OŚWIADCZENIE W SPRAWIE FIŃSKICH WIĘŹNIÓW SUMIENIA

Blog

Warszawa, 23 listopada 2005OŚWIADCZENIE W SPRAWIE FIŃSKICH WIĘŹNIÓW SUMIENIA Dość represji wobec obdżektorów sumienia w Finlandii!Johannes Aalto otrzymał wyrok 197 dni aresztu, a Antti Rautiainen wyrok 53 dni za odmowę stawienia się na komisję wojskową.Rozszerzona służba zastępcza i ekonomiczna dyskryminacja obdżektorów sumienia praktykowana w Finlandii stoi w sprzeczności z rezolucjami ONZ i rekomendacji Rady Europy z 1987 r. dotyczącej Obdżektorów Sumienia. Skazywanie obdżektorów na karę więzienia jedynie ze względu na ich przekonania może być traktowane jako sprzeczne z Deklaracją Praw Człowieka ONZ, w której znajduje się stwierdzenie, że żadne państwo nie może tolerować wykorzystywania systemu sądowniczego do narzucania obywatelom zmiany poglądów. Na sesji z 5 listopada 2004 Komitet ds. Praw Człowieka ONZ wystosował do władz Finlandii żądanie skrócenia służby zastępczej i uznania prawa do odmowy służby wojskowej ze względu na przekonania również w czasie wojny. Źle się stało, że w czerwcu rząd postanowił nie skracać czasu trwania służby zastępczej za kadencji obecnego parlamentu.W związku z powyższym, zwracamy się do rządu Finlandii z żądaniem o natychmiastowe zwolnienie z aresztu wszystkich uwięzionych obdżektorów sumienia i przestrzeganie rekomendacji ONZ. Domagamy się przestrzegania praw człowieka w Finlandii!DOŚĆ REPRESJI ZA POGLĄDY!FEDERACJA ANARCHISTYCZNA - PRAGA

Dodaj nową odpowiedźZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.