Madryt: Pracownicy Pizza Jardin zrzeszeni w CNT zostali przywróceni do pracy

Świat | Prawa pracownika | Protesty

Związek CNT działający w federacji madryckiej (SOV Madrid) odniósł zwycięstwo w swoim sporze z pracodawcą Pizza Jardin. W grudniu zeszłego roku, członkowie SOV Madrid utworzyli komisję w restauracji należącej do Pizza Jardin. Od początku intensywnie rozwijali działalność związkową, przedstawiając żądania, pisząc skargi do inspekcji pracy, itp... Działali na rzecz poprawienia fatalnych warunków zatrudnienia, które nazwali XIX-wiecznymi (choć przypominają jak najbardziej XXI-wieczne): brak możliwości zwolnień chorobowych, obowiązek odrabiania wakacji pracując po godzinach, itp.

Reakcja firmy nie dała długo na siebie czekać i firma zwolniła trzech członków związku, próbując uniknąć zapłacenia odprawy. W odpowiedzi na te represje, SOV rozpoczęło intensywną kampanię pikiet przeciw firmie. Efektem kampanii było przywrócenie do pracy tych pracowników, którzy chcieli wrócić do pracy, oraz wypłacenie zadowalającego odszkodowania dla tych, którzy nie chcieli. Firma zgodziła się też wprowadzić w życie zmiany, których domagał się związek i według informacji z wciąż działającej komisji, te zmiany zostały faktycznie wprowadzone.

Członkowie związku nie byli aktywistami zanim nie zaczął się konflikt w Pizza Jardin, jednak w wyniku swoich doświadczeń aktywnie włączyli się w działania CNT, w tym wsparli pracowników prowadzących inne spory i uczestniczyli w 24-godzinnym strajku w dniu 29 marca.

http://sovmadrid.cnt.es/noticia/cnt-consigue-la-readmisi%C3%B3n-de-despe...

Dodaj nową odpowiedźZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.