Klimat społeczno-polityczny musi się zmienić!

Ekologia/Prawa zwierząt | Publicystyka

Zmiana klimatu jest tylko jednym z wielu poważnych problemów, które nękają społeczeństwo. Nadmierna eksploatacja ekosystemu jest jednym z czynników, które powodują zmiany klimatyczne. Jest ona nieodłączną częścią ustroju społecznego, w którym żyjemy, gdzie nie liczy się dobro planety, ani ludzi żyjących na niej.

Kultura egoizmu jest przyczyną aspołecznego podejścia do problemu. Jednym z aspektów tego egoizmu jest nieustępliwe dążenie do zysku, przez które firmy zanieczyszczają i niszczą środowisko, lub odmawiają wzięcia odpowiedzialności za środowisko, byle tylko osiągnąć maksymalizację zysków. Ma to też swój przejaw w indywidualnych decyzjach i sposobach postępowania.

Systematycznie odmawia się wsparcia dla postaw ekologicznych. Przykładem jest masowe użycie prywatnych samochodów, które często jeżdżą bez pasażerów, spowodowane brakiem dostępu do dobrej sieci komunikacji miejskiej. Dobrze funkcjonujący, bezpieczny, czysty i przyjazny dla środowiska transport publiczny jest niedostępny w wielu miastach i nie zdaje się być głównym zmartwieniem dla władz, podobnie jak wiele rzeczy potrzebnych ludziom (jak służba zdrowia), a nie przynoszących zysku wpływowym i bogatym.

Według nas, problem ekologii jest związany z klimatem społeczno-politycznym, z ustrojem, gdzie pieniądze i władza są ważniejsze, niż ludzie, sprawiedliwość, współpraca i pomoc wzajemna dla dobra każdego z nas i dobra planety.

Aby faktycznie uporać się z problemem, musi się zmienić cały system wartości obecnego ustroju.

Anarchizm społeczny, oznacza, że ludzie są ważniejsi, niż zysk i stawia na społeczną sprawiedliwość i życie w harmonii z planetą.

Egoistyczny indywidualizm, gorączkowy konsumpcjonizm, chęć wyzyskania wszystkiego, co możliwe, w celu osiągnięcia zysku – to objawy chorego systemu społeczno-politycznego, w którym przyszło żyć większości ludzi na świecie.

Naszym celem jest stworzenie społeczeństwa ludzi równych, gdzie praca ma na celu korzyść ogółu społeczeństwa, a nie zysk bogatych i potężnych właścicieli.

Wierzymy, że aby żyć w harmonii z ziemią i chronić jej ekosystem, musimy sprawić, by tego rodzaju wartości stały się dominujące w społeczeństwie.

Nie zgadzamy się z modelem społeczeństwa masowo produkującego śmieci, gdzie ludzie poszukują potwierdzenia własnej wartości przez kupno bezwartościowych gadżetów, których wcale nie potrzebują. Nie zgadzamy się z modelem społeczeństwa, które zachęca ludzi do nieodpowiedzialnego zachowania, bez względu na konsekwencje dla innych. Nie zgadzamy się ze zniszczeniem środowiska spowodowanym czyimś dążeniem do zysku.

Aby uporać się z tymi problemami, musimy sami aktywnie zacząć je rozwiązywać. Społeczni anarchiści uważają, najlepszym sposobem zadbania o interesy społeczeństwa jest pozbawienie władzy tych, którzy obecnie ją posiadają: bogatych i tych, którzy realizują ich partykularne interesy.

Wierzymy, że każdy może zrobić wiele, by pomóc środowisku. Recykling, ograniczenie produkowanych odpadów, korzystanie z przyjaznych dla środowiska środków transportu jednak same w sobie nie wystarczą. Musimy też organizować się w aktywny sposób, bo przeciwstawić się politykom, korporacjom i międzynarodowym organizacjom, które utrzymują antyspołeczny klimat na całym świecie, klimat, w którym ludzkie potrzeby są na ostatnim miejscu, a ludzkie cierpienie wciąż się zmaga.

Nie czekaj, aż politycy rozwiążą problem! Organizuj się i wprowadzaj zmiany, które są naprawdę potrzebne!

Związek Syndykalistów Polski

Dodaj nową odpowiedźZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.