Odezwa do całego świata!

Świat | Miejsca | Protesty | Publicystyka

 protestujący na pl. Taksim Odezwa obrońców placu Taksim – Turcja #Gezi

TO JEST NASZE WEZWANIE DO CAŁEGO ŚWIATA

11 czerwca 2013r.

Policyjna przemoc, która rozpoczęła się w Parku Gezi rankiem czternastego dnia prostestów przeciąga się do północy. Gdy nieporadne prowokacje, wystawiane rankiem przez policje okazały się porażką wznowiono bombardowanie manifestujących puszkami z gazem łzawiącym, które trwa do tej chwili i pozostawia setki rannych, w tym wielu rannych w głowę. Zwierzęta i rośliny wokół Placu Taksim umierają z powodu unoszącego się gazu.

Nasi ludzie, nasze dzieci na Placu Taksim i w Parku Gezi trwają w oporze, ryzykując życiem w obronie własnej godności.

Wzywamy cały świat by zamanifestował swoją reakcję, by powstrzymał przemoc policyjną stosowaną na bezpośredni rozkaz rządu i by wspierał naszych ludzi.

This is our call to the whole world
11 June 2013

Police violence that began at Taksim Gezi Park on the morning of the 14th day continues as of midnight.

After the failure of the inept play of provocation staged in the morning by the police, the gas-bomb attack that the police continues as of now has led to hundreds of injuries -including many head traumas. All the animals and birds around Taksim Square are dying because of intense gas.

Our people, our children in Taksim Square and Gezi Park continue their resistance, risking their lives to protect their dignity.

We invite the whole world to show their reaction to stop the police violence carried out by the direct order of the government, and to support our people.

TAKSİM DAYANIŞMASI / TAKSIM SOLIDARITY

In German

Wir appellieren an die gesamte Weltbevölkerung;

Die polizeiliche GEWALT an die friedlichen Protestanten des Taksim Gezi Park Wiederstands in der Türkei, die am Morgen des 14. Tages stattgefunden hat, führt sich gegen die Nachtstunden in erheblichen Maßen weiter.

In den Morgenstunden fand ein amateurisch und schlecht verfasstes Szenario der Polizei statt, mit Hilfe einer billigen Versuchung der Provokation, der sichtlich gescheitert ist und zu Angriffen mit Gasbomben und Wasserwerfern führte, gibt es in dessen Folge hunderte von Verletzungen. Unter diesen Verletzten, gibt es zahlreiche Menschen mit Hirnerschütterung! Aufgrund der hohen Verbreitung von Tränengas in der Luft, sterben zahlreiche Tiere und Vögel in der Umgebung ab.

Unsere Menschen, unsere Kinder auf dem Taksim Platz und dem Gezi Park führen trotz der gewaltreichen Angriffe weiterhin ihren Widerstand und riskieren ihr Leben im Namen der Verteidigung deren Ehre und Freiheit.

Wir laden die ganze Welt dazu ein, ihre Reaktion gegen die Gewalt der Polizei zu zeigen, der eigens von der Regierung erteilt wurde und sie dazu aufzufordern, diese Gewalt zu beenden.

Taksim Dayanışması/Taksim Solidarität

11 sierpnia 2013r;)

11 sierpnia 2013r

;)

Dodaj nową odpowiedźZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.