Polityka a autonomia uczniów

Kraj | Publicystyka

Wpływ polityki na edukację pokazuje ostatnie wydarzenie w którym ministrem edukacji został Roman Giertych. Wywołało to niezadowolenie wśród pewnych grup społecznych, które w rezultacie spowodowały spontaniczne demonstracje oraz powołanie przez młodych ludzi alternatywy wobec obecnego systemu edukacji, w postaci Inicjatywy Uczniowskiej.

W maju w całej Polsce odbyły się protesty społeczne, przeciw mianowaniu na ministra edukacji, lidera Ligi Polskich Rodzin, Romana Giertycha. Zgromadzeni wyrazili niepokój polityką polskiego rządu. Skandowano hasła: „Nauka w szkołach - religia w kościołach”, „Zostawcie szkoły, rasistowskie matoły”, „Wolnościowa edukacja”, „Wszystkie szkoły w ręce uczniów”, „Wolność, Równość, Samorządność”, „Bez faszyzmu, bez nazizmu”, „Władza precz !”. Niektórzy indywidualnymi przemówienia wyrażali opinie na temat człowieka, który wzbudził tyle kontrowersji oraz obecnej sytuacji polskiej polityki.

Giertych jest założycielem Młodzieży Wszechpolskiej, organizacji skupiającej osoby o radykalnie prawicowych i nacjonalistycznych poglądach. Niezadowoleni obywatele obawiają się oddania edukacji w ręce człowieka. który może doprowadzić do sytuacji, w której szkoła przestanie kształcić młodych ludzi, a stanie się jedynie miejscem w którym prowadzona będzie indoktrynacja i wpajanie tak zwanych, jedynie słusznych wartości. Doprowadzić to może do tragicznych skutków pod postacią społeczeństwa ograbionego z możliwości samodzielnego poszukiwania drogi do szczęścia i rozwiązań, które mu najbardziej odpowiadają, poprzez narzucenie pewnych schematów oraz wartości politycznych.

Protest był nie tylko wyrazem sprzeciwu wobec mianowania na ministra edukacji Romana Giertycha, ale także manifestem ludzi, którzy nie zgadzają się, aby w szkołach była stosowana indoktrynacja. Uczniowie, studenci oraz dorośli nie chcą być trybikami odgórnie sterowanej machiny, lecz samodzielnie myślącymi i odpowiedzialnie podejmującymi decyzję jednostkami, które mają jak najszerszy wpływ na własne życie oraz swoje otoczenie. System obronny w krytycznym momencie się po prostu uaktywnił, co dobrze rokuje i sprawia, że część obywateli budzi się z apatycznego snu i zaczyna podążać drogą ku demokracji obywatelskiej.

Na przełomie października i listopada 2005 roku w Warszawie powstała Inicjatywa Uczniowska. Inicjatorami tego projektu zostały dwie osoby związane ze środowiskiem Warszawskiej Grupy Anarchistycznej. Obecnie inicjatywa ta rozrosła się do kilkudziesięciu osób w samej Warszawie oraz sekcji w innych miastach.
Zadaniem Inicjatywy Uczniowskiej jest bronienie praw uczniów oraz studentów, tworzenie prawdziwych wolnościowych samorządów, opartych na oddolnej współpracy wszystkich zainteresowanych. Jest to oddolna organizacja młodzieżowa związana z ruchem anarchistycznym broniąca praw uczniów, promująca samopomoc, współpracę, samorządność opierającą się na zasadach demokracji bezpośredniej. Propaguje ideę szkół wolnościowych. Poprzez ogólnoludzką współpracę, dyskusję i zaangażowanie w życie szkolne, uczniowie są w stanie realnie wpływać na los miejsca w którym się uczą.

Osoby uczestniczące w spotkaniach Inicjatywy Uczniowskiej, starają się w solidarny sposób, razem z innymi uczniami realizować wolnościowe idee w swoich szkołach. Poprzez wolnościowe idee, jej uczestnicy rozumieją szkoły oparte na samorządzie uczniów i partnerstwie w stosunkach uczeń-nauczyciel. Inicjatywę tworzą uczniowie oraz uczennice, którym nie jest obojętne, w jakich warunkach się uczą i rozwijają. Wierzą w możliwość zmiany dotychczasowego, państwowego systemu nauczania w wolnościową edukację bez narzuconych zakazów i nakazów, których jedynym celem jest krępowanie ucznia w ścisłych kanonach nauczania i wychowywania. Szkoła powinna rozwijać krytycyzm myślowy ucznia, jego zdolność do samodzielnego myślenia, a nie wspierać ślepe uleganie odgórnie narzuconym autorytetom. Inicjatywa Uczniowska jest także przeciwko narzucania jakiejkolwiek ideologii (w tym także religijnej), gdyż jest to szkodliwe ograniczenie wolności i samodzielności człowieka, który pragnie się rozwijać w kierunku, jaki preferuje.

Młodzi ludzie, mają własne zdanie. Niestety, często są dyskryminowani z racji wieku i braku doświadczenia. Jednym z głównych celów inicjatywy jest budowa solidarności wśród młodzieży, wspierania się nawzajem w dążeniu do samostanowienia uczniów w ich własnym środowisku. Podstawową sprawą jest zmiana organizacji samorządów w szkołach, które obecnie są obcym ciałem dla przeciętnego ucznia i w rezultacie bardzo często nie ma on możliwości wpływania na działanie szkoły.

Inicjatywa Uczniowska działa w myśl hasła: Szkołę tworzą jej uczniowie. Zdaniem jej uczestników, naturalnym prawem człowieka jest bezpośrednie współdecydowanie w sprawach, które dotyczą jego środowiska. W tym przypadku, szkoły. Ponadto Inicjatywa wspiera działania samopomocowe wśród uczniów (np. Koła samokształceniowe, pomoc materialną dla biedniejszych uczniów, itd.). Sprzeciwia się również wszelkim przejawom dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, czy kolor skóry.

Każdy uczeń, któremu bliskie są idee niehierarchicznej samorządności, samopomocy i samoorganizacji, pragnący w jakikolwiek sposób działać w Inicjatywie Uczniowskiej może skontaktować się z już istniejącymi w poszczególnych miastach Inicjatywami lub zacząć ją tworzyć razem z innymi uczniami, jeśli owej w swoim mieście nie ma.

KONTAKTY:

WROCŁAW
ul. Żeromskiego 82A
lokal stowarzyszenia BASTA
każdy czwartek, godz.18:00
www.wroclaw.ibw.com.pl
www.zeromskiego.glt.pl

KRAKÓW
iu_krakow@vp.pl
http://www.iu.er.pl

KATOWICE
IU_katowice@vp.pl
http://www.iukatowice.glt.pl

RZESZÓW
rzeszow@iu.podkarpacie.org.pl
http://iu.podkarpacie.org.pl

OFICJALNA STRONA:
http://www.iu.bzzz.net

WOLNE SZKOŁY
wolnaszkola@o2.pl
http://www.wolneszkoly.glt.pl/

LISTA MAILINGOWA:
iu@lists.obin.org

Dodaj nową odpowiedź



Zawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.