Ciekawy kandydat Polskiej Partii Pracy - Sierpień 80

Publicystyka | Tacy są politycy

NIEZWYKLE CIEKAWY KANDYDAT PPP

Do wyborów zostało 36 dni. Najwyższa pora przyjrzeć się niektórym kandydatom na posłów. Pierwszy tego zaszczytu dostąpi Józef Laskowski, „dwójka” na liście Polskiej Partii Pracy-Sierpień 80 w okręgu Podlaskim. Laskowski jest dość barwną postacią zarówno ze względu na swoją karierę polityczną, jak i zarzuty prokuratorskie oraz wojenkę, prowadzoną z lokalnymi mediami.

Kandydat PPP, Józef Laskowski, sprawuje aktualnie kolejną kadencję na stanowisku wójta gminy Wiżajny. Po raz pierwszy został on wybrany na tę funkcję z listy Samoobrony RP. Obecnie jest on kandydatem PPP jako kandydat bezpartyjny.

http://wybory2011.pkw.gov.pl/geo/pl/000000.html#tabs-1

KRÓTKA BIOGRAFIA

Przez 15 lat Laskowski był działaczem NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych, w której doszedł do poziomu wiceprzewodniczącego regionalnych struktur związku Regionu Pojezierze Suwalskie. Za działalność polityczną w okresie PRL był nawet internowany przez kilkanaście miesięcy (13 grudnia 1980-5 marca 1982). Po 1989 r. został działaczem PSL-Porozumienie Ludowe. Wtedy po raz pierwszy został wójtem Wiżajn (1994-1995). W 2001 r. został posłem z list Samoobrony, ale wkrótce został wyrzucony z Klubu Poselskiego Samoobrony, po czym przystąpił do koła poselskiego Dom Ojczysty. Posłowie tworzący nowe ugrupowanie starali się o reelekcję w 2005 r., ale bezskutecznie.

W 2006 r. Laskowski wstąpił do Ligi Polskich Rodzin – ugrupowania, które w owym czasie współrządziło w koalicji z Prawem i Sprawiedliwością oraz Samoobroną. W wyborach samorządowych 2006 r. ponownie został wybrany wójtem Wiżajn, na które to stanowisko startował z poparciem LPR. Ówczesna przynależność do partii Romana Giertycha sprawiła, że w 2007 r., startując z list LPR, nie dostał się do Sejmu, podobnie jak jego ówczesna partia. Wobec braku sukcesów, Laskowski odszedł z LPR i skupił się na lokalnej karierze – podczas kolejnych wyborów samorządowych (2010 r.) został ponownie wybrany wójtem Wiżajn jako kandydat niezależny.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Laskowski_%28polityk%29

KONTROWERSJE

W 2007 r. pojawiły się zarzuty wobec Laskowskiego jako wójta. Miejscowa prokuratura zarzuciła mu m.in. ukrywanie dochodów w oświadczeniu majątkowym (na kwotę ok. 30 tys. zł) oraz oszustwa przy rozliczaniu służbowych delegacji. Na początku września 2008 r. w gminie Wiżajny odbyło się referendum dotyczące odwołania Laskowskiego ze stanowiska wójta. Głosowanie okazało się nieważne, gdyż wzięło nim udział zbyt mało osób.

Źródło: http://www.money.pl/archiwum/wiadomosci_agencyjne/pap/artykul/podlaskie;...

W listopadzie 2008 r. wójtowi Laskowskiemu zarzucono brutalne traktowanie lokalnych dziennikarzy, którzy chcieli relacjonować posiedzenia rady gminy. Agresja wójta była skierowana m.in. wobec reportera „Radio 5 Suwałki”. Sprawę relacjonował program „Interwencja” (Polsat): „- Wójt zerwał sprzęt ze stołu i powiedział, że dziennikarz nie będzie nagrywał i ośmieszał gminy. Mini-dysk uderzył o krzesło - opowiada Artur Parfinowicz, dziennikarz Radia 5 Suwałki.” Nie było to pierwsze takie zachowanie wójta Laskowskiego wobec dziennikarzy.

Reporterzy „Interwencji” poprosili o komentarz na temat dziwnego zachowania wójta Laskowskiego wobec dziennikarzy. Od specjalisty dowiedzieli się, że: „Za nieudzielenie informacji dziennikarzom, wójtowi grozi kara grzywny, a nawet więzienia - mówi prof. Ewa Nowińska, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.”

Według mieszkańców gminy Wiżajny wójt na sesjach zachowuje się kontrowersyjnie. Często awanturuje się z radnymi. Cztery miejscowe wsie wystąpiły już z wnioskami do premiera o odłączenie się od gminy zarządzanej przez Józefa Laskowskiego.”

Wójt był również obiektem zainteresowania ze strony Nadzoru Budowlanego za wybudowanie nielegalnych budynków na swojej posesji.

Źródło: http://interwencja.interia.pl/news?inf=1218403

Kolejne zarzuty wobec Laskowskiego pojawiły się w 2009 r. Jak informowała „GazetaWyborcza”: „Pierwsza ze spraw dotyczy podpisania przez wójta umowy na wynajem pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Wiżajnach z prywatną firmą medyczną. Choć wójt przekroczył swoje uprawnienia (nie miał opinii radnych), to prokuratura uznała, że nie działał na szkodę gminy. Druga ze spraw dotyczy gróźb kierowanych przez wójta do czterech radnych, co miało ich skłonić do rezygnacji z pełnionych mandatów. Śledczy nie potwierdzili tych zarzutów.”

Źródło: http://miasta.gazeta.pl/miasto/1,96987,7080985,Wojt_Wizajn_umorzony.html

BARWNA POSTAĆ?

Oczywiście, politycy, także lokalni, mają prawo wzbudzać kontrowersje, zwłaszcza gdy starają się realizować wartościowe społecznie przedsięwzięcia. Oczywiście, mają też prawo zżymać się na działalność mediów oraz bywają – jeśli są niewygodni dla pewnych grup interesu – oskarżani o nie wiadomo co. W przypadku wójta Laskowskiego trudno jednak wskazać na jakieś doniosłe plany czy dokonania, które jakoś by tłumaczyły przytoczone wyżej zarzuty.

Czy wójt Wiżajn, aktualnie startujący z list PPP, zasługuje na miano barwnej postaci? Z pewnością. Ale z niezbyt pochlebnych powodów dla niego.

Warto zwrócić uwagę na drogę polityczną owego kandydata rzekomo „lewicowej” PPP. Oczywiście, zwolennicy PPP będą twierdzić, że PPP „zmienia poglądy” wczorajszych skrajnych prawicowców na lewicowe, ale fakty mówią co innego – otóż PPP rok po roku wystawia, nieznanych szerzej, ale wieloletnich zasłużonych działaczy zdecydowanej prawicy. Np. Kingę Stawecką, która jest „jedynką” na Podlasiu, a która swego czasu była szefową młodzieżówki KPN. Wszak takich ludzi PPP ma też w swoich władzach, więc nie ma się czemu dziwić. Jak np. Michał Janiszewski, były poseł AWS-KPN, skądinąd – ojciec Staweckiej.

PRAWICOWA DROGA POLITYCZNA

Jeśli ktoś zna drogę polityczną twórców Polskiej Partii Pracy, którzy rozpoczynali działalność od współpracy ze skrajną prawicą, m.in. Narodowym Odrodzeniem Polski, z pewnością nie dziwi go fakt, że pn Józef Laskowski – były działacz RI, Samoobrony czy Ligi Polskich Rodzin – trafił wreszcie do PPP i znalazł się na jej liście wyborczej jako „dwójka”, co jest bardzo wysokim miejscem w przypadku każdych wyborów i każdej partii, nawet najmniejsze.

NSZZ „Solidarność” RI, w której Laskowski zaczynał swoją działalność społeczno-polityczną, była reprezentacją drobnych rolników, domagających się w okresie Polski Ludowej prawnego zrównania rolników indywidualnych z prawami gospodarstw państwowych. Miała więc charakter drobnomieszczański, jak oceniliby to niektórzy młodzi działacze PPP spod znaku „Sierpa i Młota”. (…) Innym postulatem RI było w tamtym czasie uznanie praw religijnych, wydawania zezwoleń na budowę kościołów i zapewnienia opieki duszpasterskiej w wojsku.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Niezale%C5%BCny_Samorz%C4%85dny_Zwi%C4%85ze...

Działaczami RI byli m.in. późniejsi prawicowi politycy, tacy jak Gabriel Janowski czy Artur Balazs.

Karierę samorządową kandydat PPP rozpoczął jako działacz PSL-Porozumienie Ludowe, a więc kolejnej PRAWICOWEJ partii politycznej początku i połowy lat 90. XX w. Szefem tego ugrupowania był słynny – z różnych powodów – Gabriel Janowski. PSL-PL w 1992 r. wszedł w koalicję tworzącą rząd Jana Olszewskiego (sam Janowski był wtedy ministrem rolnictwa). Przypomnijmy – Ruch Odbudowy Polski, który powstał na bazie poparcia Olszewskiego w wyborach prezydenckich w 1995 r. stał się w 2001 r. podwaliną dzisiejszego Prawa i Sprawiedliwości. Po upadku rządu Olszewskiego (słynna „noc teczek”), posłowie PSL-PL weszli do rządu Hanny Suchockiej (Unia Demokratyczna, później – Unia Wolności, później – Platforma Obywatelska).

„Odwołanie z rządu Gabriela Janowskiego przez H. Suchocką doprowadziło do formalnego wyjścia PSL-PL z koalicji. Jednak podczas głosowania nad wotum nieufności jedynie pojedynczy posłowie tej partii opowiedzieli się przeciw rządowi.”

W 1993 r. PSL-PL startowało samodzielnie, bo nie udało mu się zawrzeć sojuszu ze

Zjednoczeniem Chrześcijańsko-Narodowym. Część działaczy partii przeszła do „wałęsowskiego” BBWR. Pozostali wsparli Jana Olszewskiego. W 1996 r. PSL-PL współtworzyło AWS, zaś w 1999. doszło do samorozwiązania partii, której działacze zasilili szeregi Ruchu Społecznego AWS.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Polskie_Stronnictwo_Ludowe_-_Porozumienie_L...

Kandydat PPP-Sierpień 80, Józef Laskowski, zostawszy posłem Samoobrony, nie zagrzał długo miejsca w jej szeregach. Z czasem odszedł do bardziej „patriotycznego” ugrupowania, którym stało się w 2004 r. zdecydowanie prawicowe koło poselskie „Dom Ojczysty” (a dokładnie - Ogólnopolskiego Ruchu Obrony Polskości "Dom Ojczysty"). Pierwszym przewodniczącym DO został prof. Jerzy Robert Nowak, publicysta związany z „Radiem Maryja”. Nowe koło poselskie zasiliła część posłów LPR.

„Dom Ojczysty w swoim programie politycznym postulował m.in. stworzenie nowej konstytucji opartej na dekalogu, eliminację z życia publicznego osób bez zasad moralnych i działających ze szkodą dla narodu polskiego, krytykował środowiska homoseksualne”

W 2005 r. partia Dom Ojczysty została wykreślona z ewidencji partii politycznych.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Dom_Ojczysty

„LEWICOWOŚĆ” PPP – SOJUSZ EKSTREMÓW?

Kandydat Józef Laskowski nie jest żadnym kuriozum na listach PPP, która – kreując się na partię RADYKALNIE LEWICOWĄ – wystawiała i wciąż wystawia do wyborów ludzi wywodzących się ze skrajnej, narodowej i autorytarnej prawicy. Problem PPP to nie jest więc wyłącznie sprawa pozostawiania w wąskim gronie kierowniczym tej partii osób wywodzących się ze skrajnej prawicy (np. NOP. ZChN, KPN), którzy są najbardziej „widzialni” i których obecność można tłumaczyć na różne sposoby. Wciąż aktualne w PPP powiązania (i zależności) ze skrajną prawicą dają się zauważyć również na niższych szczeblach, których lewicowo nastawieni członkowie PPP nie są w stanie dostrzec, bo horyzont myślenia zasłania im postać Wodza.

A może taka działalność PPP mieści się w idei „sojuszu ekstremów”? Można by to przyjąć, gdyby nie fakt, iż wśród oficjalnych (!) lewicowych doradców i bliskich współpracowników szefa PPP, Bogusława Ziętka, taka idea od początku była krytykowana i zwalczana. Ile więc liczy się zdanie owych „lewicowych doradców” i ponoć „przyjaciół” Ziętka, skoro za ich plecami ten ładuje na listy wyborcze ludzi wywodzących się ze skrajnej prawicy, a nie znajduje na nich miejsca dla swoich lewicowych „przyjaciół”? Wnioski wyciągnijcie sami...

To jest banda, oszukująca

To jest banda, oszukująca ludzi od lat. Co gorsza, wciąż sie trafiają naiwni, którzy sie nabrac dają na te same kłamstwa o "lewicowości" facetów w czerni.

Abstrahując od szemranego

Abstrahując od szemranego charakteru PPP to pisząc zdania takie jak: "Kingę Stawecką, która jest „jedynką” na Podlasiu, a która swego czasu była szefową młodzieżówki KPN" należy pamiętać że nasz zmarły towarzysz Rafał Górski też był członkiem PPP. Czy według autora fakt ten czyni również Rafała osobą podejrzaną i stawia jego niewątpliwie wartościowy dla polskiego anarchizmu dorobek pod znakiem zapytania?

errata: oczywiście nie PPP

errata: oczywiście nie PPP , a KPN :)

Był przez chwilę, potem z

Był przez chwilę, potem z tego zrezygnował. Jest różnica w młodzieżowym działaniu, a tym, co robią partyjni wyjadacze, od zawsze siedzący w skrajnie prawicowych partyjkach.

nie ma to jak anonimowy

nie ma to jak anonimowy artykuł. swoją drogą, ludzi "chorągiewek" jest pod dostatkiem w każdej partii. w PO byli lewicowcy, w SLD - skrajni liberałowie itd.

Są inni ciekawe

Są inni ciekawe kandydaci:

W Toruniu, jedynka PPP to Lech Kuropatwiński, były posel Samoobrony. W 2004 został skazany za podrabianie podpisów na liście płac kilkunastu pracowników swojej upadłej firmy.

W Lublinie, Bogusław Warchulski, przedsiębiorca, działacz katolicki, były kandydat z Katolickiego Komitetu Wyborczego "Ojczyzna" (z ramienia ZChN) i z listy Bloku dla Polski.

W Kielach, Mariusz Olszewski, były posel radiomarijny.

Na Podlasiu, Ryszard Kraszewski, były posel z OKP potem kandydat z różnych prawicowych ugrupowań.

O ciekawych kandydatach PPP

Podlasie - o kandydacie Ryszardzie Kraszewskim:
http://zenonmowi.bloog.pl/id,330300106,title,Jeszcze-ciekawszy-kandydat-...

Lublin - m.in. o kandydacie Bogusławie Warchulskim:
http://zenonmowi.bloog.pl/id,330308359,title,Z-wizyta-w-Lublinie,index.h...

Na lewicy.pl w tej kwestii

Na lewicy.pl w tej kwestii przyboczni PPP za wszelką cenę chcą uniknąć dyskusji. Publikacja krytycznych komentarzy wobec tej partii -> np. w tym wątku http://lewica.pl/forum/index.php?fuse=messages.25143 jest wstrzymywana. Moderatorzy czyli cenzorzy z lewicy.pl za wszelką cenę starają się utrudnić użytkownikom forum lewicy.po swobodę w wypowiadaniu się na temat PPP, jej kampanii wyborczej i kandydatów, którzy pojawili się na jej listach wyborczych.

Lewica.pl istnieje żeby

Lewica.pl istnieje żeby wspierać kampanie wyborcze pseudo-lewicowych ugrupowań.

A co z Czeczotem? Wiadomo

A co z Czeczotem? Wiadomo coś? ;)

Czeczotkiewicz

z tego co mówili w Telewizji Narodowej nie startuje tylko jest pełnomocnikiem wyborczym Ziętka na Podlasiu. Michał Janiszewski z KPN jest takim pełnomocnikiem na cały kraj i tez nie startuje w wyborach.

Hi hi

Ten Pajac to nic jeszcze. Zajrzyjcie TERAZ na blog zenonmowi.bloog.pl. Opisali tam teraz narodowca startujacego z 5 miejsca w Warszawie z listy PPP. Sekretarza generalnego Polskiego Ruchu Uwłaszczeniowego;-)

INNI KANDYDACI NARODOWCY Z PPP

Jan Strzeżak od skrajnej narodowej prawicy (Ruch Uwłaszczeniowy, Kobylański, Narodowa Demokracja) nr 5 na warszawskiej liście PPP:
http://zenonmowi.bloog.pl/

Inni (8 list, 10 kandydatów) - wszystko narodowcy:
http://zenonmowi.bloog.pl/kat,41023078,index.html

PPP

a moze inny kandydat z PPP jest bardziej kolorowy?

http://barylo.com/ludzie.html

Ten klip jest dobry

NEOFASZYSTA NA LISTACH PPP-SIERPIEŃ 80

Wielbiciel Hitlera i Trzeciej Rzeszy, słynny ze zdjęcia z ręką wyciągniętą w faszystowskim pozdrowieniu, propagator narodowego socjalizmu i rasizmu, wróg liberalizmu i marksizmu. Oto „jedynka” na liście Polskiej Partii Pracy-Sierpień 80. Partii, która twierdzi, że jest „jedyną prawdziwą lewicą w Polsce”.

http://zenonmowi.bloog.pl/id,330318312,title,NEOFASZYSTA-NA-LISTACH-PPP-...

Skoro faszyści próbują

Skoro faszyści próbują przejąć władzę udając lewicę, to może anarchiści mogliby zrobić np. pseudofaszystowski zamach stanu, by wprowadzić wolnościowy komunizm. To by była strategia konia trojańskiego..

Dodaj nową odpowiedźZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.