Anarchistyczna Federacja Polski o Komunistycznej Partii Polski

Kraj | Historia | Publicystyka | Ruch anarchistyczny

"Deklaracja w sprawie stosunku Anarchistycznej Federacji Polski do działalności Komunistycznej Partii w Polsce" w 1926 roku. Na podstawie odpisu policyjnego. Można się z niej wiele nauczyć.

Komunistyczna Partia w Polsce jako jedna z prawowiernych sekcji Kominternu prowadzi działalność swą posłusznie według wskazań Moskwy nie licząc się ze społeczno-politycznymi potrzebami życia klasy robotniczej w Polsce, zabijając samodzielność myśli i czynu masy i jednostki.

Dąży ona do ujęcia władzy w swoje ręce posługując się czynem rewolucyjnym całej klasy robotniczej, i do przebudowy istniejącego ustroju na państwo dyktatury proletariatu, która w swojej istocie jest dyktaturą jednej partii nad proletariatem i której wielką niezaprzeczalną wartością jest to, że wyzbywa klasę robotniczą złudzeń, jakoby państwo socjalistyczne miało być czym innym niż istniejące kapitalistyczne.

W Rosji Radzieckiej, owym państwie dyktatury proletariatu, partia komunistyczna dla utrzymania się u władzy, uprawia system okrutnego terroru w stosunku do anarchistów, przy których rewolucyjnej pomocy chwyciła władzę w swoje ręce. W swej walce o władzę w Polsce, kraju białego terroru partia komunistyczna napotyka bezmyślne represje rządu burżuazyjnego, nagonki ze strony reakcji politycznej i społecznej i wskutek tego staje się dla rewolucyjnych robotników symbolem walki o polityczne i społeczne wyzwolenie proletariatu.

W walce tej represje spadają na najbardziej ideowych i rewolucyjnych robotników i chłopów, walczących o zdobycie władzy, która przeciwko nim się obróci – my anarchiści, stwierdzamy swą solidarność czynem i moralnie z tymi wszystkimi nieświadomymi bojownikami o Rewolucję Socjalną.

A.F.P stwierdza niemożliwość nawiązania ideowego porozumienia między komunistami i anarchistami, walczącymi o obalenie i zniszczenie wszelkiego państwa i władzy i o budowę wolnego społeczeństwa komun sfederowanych – wyłącznie drogą rewolucyjnej akcji bezpośredniej ekonomicznych i ideowych organizacji proletariatu, wobec komunistycznego sprowadzania robotników i chłopów na manowce polityki parlamentarnej.

Obok tego jednak stwierdzamy, że wobec tego, iż anarchizm jest mało znany w szerokich masach proletariatu w Polsce, partia zaś komunistyczna jedynie grupuje pod swymi sztandarami rewolucyjnych robotników i chłopów – należy unikać organizacyjnych wystąpień przeciwko komunistom, które mogą służyć reakcji jako broń w walce z rewolucyjnym ruchem robotniczym w Polsce

Sekretariat A.F.P.

Głos Anarchisty – październik 1926

https://cia.media.pl/setyki_tysiecy_grekow_na_ulicach_komunisci_atakuja_a...
https://cia.media.pl/jak_bolszewicy_zaorali_socjalizm

To oczywiste że

w II RP komuniści mieli większe wpływy wśród robotników niż anarchiści

Wzdychasz za II RP? Na

Wzdychasz za II RP? Na szczęście teraz jest na odwrót.

Natomiast PPS miał o wiele

Natomiast PPS miał o wiele większe wpływy niż komuniści.

Jeśli odwołujących się

Jeśli odwołujących się do Abramowskiego kooperatystów uznamy za anarchizujących, to nie byłbym taki pewien, czy komuniści mieli większe wpływy od nich...

Przed II wojną

Największe wpływy wśród robotników mieli socjaliści, potem komuniści

Dodaj nową odpowiedźZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.