Marsz Równości Poznań

2006-11-18 10:00
2006-11-18 20:00

Zaproszenie do udziału w poznańskim Marszu Równości (18 listopad 2006) dla ogólnopolskiego środowiska anarchistycznego oraz anarcho-feministycznego

Za niecały miesiąc- 18 listopada 2006 r.- po raz trzeci w Poznaniu odbędą się Dni Równości i Tolerancji oraz Marsz Równości. Jest to oddolna inicjatywa osób reprezentujących różne środowiska, w tym feministyczne, anarchistyczne, ekologiczne, lesbijsko-gejowskie, ludzi kultury, które chcą zwrócić uwagę na problemy związane z dyskryminacją oraz społecznym wykluczeniem.

Po wydarzeniach w 2005 roku, gdy Marsz Równości został rozbity przez policję i wiele z nas zatrzymanych, poznańskie środowisko anarchistyczne aktywnie włączyło się we współorganizację Wiecu Równości tydzień później oraz postanowiło wysłać delegatów oraz delegatki do powołanego w tym roku Komitetu Organizacyjnego Dni Równości i Tolerancji w Poznaniu.

Uważamy, że jest to ważne wydarzenie w Poznaniu, szczególnie że w tym roku hasłem głównym jest "Solidarnie przeciw dyskryminacji". Uważamy, że właśnie solidarność jest najlepszą bronią przeciwko różnym opcjom politycznym, które forsują zunifikowany pod względem społecznym i światopoglądowym model społeczeństwa. Proponujemy połączyć wykorzystywanych na tle ekonomicznym oraz światopoglądowym. Uczestniczymy w ruchu, który ma wystąpić nie tylko pod szyldem Marszu Równości, ale czynnie włączyć się w demonstracje w obronie praw kobiet (8 marca 2007 roku) oraz w obronie praw pracowniczych i przeciwko nierównościom socjalnym (1 maja 2007 roku).

Komitet Organizacyjny postanowił, że Marsz będzie „no logo”- co znaczy, że nie dopuszczone zostaną żadne grupy polityczne do wykorzystywania oddolnego protestu do promowania siebie i swojego logo. Marsz został zgłoszony miastu, spodziewamy się, że pojawią się spore siły policyjne. W związku z zeszłorocznymi atakami na Marsz Równości zarówno ze strony policji, jak i przeciwników marszu (inspirowanych przez neofaszyzujące grupy), organizujemy w tym roku grupę wsparcia demonstrantów i demonstrantek, której rola będzie miała charakter porządkowy i ochronny. Potrzebujemy Waszego wsparcia i doświadczenia.

Zapraszamy do udziału w Dniach Równości (dokładny program wkrótce m.in. na www.dnirownosci.most.org.pl czy www.rozbrat.org), oraz w samym Marszu. Postaramy się zapewnić nocleg dla przyjezdnych. Z wszelkimi pytaniami piszcie pod fa-poznan@rozbrat.org lub ufa@rozbrat.org.

Z solidarnościowymi pozdrowieniami,

Federacja Anarchistyczna s. Poznań
Ugrupowanie Feministyczno-Anarchistyczne UFA

-----

Oświadczenie Komitetu Organizacyjnego Dni Równości i Tolerancji 2006

SOLIDARNIE PRZECIW DYSKRYMINACJI
Z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji (16 listopada), po raz trzeci w Poznaniu odbędą się Dni Równości i Tolerancji. Wśród szeregu spotkań, wystaw, warsztatów, imprez planowany jest także Marsz Równości, który odbędzie się 18 listopada. Dni Równości i Tolerancji, w tym Marsz Równości, są oddolną inicjatywą osób reprezentujących różne środowiska, w tym feministyczne, anarchistyczne, ekologiczne, lesbijsko-gejowskie, ludzi kultury, które chcą zwrócić uwagę na problemy związane
z dyskryminacją oraz społecznym wykluczeniem.
W tym roku naszym hasłem głównym jest SOLIDARNIE PRZECIW DYSKRYMINACJI. Chcemy poprzez nie podkreślić, że organizatorzy i organizatorki będą razem działać na rzecz równości wszystkich ludzi bez względu na płeć, pochodzenie etniczne i narodowe, wyznanie, pochodzenie społeczne i środowisko, wykształcenie, orientację seksualną, niepełnosprawność i stan zdrowia, zamożność albo biedę, kulturę, obyczaje, miejsce zamieszkania, wiek itd. Będą działać przeciwko próbom wykluczania jakichkolwiek grup za nawias społeczeństwa.
Uważamy, że solidarność jest najlepszą postawą wobec politycznych i ideologicznych sposobów unifikacji społecznej, światopoglądowej, kulturowej. Jest też reakcją na próby podporządkowywania społeczeństwa interesom grup silniejszych, uprzywilejowanych i dominujących. Dyskryminacja jest jedna, ale ma różne oblicza, przejawy, miejsca i ofiary, a solidarność to uniwersalny i odwieczny na nią sposób.
Od dłuższego czasu w naszych środowiskach toczyły się dyskusje na temat "tolerancji". Doszliśmy/łyśmy w nich do wniosku, że tolerancja to za mało. Słowo "tolerancja" często sugeruje, że ktoś, jakaś grupa znajduje się na uprzywilejowanej pozycji i ma prawo do tolerowania innych, obcych, słabszych, biedniejszych, itd. Solidarność oznacza dla nas oddolną aktywność na rzecz równości i przeciwko nierównościom. Dlatego uznaliśmy/łyśmy za celowe połączyć siły naszych środowisk i razem wystąpić nie tylko w Marszu Równości, ale czynnie włączyć się w demonstrację w obronie praw kobiet, a szerzej - przeciwko dyskryminacji ze względu na płeć (8 marca 2007 roku) oraz w obronie praw pracowniczych i przeciwko nierównościom socjalnym oraz niesprawiedliwości ekonomicznej
(1 maja 2007 roku).
Kwestie socjalne stają się często pożywką dla praktyk dyskryminacyjnych. Upośledzenie ekonomiczne, bieda, niepewność egzystencji i spowodowany tym strach, bywa wykorzystywany politycznie. Elity władzy od lat starają się ukierunkować niezadowolenie społeczne przeciwko innym grupom, wyodrębnionym według kryterium rasowego, wyznaniowego czy seksualnego. Dziś w Polsce próbuje się uśmierzyć bóle wynikające z niedostatków socjalnych i ekonomicznych przede wszystkim poprzez organizowanie nagonki na gejów i lesbijki, niewierzących, feministki. Dlatego polityków, których decyzje wpisują się w ten scenariusz, oskarżamy o podtrzymywanie niesprawiedliwego systemu nierówności społecznych i podżeganie do nienawiści.
Sądzimy jednak, że społeczeństwo wkrótce się zorientuje, że problemem nie są ludzie o innej orientacji seksualnej, wyznaniu czy kolorze skóry, ale system społeczny oparty na dominacji. Solidarnie podejmiemy działania przeciwko systemowi nierówności społecznych, tak, aby każdy mógł żyć wolny oraz w poczuciu godności i akceptacji.
Jesteśmy mieszkańcami i mieszkankami Poznania i zależy nam na mieście otwartym, tolerancyjnym, pełnym akceptacji i szacunku dla każdego człowieka. Dlatego zapraszamy wszystkich mieszkańców i mieszkanki do uczestnictwa w imprezach i wydarzeniach związanych z Dniami Równości i Tolerancji oraz Marszem Równości. Naszym celem jest przybliżenie Poznaniakom i Poznaniankom problemów osób wykluczonych i zainicjowanie dyskusji. Mamy nadzieję, że w przeciwieństwie do lat poprzednich tym razem prawo do manifestowania i wyrażania poglądów nie zostanie ograniczone. Mamy także nadzieję, że politycy nie wykorzystają Dni Równości i Tolerancji oraz Marszu Równości do szerzenia haseł homofobicznych.

Każdy inny, wszyscy równi!
Marsz Równości idzie dalej!
Komitet Organizacyjny Dni Równości i Tolerancji 2006
Poznań, 19.10.2006
Informacje aktualne i archiwalne dostępne będą na stronie: http://www.dnirownosci.most.org.pl

Dodaj nową odpowiedźZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.