V Ogólnopolska Konferencja Pracownicza w Łodzi

Kraj | Prawa pracownika
2006-06-17 10:15
2006-06-18 15:00

W dniach 17-18 czerwca 2006 roku w Łodzi odbędzie V Ogólnopolska Konferencja Pracownicza poświęcona elastycznym formom zatrudniania i walce z deregulacją rynku pracy.

V Ogólnopolska Konferencja Pracownicza
17 – 18 czerwca 2006 r.
Kino Polesie, ul. Wileńska 37, 94-029 Łódź

Elastyczne formy zatrudnienia – groźba dla świata pracy.
Jak walczyć z deregulacją rynku pracy?

17 czerwca 2006 r., sobota

10.15 – 10.30 Przywitanie i prezentacja uczestników konferencji. Jarosław Urbański, inicjator Ogólnopolskich Konferencji Pracowniczych

10.30 – 11.00 Elastyczne formy zatrudnienia – zarys problemu.Jakub Grzegorczyk, grupa robocza ds. elastyczności rynku pracy CK-LA. Wprowadzenie do tematu obejmujące m. in. definicje i przegląd form elastycznego zatrudnienia, zakres ich stosowania i uzasadnienia dla ekspansji przedstawiane przez pracodawców i środowiska liberałów, próby wytłumaczenia zjawiska z punktu widzenia ruchu pracowniczego.

11.00 – 12.00 Elastyczność czy dyskryminacja? Szkodliwość elastycznego zatrudniania dla pracownika i jego rodziny oraz sytuacji w zakładzie pracy. Teoria segmentacji rynku pracy jako dowód na trwałą szkodliwość pracy atypowej. Andrzej Smosarski, grupa robocza ds. elastyczności rynku pracy CK-LA
Pokazanie wpływu deregulacji rynku pracy na codzienne życie jednostki pod kątem realizacji zasady równości obywateli oraz jej szans na godne i stabilne życie, próba oceny oddziaływania form elastycznych na pracowników etatowych i związki zawodowe.

12.00 – 12.30 Dyskusja

12.30 – 12.45 Przerwa

12.45 – 13.45 Prawne aspekty pracy atypowej. Przegląd procedur zatrudniania elastycznego pod kątem ich odrębności od pracy etatowej oraz koncepcje zmian w
propozycjach pracodawców i pracowników.
Rafał Zieleniewski, grupa robocza ds. elastyczności rynku pracy CK-LA Prezentacja istniejących zapisów prawnych umożliwiających ekspansję elastycznych form zatrudniania, identyfikacja przepisów dyskryminujących pracowników czasowych, przegląd opinii partnerów społecznych w kwestii zmian legislacji w tym obszarze.

13.45 – 14.45 Dyskusja
14.45 – 15.30 Elastyczność wewnętrznego (zakładowego) rynku pracy. Układy zbiorowe – aktualne tendencje. Wnioski dla ruchu pracowniczego. Jarosław Urbański, Marcel Szary, Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza Identyfikacja zagrożeń wynikających z uelastyczniania rynku pracy na poziomie przedsiębiorstwa oraz wzmożonego nacisku na decentralizację i zmianę charakteru układów zbiorowych, przedstawienie sytuacji w zakładach pracy, próba znalezienia recepty na odwrócenie obecnego kierunku zmian.

15.30 – 16.00 Dyskusja

16.00 – 16.30 Układy zbiorowe jako oferta dla pracowników tymczasowych – doświadczenia niemieckie.przedstawiciel niemieckiego lub austriackiego ruchu związkowego
Prezentacja osiągnięć pracowników niemieckich lub austriackich w zakresie tworzenia wewnątrzzakładowych regulacji dotyczących ochrony pracowników czasowych, opis sytuacji legislacyjnej i praktyki działania związków zawodowych.

16.30 – 18.00 Przerwa

Kino Cytryna, ul. Zachodnia 81/83, 91-055 Łódź

18.00 – 18.45 Wsparcie czy dyskryminacja? Wpływ uelastyczniania rynku pracy na sytuację młodzieży na przykładzie Polski i Francji.
Katarzyna Rakowska – sekcja edukacyjna CK-LA
Jakub Grzegorczyk, grupa robocza ds. elastyczności rynku pracy CK-LA. Przedstawienie szczególnej formy deregulacji rynku pracy jaką stanowią programy zatrudnieniowe skierowane do osób wkraczających na ścieżkę zawodową, analiza rzeczywistych skutków projektów typu „pierwsza praca”.

18.45 – 19.15 Dyskusja

19.15 – 20.00 Film

Kino Polesie, ul. Wileńska 37, 94-029 Łódź
18 czerwca 2006 r., niedziela

11.00 – 11.45 Elastyczność rynku pracy – wyzwanie dla związków zawodowych.
Jak wspomagać pracowników czasowych w walce z dyskryminacją stosowaną przez państwo i pracodawców ?
Bogusław Ziętek – Wolny Związek Zawodowy Sierpień 80
Jarosław Urbański – Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza.
Prezentacja pomysłów na działania związków zawodowych dla poprawy sytuacji pracowników czasowych wewnątrz przedsiębiorstw, próba znalezienia najlepszej platformy dla możliwości reprezentowania osób zatrudnionych w formach elastycznych oraz doprowadzania ich do zatrudniania na umowę o pracę.

11.45 – 12.00 Dyskusja

12.00 – 12.30 Społeczeństwo obywatelskie w obronie pracowników czasowych. Zadania organizacji społecznych i politycznych w walce z dyskryminacją opartą na pracy tymczasowej. Andrzej Smosarski grupa robocza ds. elastyczności rynku pracy CK-LA. Przedstawienie planu działań do realizacji w ramach długofalowej kampanii politycznej w obronie pracowników czasowych.

12.30 – 12.45 Dyskusja

12.45 – 13.15 Elastyczność rynku pracy – nasze opinie, pomysły, postulaty.

Katarzyna Rakowska – sekcja edukacyjna CK-LA
Podsumowanie konferencji poprzez przypomnienie jej głównych wątków tematycznych, najważniejszych dyskusji i płynących z nich wniosków, propozycji działań na przyszłość.

13.15 – 15.00 VI OKP – podstawy merytoryczne i organizacyjne. Pożegnanie uczestników konferencji.
Jarosław Urbański – inicjator Ogólnopolskich Konferencji Pracowniczych, Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza. Wybór wiodącego tematu kolejnej konferencji oraz jej komitetu organizacyjnego, ustalenie szczegółów technicznych i harmonogramu prac przygotowawczych.

Wszystkich zainteresowanych tematyką serdecznie zapraszamy do dyskusji. Więcej informacji uzyskacie pisząc pod adres:
urbanski@post.pl

Zapraszają:
Inicjatywa Pracownicza
CK-LA

Dodaj nową odpowiedźZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.