Palestyńscy więźniowie zakończyli strajk głodowy

Świat | Protesty | Represje

Zakończył się największy strajk głodowy przeprowadzony przez palestyńskich więźniów, dla wielu z nich ostatni dzień protestu był 70 dobą odmowy przyjmowania posiłków.

14 maja w izraelskim więzieniu w Aszkelonie zawarto porozumienie w sprawie 1600 palestyńskich więźniów, którzy prowadzili strajk głodowy.

Głodówka Palestyńczyków zwróciła uwagę światowej opinii publicznej na tragiczne warunki w jakich są oni przetrzymywani oraz na nadużywanie aresztu administracyjnego, w których osadzeni przebywają miesiącami bez wyroku, bez procesu sądowego oraz bez możliwości zapoznania się z zarzutami i dowodami.

Izrael w ramach osiągniętego porozumienia zgodził się na poprawę warunków w więzieniach, ograniczenie stosowania aresztu administracyjnego oraz karania pobytem w izolatkach.
Palestyńscy więźniowie w zamian zobowiązali się do „powstrzymania się od wszelkich aktów terroryzmu”, zakończenia strajku głodowego oraz nie rozpoczynania nowych.

Strajk głodowy zakończony został w przeddzień dorocznego dnia żałoby Palestyńczyków nazywany "Nakba", który upamiętnia powstanie 64 lata temu państwa Izrael, co spowodowało uchodźstwo Palestyńczyków z ziem zajętych przez nowe państwo.

Przewodniczący Klubu Więźniów Palestyńskich Kadura Fares powiedział, że porozumienie z izraelską administracją więzienną podpisały wszystkie ruchy palestyńskie, a w negocjacjach uczestniczył wysoki rangą wojskowy przedstawiciel Egiptu.

Rzeczniczka izraelskiej administracji więziennej Siwan Weizman potwierdziła w komunikacie zawarcie "porozumienia, aby zakończyć strajk głodowy wśród więźniów głodujących od 28 dni".

Dodaj nową odpowiedźZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.