Konferencja "Od protestu do alternatywnych wizji ładu społecznego"

2014-06-04 15:00
2014-06-05 14:00

Zapraszamy do udziału w konferencji pt. "Kultura protestu w tradycji europejskiej. Od protestu do alternatywnych wizji ładu społecznego", która odbędzie się w dniach 4-5 czerwca 2014 (środa-czwartek) we Wrocławiu. Pretekstem do konferencji jest 150 rocznica powstania Międzynarodówki, 30 rocznica konfliktu społecznego i masowych strajków w Wielkiej Brytanii oraz 200 rocznica urodzin Michaiła Bakunina. Wszystkie te rocznice przypadają w 2014 roku i są dobrą okazją dla krytycznej refleksji socjologicznej na temat racjonalności panującego ładu.

Wśród poruszonych tematów znajdą się m.in. następujące kwestie:

- Pierwsza Międzynarodówka a europejskie ruchy społeczne, kultura i sfera publiczna;
- rok 1984 i co dalej? – debata społeczna i alternatywy polityczno-kulturowe w Europie 30 lat po strajku w Wielkiej Brytanii;
- spuścizna Bakunina w XXI wieku;
- państwo a alternatywne wizje ładu społecznego;
- czy możliwe są alternatywy społeczno-kulturowe w Polsce i w Europie w warunkach globalnego kapitalizmu?;
- jaka może być odpowiedź Europy na kryzys neoliberalizmu?
- socjologiczne refleksje na temat protestów ponadnarodowych w XXI wieku;
- przemoc państwa a opór społeczny w XXI wieku;
- poza rynkiem i państwem - autonomia człowieka i samorząd społeczny;
- krytyka nauk społecznych a niezależna opinia publiczna.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszę o przesyłanie zgłoszeń do dnia 10 maja 2014 na adres mailowy: pzuk@uni.wroc.pl
W zgłoszeniu proszę podać tytuł proponowanego wystąpienia oraz kilka zdań przedstawiających główne tezy referatu.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają autorom referatów spoza Wrocławia nocleg w hotelu. Materiały pokonferencyjne będą opublikowane w formie recenzowanej książki.

Dodaj nową odpowiedźZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.