W KIERUNKU SPOŁECZEŃSTWA ALTERNATYWNEGO KONFERENCJA NAUKOWA

2013-10-17 09:30
2013-10-18 23:59

W KIERUNKU SPOŁECZEŃSTWA ALTERNATYWNEGO KONFERENCJA NAUKOWA

MYŚL SPOŁECZNO-POLITYCZNA I DZIAŁALNOŚĆ RUCHU SPOŁECZEŃSTWA ALTERNATYWNEGO 1983-1990

ZORGANIZOWANA POD PATRONATEM JEGO MAGNIFICENCJI REKTORA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO PROF. BERNARDA LAMMKA UNIWERSYTET GDAŃSKI, WYDZIAŁ HISTORYCZNY ULICA WITA STWOSZA 55 AULA 1.43 GDAŃSK 17-18 PAŹDZIERNIKA 2013

17 października 2013 Czwartek
9:30 Otwarcie konferencji

Sesja 1. Wokół myśli społeczno-politycznej Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego
10:00-10:20 Prof. Romuald Piekarski, (Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego),Wybory etyczno-moralne uczestników RSA
10:20-10:40 Dr Radosław Antonów (Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego), Myśl polityczna i prawna uczestników Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego
10:40-11:00 Dr Przemysław Pluciński (Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza), Poglądy gospodarcze środowiska Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego. Przyczynek
11:00-11:20 Przerwa
11:20-11:40 Dr Juliusz Iwanicki, (Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza), Religijność –
moralność – obyczajowość w myśli uczestników Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego
11:40-12:00 Grzegorz Tomczak (Poznań), Koncepcja oporu społecznego w myśli politycznej Ruchu Społeczeństwa
Alternatywnego
12:00-12:20 Dominik Bień (Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego), Leszek Nowak a Ruch Społeczeństwa
Alternatywnego. Wzajemne interakcje i inspiracje. Komunikat z badań
12:20-13:00 Dyskusja

Sesja 2. Wokół zbiorowego portretu uczestników Ruchu. Próba charakterystyki
15:00-15:20: Dr Konrad Knoch (Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego), Publicystka Homka w latach 1983-1990
15:20-15:40 Dr Agnieszka Kula (Instytut Filologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza), Język publikacji (prasa i ulotki)Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego
15:40-16:00 Dr Monika Grzelka ((Instytut Filologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza), O stylu Homka
16:00-16:20 przerwa
16:20-16:40 Agnieszka Kaźmierczak (Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej), Zarys
zbiorowego portretu psychologicznego autorów Homka w latach 1983 – 1990
16:40-17:00 Tomasz Borewicz (Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego), Polski anarchista jako
trickster czasu PRL-u
17:00-18:00 Dyskusja

18 października 2013 piątek

Sesja 3. Miejsce RSA na mapie opozycji politycznej Trójmiasta i Polski
9:00-9:20 Prof. Krzysztof Brzechczyn (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu/ Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza), Działalność Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego w świetle dokumentów Służby
Bezpieczeństwa (SOR Alternatywa)
9:20-9:40 Dr Jarosław Wąsowicz (Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej), Ruch Społeczeństwa Alternatywnego
RSA na tle młodzieżowych organizacji niezależnych w Trójmieście po stanie wojennym
9:40-10:00 Prof. Marek Wierzbicki (Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Lublinie), Ruch Społeczeństwa
Alternatywnego na tle innych ugrupowań młodzieżowej opozycji politycznej w PRL lat osiemdziesiątych
10:00-10:20 Andrzej Czyżewski, dr Tomasz Toborek (obaj Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Łodzi), Absurd
absurdem zwyciężaj - Galeria Działań Maniakalnych w łódzkiej rzeczywistości schyłkowego PRL
10:20-11:00 dyskusja
11:00-11:20 przerwa
11:20-11:40 Przemysław Zwiernik (Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu), Czy istniała grupa Ruchu
Społeczeństwa Alternatywnego w Poznaniu? Próba odpowiedzi w świetle dokumentów SB i relacji działaczy podziemia
11:40-12:00 Dr Radosław Skrycki (Uniwersytet Szczeciński), Działalność Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego
i początki anarchizmu w Szczecinie
12:00-12:20 Dr Michał Przyborowski (Uniwersytet Szczeciński), Ruch Społeczeństwa Alternatywnego w Warszawie i jego działalność
12:20-13:00 Dyskusja
14:30-16:30 Dyskusja panelowa: Ruch Społeczeństwa Alternatywnego we wspomnieniach uczestników

Konferencji towarzyszą imprezy:

17 października (czwartek) 20.30 – 22.30 Spektakl „Sprawa Operacyjnego Rozpoznania” (Teatr Wybrzeże, ul. Św. Ducha 2).
18 października (piątek) 20.00 – 00.00 Konkurs kapel studenckich o „lutownicę z czerwoną rączką” (Klub Xkwadrat, ul. Polanki 66)

W imieniu organizatorów zapraszamy również na koncert Jaskinia Wolności, z okazji 30-lecia Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego w dniu 17 października 2013 o godz. 20.00 w Klubie Parlament (Gdańsk, ul. Św. Ducha 2) który został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury. Brudne Dzieci Sida, Moskwa, Dezerter

konferencja naukowa w stronę społeczeństwa alternatywnego
zorganizowana pod patronatem
Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Gdańskiego Prof. Bernarda Lammka
Konferencja zorganizowana została w ramach:
Organizatorzy:
Partnerzy:
Patronat medialny:
Komitet Naukowo-Organizacyjny:
Prof. Grzegorz Berendt (IPN Gdańsk/IH UG)
Dominik Bień (Rada Doktorantów UG/WNS UG)
Prof. Krzysztof Brzechczyn (IPN Poznań/IF UAM)
Krzysztof Dośla (Przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność)
Dr hab. Arnold Kłonczyński (Wydział Historyczny UG)
Przemysław Ruchlewski (ECS)
Zbigniew Stybel (Komitet Organizacyjny 30-lecia RSA)

Dodaj nową odpowiedźZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.