Projekt Ustawy o Rewitalizacji został zmieniony

Lokatorzy

Sejm uchwalił projekt Ustawy o Rewitalizacji. Niektóre elementy Ustawy spotkały się z ostrym sprzeciwem organizacji lokatorskich (KSS, KOPL, WSL) i organizacji na rzecz taniego mieszkalnictwa Fundacji Habitat. Jeden z zapisów projektu ustawy zakładał automatyczne wypowiadanie umów najmu lokatorom w budynkach, które będą remontowane w ramach rewitalizacji i gdzie trzeba przesiedlić mieszkańców na czas remontu. Istniejące zapisy Ustawy o Ochronie Praw Lokatorów zakładają, że w takiej samej sytuacji lokatorzy otrzymują lokale zamienne na czas remontu i mogą powrócić do wcześniej zajmowanych lokali w ramach tej samej umowy. Tak więc przepisy Ustawy o rewitalizacji byłyby mniej korzystne, niż przepisy obowiązujące lokatorów w dzielnicach nie podlegających rewitalizacji. Inny jeszcze zapis zakładał, że Prezydent czy Burmistrz będą mieli prawo wysiedlić mieszkańców w trybie administracyjnym.

Choć pierwsza część Ustawy wiele miejsca poświęca „konsultacjom społecznym” i „partycypacji”, bardziej realny obraz tzw. „konsultacji” daje fakt, że resort wysłał projekt do konsultacji do 68 różnych organizacji, ale wśród nich nie było ani jednej organizacji lokatorskiej. Dowiedziawszy się o trwającym procesie legislacyjnym, KSS, WSL i Habitat negatywnie zaopiniowały niekorzystne dla lokatorów punkty, jednak rząd nie chciał ich wykreślić.

Komitet Obrony Praw Lokatorów dowiedział się o pracach później. Na tym etapie widać było, że rząd stara się bardzo szybko przepchnąć ustawę. Chociaż rząd już zapowiedział, że nie wykreśli niekorzystnych dla lokatorów punktów, Komitet znalazł mocne argumenty prawne i gospodarcze, które miały szansę przekonać posłów. (Są one opublikowane tu: http://lokatorzy.info.pl/wp-content/uploads/2015/07/uwagi-kopl-rewitaliz...) Podczas weekendu Komitet poinformował sąsiadów o sytuacji i poprosiliśmy ich o wysłanie protestów drogą elektroniczną. Około 1800 protestów zostało wysłanych do członków Podkomisji i przewodniczących klubów, a uwagi wysłano do wszystkich posłów.

W dniu 20 lipca, przedstawiciele KSS, Habitat oraz KOPL byli obecni w Sejmie podczas sesji Podkomisji. (Nie wpuszczono przedstawiciela WSL.) Ogłoszono, że Komisja postanowiła wykreślić punkt o wypowiadaniu umów. W takiej wersji Sejm ostatecznie przegłosował Ustawę (po wprowadzeniu jeszcze innych niezwiązanych poprawek). Ten sukces pokazał skuteczność mobilizacji, gdy lokatorzy działają aktywnie w obronie swoich interesów.

Nie uważamy jednak, że problem został tym samym rozwiązany. Niektórzy zwolennicy „rewitalizacji” uważają, że ten proces może odbyć się bez gentryfikacji, jednak aktywiści lokatorscy wiedzą, że gentryfikacja już od dawna idzie pełną parą w dużych miastach. Aktywiści KOPL uważają, że problemem jest istniejący system nie dający żadnych gwarancji lokatorom. Władze Miasta i rząd nadal nie chcą przyjąć dobrych dla ludzi rozwiązań i pomagać biednym mieszkańcom. Obecna polityka mieszkaniowa wpędza lokatorów w spiralę zadłużenia i powoduje, że wiele osób, które potrzebują tanich mieszkań, nie jest w stanie ich otrzymać. Wiele osób już utraciło swoje umowy najmu z powodu nieludzkiego podejścia i samowoli urzędników.

Komitet podkreśla wciąż wagę problemu gentryfikacji, którego nie rozwiążą „konsultacje” z urzędnikami, którzy wygenerowali ten problem i od lat odmawiają przyjęcia rozwiązań, które byłyby najkorzystniejsze dla osób niezamożnych, emerytów, niepełnosprawnych itd. Dlatego wracamy na ulice i zachęcamy ludzi do organizowania się. Już mamy za sobą pierwsze spotkanie informacyjno-organizacyjne zorganizowane w Parku Praskim i planowane są kolejne.