Wyślij list w sprawie eksmisji Niezależnego Centrum Kulturalno-Społecznego w Krakowie

Publicystyka

Miesiąc temu władze Krakowa dokonały ewikcji Niezależnego Centrum Kulturalno-Społecznego, które mieściło się w zaskłotowanym zabytkowym zajeździe przy ulicy Wielickiej w Krakowie. Podczas ewikcji urzędnicy wielokrotnie powtarzali, że na pewno wygospodarują dla nas jakiś inny budynek. Złożyliśmy więc odpowiednie dokumenty i czekamy obecnie na odpowiedź. Niebawem ma zapaść decyzja w tej sprawie. Jeśli możesz skopiuj poniższy tekst, podpisz się i wyślij go na poniższe adresy:

Prezydenta Krakowa Jacek Majchrowski - prezydent@um.krakow.pl
Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie - zbk@zbk.krakow.pl
Zajmie ci to tylko parę chwil a może ogromnie pomóc!

Jesli chcesz otrzymywać bieżące informacje wyślij swojego maila na adres
wielicka2@gmail.com

Kraków promuje się jako miasto otwarte na nowe incjatywy kulturalne oraz społeczne. Przynajmniej taki wizerunek starają się stworzyć urzędnicy miejscy oraz duże, najczęściej zależne od samorządu, instytucje kulturalne i społeczne. Niestety, jak się okazuje w praktyce, są to tylko puste słowa, co dobitnie pokazuje ewikcja Niezależnego Centrum Społeczno-Kulturalnego przy ulicy Wielickiej 2, którą 15 września br. przeprowadzili urzędnicy Zarządu Budynków Komunalnych.

Niezależne Centrum mieściło się w zabytkowym budynku dawnego zajazdu św. Benedykta, który w wyniku zaniedbań wałdz miasta, latami stał pusty i popadał w ruinę. Dlatego właśnie grupa mieszkańców Krakowa stworzyła Incjatywę na Rzecz Społecznej Rewitalizacji Przestrzeni i postanowiła odzyskać to miejsce dla realizacji potrzeb społeczności lokalnej. Pomieszczenia zajazdu, w którym znajdowało się Centrum, były stopniowo adoptowane dla działalności społecznej i kulturalnej. W piwnicach znajdowała się sala widowiskowa, w której odbywały się koncerty i spektakle oraz sala prób dla krakowskich zespołów. Na parterze miała powstać świetlica dla dzieci z Podgórza. W jej ramach planowano uruchomić darmowe kursy językowe prowadzone przez native speakerów, nieodpłatne korepetycje oraz warsztaty, zamierzano również utworzyć darmową kafejkę internetową. Oprócz tego w planach było także utworzenie biblioteki oraz wygospadarowanie pokoi czytelniczych z dostępem do sieci internetowej. Pozostałe pomieszczenia miały zostać zadoptowane na galerię oraz salę kinową. Budynki gospodarcze miały zostać dostosowane do potrzeb warsztatów rowerowych oraz meblarskich.

Niestety władze miejskie nie pozwoliły na realizacje tych wszystkich planów. Podczas ewkicji urzędnicy wielokrotnie powtarzali deklarację, że wygospodarują na potrzeby Centrum inny budynek na Podgórzu. Mam nadzieję, że nie były to tylko puste obietnice i władze przyznają krakowianom/kom uczestniczącym w Incjatywie na Rzecz Społecznej Rewitalizacji Przestrzeni Miejskiej nowy budynek.

Zapotrzebowanie na takie miejsce jest wiekie, co udowodniły z jednej strony wszystkie osoby, które dołączały się do grupy inicjatywnej, poświęcając bezinteresownie swój czas i energię przy tworzeniu samego Centrum, jak i osoby uczestniczące w organizowanych tam wydarzeniach. W oficjalnym otwarciu Centrum, na które złożyły się koncerty, wernisaż malarstwa i akcje artystyczne, uczestniczyło ponad 400 osób. Istnienie miejsca o takim charakterze wyraźnie pokazuje zatem, że jest to skuteczny pomysł na aktywiazację obywateli miasta, na czym władzom Krakowa powinno przecież szczególnie zależeć.

Uważam, że mieszkańcy Podgórza mają oczywiste prawo do użytkowania przestrzeni publicznej, do realnego wpływu na jej ksztatowanie oraz do przywracania jej prawdziwie społecznej roli. Dlatego obowiązkiem urzędników samorządowych Krakowa jest przekazanie miejsca, w którym będą mogli swobodnie realizować pomysły służące społeczności lokalnej.

BUDYNKI I SŁOWA NIE MOGĄ BYĆ PUSTE!

Imię Nazwisko Adres zamieszkania

Dodaj nową odpowiedźZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.