STOP militaryzmowi, szkoleniom i służbie wojskowej - PODPISZ

Blog

 Stop MilitaryzacjiAdres petycji: http://citizengo.org/pl/20444-stop-militaryzmowi-szkoleniom-i-sluzbie-wojskowej

STOP militaryzmowi, szkoleniom i służbie wojskowej

W ostatnim czasie w życie weszło kilka rozporządzeń Ministerstwa Obrony Narodowej, które wprowadza szkolenia wojskowe i umożliwia pobór do wojska każdego obywatela zdolnego do służby wojskowej. Opowiadamy się przeciwko tym rozporządzeniom oraz militaryzmowi. Rozporządzenie dotyczy także tych, co nigdy nie byli w wojsku. Władze wprowadziły rozporządzenia, które przygotowują Polskę do uczestnictwa w wojnie.

Narusza to podstawowe prawa człowieka do wolności osobistej oraz pogłębia konflikt. Jesteśmy zdecydowanie przeciwni obowiązkowym szkoleniom wojskowym, poborowi do wojska, nagromadzeniu wojsk w Polsce, a także umieszczeniu w naszym kraju sprzętu wojskowego Stanów Zjednoczonych. Domagamy się wycofania sprzętu wojskowego Stanów Zjednoczonych z terytorium Polski i unieważnieniu rozporządzeń wprowadzonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Każdy człowiek ma prawo decydować o sobie i nikt nie może mu narzucić służby wojskowej i szkoleń. Jest to sprzeczne z prawami, które przysługują człowiekowi znajdującymi się w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka uchwalonej 10 grudnia 1948 roku, a także z wolnością osobistą człowieka, która przysługuje każdemu. Wszystkie działania władz są działaniami militarystycznymi, co doprowadza do pogłębiana konfliktu.

Opowiadamy się przeciwko tego typu działaniom, domagamy się poszanowania podstawowych praw i wolności człowieka. Wszelkie konflikty można rozwiązać drogą rozmów, a prowadzenie polityki militarystycznej prowadzi do eskalacji konfliktu.

Mając na uwadze dobro człowieka i jego wolność oraz podstawowe prawa człowieka, które mu przysługują, zwracamy się do Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, aby podjęły działania w celu ochrony praw i wolności człowieka w Polsce.

To jakis zart?

'Anarchisci' walczacy z militaryzmem za pomoca petycji xD Brawo, jeszcze 74 podpisy i MON sie wycofa, naprzod towarzysze, do boju!

działaj w inny sposób nikt

działaj w inny sposób nikt ci nie broni

Zamiast wykorzystać

Zamiast wykorzystać okazję, i przeszkolić się, to zapala się brzęczyk, i jak to w polskim geriatrycznym anarchizmie, wyciągamy ze stęchłej szafy stare hasła i model działań. I to jeszcze u nas, kiedy większość sieczką karmionych rewolucjonistów do przystanku nie dobiegnie, wątroby nie ma, a bicepsy jak komar pięty. Pogratulować klimatu retro. Ja bardzo chętnie się wybieram na te szkolenia, fundowane przez niewydolne polskie państwo, a wam soją pędzeni, jak was będą znowu jakieś dresonazikiboloskiny garderobę szarpać, zaprezentuję zdrowy uśmiech ze stwierdzeniem - było ćwiczyć. Hippie, hippie - era wodnika minęła.

To

To może jakieś rozmowy z Putinem zorganizujcie żeby nam Atomu nie zrzucał na kraj.

Będą takie rozmowy. Co

Będą takie rozmowy. Co jeszcze przekazać Putinowi?

Spytaj go, czy wesprze

Spytaj go, czy wesprze polski chapter Night Wolves, których tak ceni i się fotagrufuje, popyrkując na Harleyu ulicami Moskwy. Wielu pansłowiańskich prawicowych bikerów z Polski chętnie by się wcieliło.

ze on tym vladem trzecim to

ze on tym vladem trzecim to nie jest

Dodaj nową odpowiedźZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.