Codziennik Feministyczny - manifest

Prawa kobiet/Feminizm | Publicystyka

W sieci pojawił się "Codziennik Feministyczny". Codziennik skupia informacje o sytuacji kobiet zarówno w kraju, jak i na świecie. Poniżej manifest tej inicjatywy.

Chcemy pokazać cały potencjał myśli feministycznej, całe spektrum możliwych działań, koncepcji.
Feminizm to nie tylko wolność decydowania o swoim ciele i życiu, ale też walka o świat wolny od każdego rodzaju przemocy - fizycznej, ekonomicznej, psychicznej, seksualnej.
Feminizm to sprzeciw wobec terroru rynku i państwa.

Sprzeciw wobec prekaryzacji pracy, która dotyka przede wszystkim kobiet.
Sprzeciw wobec rozwiązań prawnych podtrzymujących sztuczną dominację jednej płci.
Sprzeciw wobec państwa dotującego lekcje przystosowania do życia w heteronormatywnej rodzinie i prawicowych happeningowców zrównujących aborcję z zabójstwem. Sprzeciw wobec obarczania jednostek odpowiedzialnością całego społeczeństwa i jednoczesnego odbierania im prawa do samostanowienia. Feminizm najczęściej utożsamiany jest z liberalizującymi profesorami/kami piszącymi felietony w wysokonakładowych tygodnikach.

Wierzymy, że osobista przemiana i trasformacja społeczna są współzależne.

Każdy człowiek zasługuje na takie same prawa i możliwości, aby określić własne życie, niezależnie od statusu społecznego.

Każdy człowiek doświadcza różnych form ucisku i nierówności, ale większość nie wie jak z tym walczyć.
Stwórzmy bezpieczną przestrzeń do dyskusji, otwartą dla reprezentantek/ów każdego nurtu feministycznego, który stawia opór wobec kapitalizmu.

Żyjemy w elitarnym społeczeństwie osądów, gdzie niemal każda osoba dorasta sądząc, że powinna/ien mieć poczucie winy za to kim jest. Trudno uniknąć dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, orientację, rasę, klasę społeczną.

Nie jesteśmy związane/i z żadną partią polityczną, organizacją pozarządową ani z konkretnymi osobami ze środowiska feministycznego. Chcemy wspierać i jednoczyć wszystkie antykapitalistyczne społeczności feministyczne.

Musimy podjąć walkę razem, możemy zmienić swoje życie, życie naszych bliskich i naszej społeczności.

web: www.codziennikfeministyczny.org
fb: www.facebook.com/CodziennikFeministyczny

Sprzeciw wobec państwa

Sprzeciw wobec państwa dotującego lekcje przystosowania do życia w heteronormatywnej rodzinie i prawicowych happeningowców zrównujących aborcję z zabójstwem.

FREEDOM!

Dodaj nową odpowiedźZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.