Złe mięso łamie prawa pracownicze

Od kilku miesięcy, Związek Syndykalistów Polski prowadzi kampanię przeciw nielegalnym warunkom pracy we Wrocławskiej knajpie "Złe Mięso". Już nie raz związek protestował przed knajpą i wzywał właściciela lokalu do usunięcie nielegalnych praktyk. Właściciel jednak widocznie nie interesował się losem pracowników i bronił swojej praktyki neoliberalnymi wymówkami.

Inspektorzy pracy także stwierdzili łamanie wielu praw pracowniczych w niedawnych kontrolach. W restauracji część osób pracowała na czarno, część formalnie była zatrudniona na jedną czwartą etatu, choć pracowała o wiele więcej. Niektórzy musieli pracować w nadgodzinach bez dodatkowej pensji. Właściciel nie odprowadzał również składek do ZUS.

Wzywamy wszystkich do wsparcia kampanię o lepsze warunki pracy w gastronomii. Nie bądź obojętnym!