Włochy: Przeciwko nieuprawnionemu używaniu inicjałów USI-AIT

Publicystyka

Poniżej publikujemy tłumaczenie tekstu nadesłanego przez włoską sekcję Międzynarodowego Stowarzyszenia Pracowników, USI-AIT, która od wielu lat ma problemy z rozłamową organizacją, która podszywa się pod USI-AIT. Grupa używająca nadal w nieuprawniony sposób nazwy „USI-AIT” pomimo wystąpienia z AIT (Asociación Internacional de los Trabajadores - Międzynarodowe Stowarzyszenie Pracowników) została ostatnio grupą koordynującą tzw. Czarno-Czerwonej Koordynacji. W skład Czarno-Czerwonej Koordynacji wchodzą m.in. takie organizacje, jak SAC, IP i rozłamowe organizacje CGT w Hiszpanii i CNT we Francji (francuskie CNT również zresztą stara się utrudniać odróżnienie grupy od CNT-AIT – dlatego w celu odróżnienia rozłamowej grupy korzysta się z przydomka „Vignoles”).

Na początku 1995 r., część organizacji USI (działająca w Rzymie) próbowała wciągnąć całość USI do organizacji o nazwie ARCA-USAE (działającą wśród europejskich związków zawodowych), wraz z włoskimi związkami zawodowymi, z których część była alternatywna, a część była związkami korporatystycznymi. Projekt ARCA przetrwał kilka lat, a potem odniósł fiasko z powodu wewnętrznych walk.

Większość USI była wtedy przeciwna przyłączaniu się do ARCA. Większość działaczy była świadoma, że oznaczać to będzie przekreślenie tożsamości USI i zakończenie uczestnictwa organizacji w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Pracowników.

Część związku, którą nazwano dla jasności USI Roma, wyłoniła się w wyniku wewnętrznego procesu, który zakończył się zjazdem w Rzymie w kwietniu 1996 r. Na tym zjeździe, tzw. USI-Roma ogłosiło swoje odejście od reszty USI. Właściwe USI miało własny zjazd w Prato Carnico w maju tego samego roku.

XX Zjazd Międzynarodowego Stowarzyszenia Pracowników (grudzień 1996 r., Madryt) zbadał autorytarne praktyki grupy rozłamowej z rzymskiego zjazdu. Postanowiono wydalić grupę z MSP, jednocześnie uznając grupę USI, która miała swój zjazd w Prato Carnico, jako jedyną prawowitą sekcję MSP we Włoszech.

Pomimo to, rozłamowa grupa nadal korzystała z nazwy USI i AIT, stwarzając poważne problemy dla prawdziwej organizacji USI-AIT w jej działaniach związkowych (zwoływaniu strajków, prowadzeniu walki w miejscach pracy, itp...)

Nie dość, że grupa w nieuprawniony sposób używała inicjałów USI-AIT, to prowadziła swoją działalność związkową w sposób, który można jedynie określić mianem klientelizmu, korporatyzmu, autorytaryzmu i centralizacji władzy na górze. W pewnych okresach grupa wspierała rzymską partię Rifondazione Comunista w lokalnych wyborach. Te zachowania w jasny sposób nie mają nic wspólnego z zasadami anarchosyndykalizmu i z MSP-AIT.

Przykładem problemów naszego związku, spowodowanych niejasnością sytuacji było zwołanie przez nas strajku przeciwko wojnie w Iraku, wraz z innymi alternatywnymi związkami zawodowymi. USI wchodzące w skład Czarno-Czerwonej Koordynacji wystosowało telegram do Ministerstwa Edukacji, do uniwersytetów i ośrodków badawczych, informujący, że USI nie wzywało do żadnego strajku. Konsekwencją było ogromne zamieszanie wśród pracowników, a Ministerstwo ogłosiło, że strajk nie został nigdy zwołany.

Innym przykładem są deklaracje przywódców USI wchodzącego w skład Czarno-Czerwonej Koordynacji, zachęcające do głosowania na kandydatów partii Rifondazione Comunista w lokalnych wyborach w Rzymie.

Informujemy zatem organizację wchodzącą w skład Czarno-Czerwonej Koordynacji i używającej inicjałów USI i USI-AIT, że jedyną organizacją uznawaną przez AIT - a zatem jedyną, która może w uprawniony sposób używać tych inicjałów – jest organizacja, która obecnie ma swój sekretariat przy Via Bologna 28 w Genova i której obecnym sekretarzem jest Guido Barroero. Domagamy się natychmiastowego zaprzestania przez drugą grupę używania inicjałów AIT-IWA, które należą do międzynarodówki, której owa grupa nie jest częścią.

Właściwą stroną USI-IWA jest strona o adresie:
http://www.usi-ait.org oraz http://www.lottadiclasse.it
Stroną IWA-AIT jest strona: www.iwa-ait.org

Unione Sindacale Italiana - A.I.T.

Organizacja podszywająca

Organizacja podszywająca się pod USI-AIT używa też bardzo mylących adresów:
www.usiait.it (na tej stronie znajdują się informacje o rzekomym członkostwie tej grupy w AIT).

Adresy email używane przez grupę należącą do Czerwono-Czarnej Koordynacji też są mylące: milano@usiait.it i usiait1@virgilio.it

W odpowiedzi na prośbę właściwego USI-AIT, Związek Syndykalistów Polski (również stowarzyszony w AIT) wystosował do sekretariatu Czerwono-Czarnej Koordynacji stanowczy protest w tej sprawie.

warto wyjaśniać

warto wyjaśniać takie sprawy, ciesze się, że ten artykuł ukazał się po polsku, może rzuci trochę więcej światła na sytuację USI. Chciałbym usłyszeć drugą stronę medalu, ale jeżeli IWA jako organizacja nie życzy sobie używania jej nazwy przez nich to powinni to uszanować. Szczególnie, że wspieranie bolszewików z Rifondazione Comunista jest nie do pogodzenia z anarchosyndykalistyczną ideologią. Jak wspomniałem, chciałbym usłyszeć wyjaśnienie z ust dysydentów USI, wtedy jakikolwiek osąd będzie możliwy...

Jeśli będzie jakaś

Jeśli będzie jakaś odpowiedź, to ją opublikujemy. Ale z tego co wiem, USI-Roma ignoruje ten problem od 15 lat.

Dodaj nową odpowiedźZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.