Witamy Uchodźców

25 lipca odbyła się symboliczna akcja powitania uchodźców w naszym kraju. Około 200 osób zebrało się pod PKiN aby pokazać swoją solidarność z uchodźcami, którzy będą przybywać do Polski.

W tym samym czasie, środowisko faszystowsko-rasistowskie zorganizowało wiec antyimigrancki na pl. Zamkowym. Pierwotnie powitanie uchodźców miało się odbyć na Nowym Świecie i rasiści chcieli to zakłócić.