Represje za solidarność: BRW Sofa pozwało członka ZSP

Prawa pracownika | Represje

Przed sądem rejonowym w Olsztynie toczy się postępowanie karne przeciwko członkowi Związku Syndykalistów Polski wytoczone przez BRW Sofa sp. z o.o. Chodzi o artykuły dotyczące spółki BRW opublikowane na stronach Związku Syndykalistów Polski.

ZSP zajęło się firmą BRW Sofa już w 2013 r., gdy zwolniony został Jarek P. pracujący w fabryce w Nidzicy należącej do spółki. Jarek został zwolniony po opublikowaniu artykułu na temat warunków pracy w fabryce, w którym opisywał uchybienia przepisom kodeksu pracy polegające na odmowie zapłaty za okres postojowy spowodowany awarią. ZSP zorganizowało w 2013 r. kampanię solidarnościową z Jarkiem P. Presja kampanii solidarnościowej zainicjowanej przez Związek Syndykalistów Polski przyspieszyła podpisanie ugody z pracodawcą. Jak się okazało, kierownictwo BRW Sofa bardzo obawiało się pikiet pod salonami meblowymi. Akcje solidarnościowe odbyły się w Warszawie, Wrocławiu i Rzeszowie. Uzyskanie ugody przez Jarka można nazwać najszybszą kampanią solidarnościową w historii ZSP.
r
ZSP przyznało BRW Sofa tytuł "Najgorszego pracodawcy roku 2012". Zwycięzcę konkursu zgłosili byli i obecni pracownicy firmy. Do "zasług" BRW Sofa, które przyczyniły się w głównej mierze do wygrania konkursu, należały: łamanie kodeksu pracy, przepisów BHP i przepisów przeciwpożarowych, szykany związkowców oraz mobbing.

Niedługo po przyznaniu nagrody, Jolanta Zalewska, prezes zarządu BRW Sofa, wysłała do ZSP list w którym żądała umieszczenia na stronach ZSP informacji o tym, iż "nieprawdą jest, iż BRW Sofa otrzymała tytuł Najgorszego Pracodawcy 2012 r.". Próby usunięcia z internetu materiałów dotyczących BRW Sofa ciągną się jak widać do dziś. Spółka wytoczyła sprawę karną z art. 212 kk (pomówienie za pomocą środków masowego komunikowania, które naraża na utratę zaufania potrzebnego do prowadzenia działalności gospodarczej). Kolejna rozprawa przed sądem w Olsztynie odbędzie się 24 kwietnia.