O wielokulturowości monokulturowego Wrocławia

2013-03-24 18:00
2013-03-24 20:00

Polskie Towarzystwo Socjologiczne o. Wrocław oraz Kawiarnia „Literatka” serdecznie zapraszają na spotkanie pt. "O wielokulturowości monokulturowego Wrocławia" w ramach cyklu "O socjologii z Literatką". Wystąpienie wprowadzające wygłoszą dr Kamilla Dolińska oraz dr Julita Makaro (Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego), spotkanie poprowadzi dr Marcin Dębicki, w dyskusji udział weźmie zaproszony gość specjalny, dr Hana Červinkova z Wydziału Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 24 marca 2013, g. 18:00, w Kawiarni Literatka (Wrocław, Rynek 56/57).

O wielokulturowości Wrocławia można przeczytać i usłyszeć w lokalnych mediach, deklarują ją przedstawiciele elit, przekonani są o niej wrocławianie. Dlatego warto zastanowić nad fenomenem wielokulturowości miasta w najbardziej homogenicznym etnicznie kraju Europy Środkowowschodniej.

Podczas spotkania dyskutowane będą wyniki badań zrealizowanych w 2011 i 2012 roku, które zostaną zaprezentowane w książce pt. „O wielokulturowości monokulturowego Wrocławia”. W oparciu o analizę danych urzędowych, jakościowych wywiadów swobodnych przeprowadzonych z mieszkańcami Wrocławia oraz wyników ilościowego wywiadu zrealizowanego techniką CATI, podjęta zostanie próba opisania i wyjaśnienia fenomenu wrocławskiej wielokulturowości.

A oto pytania, na które będziemy poszukiwać odpowiedzi:

- czym jest wielokulturowość i jak definiują ją wrocławianie?

- jak przedstawia się zróżnicowanie etniczne struktury społecznej Wrocławia?

- co jest podstawą wrocławskiej wielokulturowości i jak jest ona waloryzowana przez wrocławian?

http://www.pts.wroclaw.pl/aktualnosci/o-wielokulturowości-monokulturowego-wrocławia-zaproszenie-na-spotkanie

https://www.facebook.com/events/538901352797577/

Dodaj nową odpowiedźZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.