Antysemityzm polskiego Kościoła Katolickiego przed II wojną światową

Publicystyka

Ras_Ajri

"Sprawa żydowska istnieje, i będzie istnieć tak długo jak Żydzi będą
Żydami. Faktem jest że Żydzi walczą z Kościołem katolickim, tkwią w wolnomyślicielstwie, stanowią awangardę bezbożnictwa, ruchu bolszewickiego i akcji wywrotowej. Faktem jest, że wpływ żydowski na obyczajowość jest zgubny, a ich zakłady wydawnicze propagują pornografię. Prawdą jest, że Żydzi dopuszczają się oszustw, lichwy i prowadzą handel żywym towarem. Prawdą jest, że w szkołach wpływ młodzieży żydowskiej na katolicką jest na ogół pod względem religijnym i etycznym ujemny..."
(...)
-list pasterski faszystowskiego prymasa, rasisty i antysemity Kardynała Hlonda, "O katolickie zasady moralne", który został wydany 29 lutego 1936

Katolicki prymas pisze na 3 lata przed wybuchem II wojny światowej: "W stosunkach kupieckich dobrze jest swoich uwzględniać przed innymi, omijać sklepy żydowskie i żydowskie stragany na jarmarku (...). Należy zamykać się przed szkodliwymi wpływami moralnymi za strony żydostwa, oddzielać się od jego antychrześcijańskiej kultury, a zwłaszcza bojkotować żydowską prasę i żydowskie demoralizujące wydawnictwa (...)".

Kardynał ten przykazanie "miłuj bliźniego swego" w odniesieniu do Żydów rozumiał tylko jako "nie zabijaj", i odradzał wyrządzanie fizycznych szkód Żydom. Dobre i to.

Czołowe katolickie pisma antysemickie to: miesięcznik „Rycerz Niepokalanej” (200 tys. nakładu), poznański tygodnik „Przewodnik Katolicki” (150 tys.) i wydawany od 1935 r. przez franciszkanów „Mały Dziennik” (100-300 tys.) – oraz radykalny miesięcznik ojców marianów „Pro Christo”. Naukowcy którzy analizowali zawartość tych katolickich pism, piszą o wyłaniającym się obrazie
"Kościoła ściśle powiązanego z antysemicką propagandą". Taka agresywna postawa dominowała, inne tony można było znaleźć tylko okazjonalnie.

Dziś warto przypomnieć postawę czołowych przedstawicieli kleru katolickiego i jego mediów w przededniu wybicia na naszej ziemi przez nazistów niemal wszystkich 3,5 milionów ludzi narodowości Żydowskiej zamieszkujących wcześniej ten kraj, a następnie wybijania ich nieddobitków przez polskich katolików.

czytałem że w rycerzu

czytałem że w rycerzu niepokalanej udzielał się niejaki święty Kolbe

JAK ŁATWO MOŻNA MANIPULOWAĆ CYTATAMI

A PRZECIEŻ DALEJ PRYMAS HLOND PISZE W RZECZONYM LIŚCIE: "Ale - bądźmy sprawiedliwi. Nie wszyscy żydzi są tacy. Bardzo wielu żydów to ludzie wierzący, uczciwi, sprawiedliwi, miłosierni, dobroczynni. W bardzo wielu rodzinach żydowskich zmysł rodzinny jest zdrowy, budujący. Znamy w świecie żydowskim ludzi także pod względem etycznym wybitnych, szlachetnych, czcigodnych.
Przestrzegam przed importowaną z zagranicy postawą etyczną, zasadniczo i bezwzględnie antyżydowską. Jest ona niezgodna z etyką katolicką. Wolno swój naród więcej kochać; nie wolno nikogo nienawidzić. Ani żydów".

JAK ZATEM ŁATWO PAŃSTWO MANIPULUJECIE CYTATEM ABY WYPREPAROWAĆ TENDENCYJNĄ TEZĘ. TO JEST DZIAŁANIE RODEM Z PROPAGANDY GOEBELSOWSKO-LENINOWSKIEJ I TYPOWY BRAK OBIEKTYWIZMU I NIERZETELNOŚCI BADAWCZEJ! PROSZĘ SIĘ WSTYDZIĆ!

zgadzam się

Analizując przedwojenny dyskurs, zwłaszcza antysemicki nalezy pamiętać, że język debaty publicznej wtedy wyglądał inaczej niż teraz. Współczesne normy nie dopuszczają wielu dosadnych sformułowań, które w początkach ubiegłego wieku były uważane za normalne.
Argument, że antysemickie wypowiedzi prymasa Hlonda padły na kilka lat przed wybuchem wojny jest nietrafiony, bo skąd prymas miał wiedzieć, że wojna wybuchnie? Myślę, że podobnie jak większość antysemitów nie zdawał sobie sprawy do czego doprowadzi antysemityzm w połączeniu z ideologią nazistowską.

A Maksymilian Kolbe byl założycielem "Rycerza..." ;)

Dodaj nową odpowiedźZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.