Igor Podsziwałow

Blog

Igor Podsziwałow (1962-2006) był publicystą oraz działaczem anarchistycznym z Syberii.

Pochodził z rodziny syberyjskich kozaków. Ukończył studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Irkucku. Będąc studentem zajmował się publicystyką, która wywoływała liczne kontrowersje. Był m.in. oskarżany o propagowanie terroryzmu.

Po ukończeniu studiów nie mógł znaleźć pracy powiązanej z zawodem. Pracował jako dozorca. Pod koniec 1980, uczestniczył w tworzeniu anarchistycznej grupy Klub Socjalistyczny. Działał też w związkach zawodowych i był jednym z głównych założycieli Konfederacji Anarchosyndykalistów (KAS).

W 1989 brał udział w blokadzie eksmisji lokatorów "Domu na ulicy Fouriera" w Irkucku za co był sądzony. Podjął wówczas protest głodowy. Aktywnie wspierał walki robotników radzieckich w 1989 roku. Organizował m.in. zbiórkę żywności dla komitetów strajkowych w Kuzbas.

Zmarł na skutek obrażeń poniesionych w wypadku samochodowym w sierpniu 2006.

Teksty Podsziwałowa:

- Czarne flagi nad kopalnią w Czeremchowie