Podpisz petycję o utworzenie noclegowni dla osób bezdomnych w Tczewie!

Kraj | Publicystyka | Ubóstwo

W pierwszej połowie października 2010 roku rozpoczęto zbieranie podpisów apelujących o utworzenie noclegowni dla osób bezdomnych w obrębie miasta Tczew. Petycje są kierowane do Prezydenta Miasta i Wójta gminy Tczew.

Petycje można podpisać pod poniższymi adresami:

Do Prezydenta: www.petycjeonline.pl/petycja/apel-o-utworzenie-noclegowni-dla-osob-bezdo...
Do Wójta: www.petycjeonline.pl/petycja/apel-o-utworzenie-noclegowni-dla-bezdomnych...

Oto treść Petycji:

My mieszkańcy miasta i gminy Tczew, a także inne osoby zaniepokojone problemem prosimy o pańskie zaangażowanie:

Tczew liczy sobie ponad 60 tysięcy mieszkańców. Pomimo swojej wielkości oraz rangi miasta powiatowego, Tczew nadal nie posiada noclegowni z prawdziwego zdarzenia, która pozwalałaby na schronienie kilkudziesięciu osobom, zwłaszcza w okresie ciężkiej zimy. Prawdą jest, że na terenie miasta funkcjonuje Pogotowie Noclegowe ale te oferuje obecnie zaledwie dwa miejsca. Tymczasem „spis osób bezdomnych” z 2009 roku, przeprowadzony w obrębie miasta Tczew wykazał obecność 37-trzydzieściu siedmiu osób o tym statusie (liczbę tą należy określić mianem minimalnej).

Dla porównania Słupsk, który liczy sobie 93 tysiące mieszkańców posiada 3-trzy noclegownie oraz jedną ogrzewalnię.

Doceniamy to, że w okresie zimowym służby miejskie i socjalne umożliwiają nocleg w zaprzyjaźnionych placówkach poza miastem. Niestety. Dla wielu osób borykających się z problemem stałego schronienia rozwiązanie takie pozostaje trudne do zaakceptowania. Oddalenie od często rodzinnego miasta i zarazem ostatnich kontaktów wsparcia wiąże się z utratą resztek poczucia niezależności.

W związku z powyższym apelujemy do Pana o podjęcie wszystkich możliwych kroków zmierzających do utworzenia noclegowni dla bezdomnych w obrębie miasta Tczew. Podkreślamy pilność tej inicjatywy w perspektywie zbliżającego się okresu zimowego. Jeżeli ktoś uzna, że stan bezdomności jest objawem nieporadności społecznej to brak należytego wsparcia „osób bezdomnych” jest miarą znieczulenia publicznego względem najbardziej potrzebujących.

Pańskie działania w tej sprawie będziemy bacznie monitorować.

nie jestem z Tczewa ,ale

nie jestem z Tczewa ,ale podpisałem.

Dodaj nową odpowiedźZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.