Ogłoszenie o proklamowaniu rewolucji w Polsce

Publicystyka

Dokładnie zbadawszy wszelkie dostępne mi dowody orzekam co następuje:

1. Krajem tym rządzą w chwili obecnej ugrupowania które do zdobycia poparcia w wyborach wykorzystały antysemityzm oraz teorie spiskowe. Poparcie wyborcze ugrupowania tworzące obecną koalicję rządzącą w decydującym stopniu zdobyły dzięki ścisłej współpracy z katolickimi mediami które za pomocą mechanizmu kozła ofiarnego dokonały zbiorowej projekcji wad i win danej grupy na mniejszości, czyniąc z Żydów (oraz częściowo homoseksualistów) kozły ofiarne obwiniane za niepowodzenia ekonomiczne oraz zapaść polityczną tego kraju. Bez tego procederu grupy te nigdy nie uzyskałyby takiego poparcia.

2. Kościół Katolicki zostaje w świetle dowodów (nagrań audycji z lat 2001-2006) uznany bezspornie winnym szerzenia nienawiści na tle rasowym, światopoglądowym oraz wyznaniowym poprzez posiadane przezeń media. Oświadczam iż w sytuacji kryzysu gospodarczego i wysokiego bezrobocia Kościół ten przez swoje ogólnopolskie media wykreował na przyczynę niepowodzeń mniejszości światopoglądowe, etniczne i wyznaniowe.

3. Uznaję winnym kierowania organizacją szerzącą nienawiść na tle wyznaniowym i rasowym Karola Wojtyłę, znanego jako Jan Paweł Drugi. Oświadczam iż w świetle zbadanych wypowiedzi tej osoby, oraz zeznań katolickiego hierarchy Andrzeja Deskura wynika jednoznacznie iż osoba ta nie tylko była świadoma rodzaju treści prezentowanych w tej katolickiej rozgłośni ogólnopolskiej bezpośrednio jej podległej, ale dodatkowo wielokrotnie wyrażała słowa poparcia dla tego typu dzialalności oraz pozostawiła po swojej śmierci bezsporne dyspozycje nakazujące obronę tego radia. Kościół Katolicki ponosi bezpornie winę za doprowadzenie do przejęcia władzy dzięki argumentom nienawiści na tle światopoglądowym, etnicznym oraz wyznaniowym, wykorzystując głównie mechanizm kozła ofairnego do wytworzenia atmosfery zagrożenia celem uzyskania zjednoczenia wyznawców.

4. Stwierdzam iż celem tych grup jest władza autorytarna. Partia rządząca publicznie oświadczyła wolę wprowadzenia rządów dekretami typowych dla reżimów opresyjnych. Idea nowego ustroju państwa- tzw. „IV Rzeczpospolitej” to nowa wersja idei Estado Novo czy III Rzeszy typowych dla ideologii ustrojowej faszystów, podobnie jak jest nią projekcja porażek.

5. Oświadczam iż osoby które uzyskały władzę dzięki szerzeniu nienawiści nie są prawowitą władzą w tym kraju. Wiedząc iż niemożliwym jest zbudowanie na fundamencie nienawiści przyszłości tego kraju, ogłaszam rewolucję przeciwko tym osobom i grupom. Oświadczam jednocześnie iż rewolucja może mieć jedynie charakter pokojowy, winna być przeprowadzona np. metodą nieposłuszeństwa obywatelskiego. Oświadczam iż jakakolwiek przemoc, nawet słowna, jest złem, i nie ma żadnego usprawiedliwienia dla jej użycia.

Ras Fufu, 23 lipca 2006.

Sam nie jestem zwolennikiem

Sam nie jestem zwolennikiem kościoła jakiegokolwiek, ale Kościół to nie tylko hierarchowie i kler, a przecież nie wszyscy katolicy, a nawet księża popierają Radio Maryja (a de facto tych co popierają jest mniejszość), są antysemitami itd.

cóż... ja również

cóż... ja również zgadzam się z tym, co Xavier napisał...

Dodaj nową odpowiedźZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.