Sahara Zachodnia: Represje protestów przeciw polskiej firmie

Protesty i strajki przeciw polskiej firmy "Geofizyka Kraków" - spółka należąca do Grupy PGNiG - trwają od końca maja w Saharze Zachodniej. Prace trwające w Saharze Zachodniej zlecił marokański rząd, którego wojska stacjonują na terenie Sahary Zachodniej. Firma bierze udział w bezprawnej eksploracji złóż naturalnych okupowanego terytorium. Geofizyka Kraków na swoje działania nigdy nie otrzymała zgody mieszkańców Sahary Zachodniej.

Okupacja Maroka odbywa się wbrew prawu międzynarodowemu. Żadne państwo na świecie nie uznaje marokańskich roszczeń wobec tego terenu. Działania polskiej firmy są sprzeczne z opiniami prawnymi ONZ oraz Unii Afrykańskiej.

Akcje pracowników rozpoczęły się 26 maja. 50 pracowników, z czego 30 to Marokańczycy, a 20 Saharyjczycy, protestował; przeciw warunkom pracy oraz narzuconym normom do otrzymywanego wynagrodzenia. Druga część protestujących, 51 pracowników sprzeciwia się formie zatrudnienia - niektórzy z nich nie mieli umów o pracę. 4 czerwca protestujący zostali zwolnieni.

Demonstracje regularnie odbywają się przeciw wykorzystywaniu zasobów naturalnych i są regularnie spacyfikowane przez marokańska policję. Demonstranci domagają się prawa do pracy na swojej własnej ziemi.

Więcej informacji w raporcie Western Sahara Resource Watch.