o nich nie mówić, a oni całą polityką kierują"
o ks. Jankowski, 31.08.2003
· "To są właśnie metody, które by wskazywały na to, że za tym stoi masoneria" [słuchacz:] "Nie jest dziełem przypadku, że symbol masonerii wszelkich odmian, cyrkiel przecinający kotwicę, jest kombinacją gwiazdy Dawida".
o Krajski, wykładowca katolickiego Uniwersytetu imienia Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, 29.09.2002
· "Wszyscy prezydenci Stanów Zjednoczonych byli masonami. Nie tylko Messori13 to twierdzi (…) Bush [posiada] 33 stopień wtajemniczenia [w hierarchii masońskiej]"
o Krajski, 26.09.2003
· "No i zawsze po drodze było Niemcom i Żydom, oni zawsze w którychś momentach się porozumiewali i mimo, że tragedia ogromna podczas II wojny światowej, tylu Żydów było ofiarami tej wojny, a mimo woli współpracują i to dobrze z Niemcami i myślę, że wspólny biznes, wspólny interes jest po drodze Niemcom i Żydom. I wiadomo, że Unia Europejska jest sterowana przez loże masońskie (...), a interesy są takie, żeby umacniać jeden naród i drugi, czyli ogólnoświatowy naród żydowski i europejski niemiecki" **wypowiedź telefoniczna Zygmunta Wrzodaka, posła z ramienia LPR, 15.04.2002
Źródło:wikiquote

Dodaj nową odpowiedźZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.