Międzynarodowy Dzień Lokatora 2006

2006-10-01 10:00
2006-10-02 20:00

Co roku, w każdy pierwszy poniedziałek października, na całym świecie organizacje występujące w interesie najemców lokali mieszkalnych, działacze społeczni i rzesze zwykłych obywateli, obchodzą Światowy Dzień Lokatora. Tym razem, z inicjatywy Kampanii Mieszkanie Prawem Nie Towarem!, w skład której wchodzą organizacje: Czerwony Kolektyw/Lewicowa Alternatywa, Stowarzyszenie Enklawa oraz związek zawodowy WZZ Sierpień '80, obchody tego dnia odbędą się także w Polsce.

W ciągu dwóch dni - 1 i 2 października, aktywiści ruchu lokatorskiego i wszyscy zainteresowani problemami mieszkaniowymi, będą mogli zarówno lepiej poznać problem niedostatecznej ochrony lokatorów przez ustawodawstwo i instytucje publiczne, jak też zaprezentować decydentom politycznym swoje stanowisko w tym temacie.

Pierwszego dnia, na konferencji: "O krok od bezdomności - Sytuacja lokatorów w Polsce" (sala konferencyjna ZZ Metalowcy, ul. Długa 29), działacze Kampanii i zaproszone środowiska lokatorskie, będą mówić o tym, jak wyglądają możliwości obrony prawa do mieszkania w Polsce A.D. 2006. Omówieniu sytuacji prawnej towarzyszyć będzie prezentacja praktycznych przykładów samoobrony lokatorów oraz metod walki z praktykami kamieniczników stosowanych przez Kampanię MPnT. Wśród poruszonych tematów znajdą się także kwestie: wyprzedaży mieszkań zakładowych, sytuacji osób bezdomnych oraz metod zapobiegania utracie prawa do lokalu.

Następnego dnia - w poniedziałek, 2 października godz. 18.00 rozpocznie się manifestacja lokatorów połączona z przemarszem spod budynku Ministerstwa Budownictwa i Transportu (ul. Chałubińskiego 4/6) pod siedzibę resortu sprawiedliwości (al. Ujazdowskie). W obu instytucjach działacze ruchu lokatorskiego złożą petycje domagające się większej aktywności władzy publicznej w zabezpieczaniu obywatelom dostępu do tanich mieszkań, wprowadzenia w życie szeroko zakrojonego programu budownictwa komunalnego oraz zwiększenia tak prawnej jak i realnej ochrony lokatorów przed nadużyciami kamieniczników. Na manifestację zostaną zaproszone także osoby bezdomne (na które czekać będzie ciepły, kaloryczny posiłek) co pozwoli dobitnie zaakcentować wspólnotę interesów osób pozbawionych mieszkania i zagrożonych tym zjawiskiem.

Mamy nadzieję, iż pierwsze w historii krajowe obchody Dnia Lokatora zdołają zwrócić uwagę opinii publicznej i decydentów na problemy rzeszy obywateli naszego kraju pozbawionych jednego z kluczowych praw człowieka - prawa do dachu nad głową. Organizując konferencje i demonstracje, chcemy także zwrócić uwagę na morze ludzkich tragedii, wywołanych podporządkowaniem prawa lokatorskiego interesom właścicieli oraz bezdusznością urzędników państwa, które - pomimo konstytucyjnego obowiązku - nie chce bronić słabszej strony najmu przed chciwością i okrucieństwem kamieniczników.

W sytuacji, gdy prawodawstwo chroni lokatorów tylko pozornie, a funkcjonariusze służb publicznych nie chcą interweniować w ich obronie, nawet gdy dochodzi do jawnego szykanowania (np. odcinania mediów czy rażącego zawyżania czynszów), jedyną szansą zmiany sytuacji jest samoorganizacja lokatorów w ramach silnego ruchu obrony własnych interesów. Tylko wspólne działanie samych zainteresowanych wspieranych przez organizacje polityczne, społeczne i związki zawodowe, może stworzyć nacisk polityczny wystarczający dla zmiany postawy decydentów! Obchody Dnia Lokatora mogą stanowić jeden z pierwszych kroków do realizacji tego ambitnego celu, z pożytkiem dla wszystkich ludzi, którym bliska jest idea poszanowania jednego z podstawowych praw człowieka - prawa do mieszkania!

PROGRAM OBCHODÓW MIĘDZYNARODOWEGO DNIA LOKATORA 2006

1 PAŹDZIERNIKA (NIEDZIELA)

Konferencja: O krok od bezdomności - sytuacja lokatorów w Polsce
Sala Konferencyjna Związku Zawodowego "Metalowcy", ul. Długa 29

10.00 - 11.20 Ochrona prawna lokatorów. Teoria i praktyka. Wnioski dla przyszłych działań.
Przedstawiciel(ka) Polskiej Unii Lokatorów, przedstawiciel(ka) lokatorów z budynku Konduktorska 18
11:20-11:40 dyskusja
11:40-11:50 przerwa
11:50-12:50 W oparach absurdu czyli polityka państwa wobec publicznego sektora mieszkaniowego. Propozycje zmian.
Przedstawiciel(ka) Czerwonego Kolektywu - Lewicowej Alternatywy, przedstawiciel(ka) Grupy na rzecz Partii Robotniczej
12:50-13:10 dyskusja
13.10-14.00 Prywatyzacja mieszkań zakładowych - konsekwencje społeczne i samoorganizacja środowisk lokatorskich.
Przedstawiciel(ka) WZZ Sierpień '80
14:00 14:10 przerwa
14:10-15:20 Jak przeciwdziałać agresywnym poczynaniom kamieniczników oraz biernej postawie instytucji publicznych wobec problemów lokatorów? Doświadczenia i propozycje organizacji zajmujących się wsparciem lokatorów.
Przedstawiciel(ka) Polskiej Unii Lokatorów, przedstawiciel WZZ. Sierpień '80, przedstawiciel(ka) Czerwonego Kolektywu - Lewicowej Alternatywy
15:20-15:40 dyskusja
15:40-16:30 Bezdomność - krótka charakterystyka problemu. Przyczyny popadania osób w stan bezdomności - analiza i propozycje działań prewencyjnych
Przedstawiciel(ka) Stowarzyszenia "Enklawa", przedstawiciel(ka) Czerwonego Kolektywu - Lewicowej Alternatywy

2 PAŹDZIERNIKA (PONIEDZIAŁEK)

Demonstracja:
- W obronie praw lokatorów!
- Przeciwko podwyżkom czynszów, eksmisjom, bezdomności i bierności instytucji publicznych!

Start spod Ministerstwa Budownictwa i Transportu - ul. Chałubińskiego 4/6 (niedaleko Dworca Centralnego).

17:00 wiec pod ministerstwem Budownictwa i Transportu połączony z wydawaniem jedzenia osobom bezdomnym
18:00 rozpoczęcie demonstracji: wręczenie petycji przedstawicielom Ministerstwa oraz przemarsz pod Ministerstwo Sprawiedliwości (ulicami: Koszykową, Piękną, Alejami Ujazdowskimi do Placu na Rozdrożu)
19:30 wiec pod Ministerstwem Sprawiedliwości

Kurwa znowu ta sama banda

Kurwa znowu ta sama banda kretynów.
Mi zawsze to ugrupowanie wydawało się podejrzane, że podejrzane elementy mogą włączyć się do ugrupowania. Uznawanie Zietka za immanentną cześć polskiej lewicy dowodzi tylko jej zenującego poizomu. Przecież PPP było ugrupowanie z metną faszystowską przeszłoscia - nie wyszedł sojusz wyborczy z nazistami z Narodowego Odrodzenia Polski, więc teraz udaje lewicę. GPR jest polską sekcją Komitetu Na Rzecz Międzynarodówki Robotniczej, z obrzydliwym oportunistą na czele organizacji.
Anarchiści nie są skazani na wybór między kompromitującą się lewicą i populizmem Sierpnia.
Obudzcie się wreszcie!

Wygląda to wprost na kampanię wyborczą Polski Partii Pracy

Czy to prawda że popieracie te partię? Żaden z grup w tej koalicji nie reprezentuje naszych poglądów. Do tego nędza intelektualna i programowa widoczna jest w poziomie ideowej.

Nowa lewica stanie się tak samo koninkturalna jak stara. Ja popieram bojkot.

A co takiego robicie i co

A co takiego robicie i co takiego możecie zaoferować Polsce?

Ziętek jako głowa związku i partii

Związek zawodowy powinien być apolityczny a związkowcy powinni się domagać rotacji w związkowych funkcji i wybierać nowego przewodniczącego związku każdego roku. Człowiek nie pracuje po to aby budować karierę związkowego lidera.

O! ile jadu od

O! ile jadu od razu...politykierstowo, fałszywy siepien 80 i zietek, nedza intelektualna....jakos ne widac natomiast działań naszych wesołych komentatorów w temacie mieszkalnictwa i jakiejkolwiek orientacji czym jest MPnT. Może więc warto by wam wyjasnić:
Kampania jest inicjatywa celowa i szeroka - ma integrowac osoby/organizacje, ktore zgadzaja sie z pogladem wyrażonym w nazwie - tzn. że mieszkanie jest prawem a nie towarem. Dodajmy, że w tej konkretnej kampanii chodzi jedynie o pewną wizję rozwiązania problemu mieszkaniowego, bez wchodzenia w szczegółu typu: reformy czy rewolucja, anarchizm czy socjalizm itp.....Dlatego jest tam i CK-LA, i Sierpień80 i Stow. Enklawa i przez dłuższy czas był GPR. Tak samo jest otwarte dla "anarchistycznych anarchistow" wypowiadajacych sie powyzej, ktorzy mogliby tworzyc przeciwwage dla Zietka, ale chyba sprawy mieszkaniowe ich nie interesują....
PPP NIE JEST CZŁONKIEM KAMPANII MPNT!!! Wspiera ja jedynie podczas protestów czy konkretnych akcji - podobnie jak np. Nowa Lewica. Kampania nie popiera żadnej formacji politycznej i nikomu kampanii wyborczej nie robi i robić nie będzie. Jest nt. otwrta dla partii politycznych o ile szanuja wewnetrzne procedury decyzjne i nie prowadza nachalnej agitacji przedwyborczej.

Aha i pana "CZARNY SZTANDAR" prosiłbym o wyjasnienie gdzie to w powyższej imprezie i działaniach MPnT widoczna jest "nędza intelektualna i programowa"

Nędza intelektualna

Jak możecie rozwiązać problem mieszkaniowego, bez wchodzenia w szczegółu typu - reformy czy rewolucja, anarchizm czy socjalizm?

Czy lepiej przekazać państwowy majątek w ręce obywateli (powszechny uwłaszczenie) czy utrzymać rolę państwa w gospodarce i na rynku mieszkalnowym?
?
Układy między "instytucjonalnymi anarchistami" a lewicowymi partiami prowadzą do zderzenia z rzeczywistością polityczną i do odrzucenia metod rewolucyjnych na rzecz reformizmu.

(Sierpień80, Stow. Enklawa, GPR = PPP. Ty naprawde uważasz ludzi za głupków.)

Zawłaszczanie radykalnego anarchizmu dokonuje się w ramach kapitulanckiego wobec polityków ruchu lewicowego. To zawłaszczanie nie prowadzi jednak do radykalizacji związków i lewicy, ale do całkowitego wyprania anarchizmu z podstawowych krytycznych treści.
To zawłaszczanie radykalnego anarchizmu dokonuje się na naszych oczach przy pełnym przyzwoleniu grup, które powinny walczyć z reformizmem.

Tak - mamy do czynienia z "lewicowo" oportunistycznym manewrowym reformizmem. Ideologie reformizmu i rooseveltyzmu tylko mogą uratować panowanie kapitału.

Reformizm odpowiada uprzywilejowanej pozycji proletariackiej biurokracji i związkowych liderów, dlatego skupią się na czystym ekonomizmie, który jest normalną drogą walki klasowej prowadzonej przez związki zawodowe, ale nie może być polityką rewolucyjną. Anarchiści muszą uwzględniać całokształt stosunków społeczno-ekonomicznych.

mała uwaga: ja bym nie

mała uwaga: ja bym nie uzywał dość skompromitowanego pojęcia "powszechne uwłaszczenie" bo to mi pachnie jakimś programem a'la ROP, czy LPR. Lepiej mówić o uspołecznieniu, to chyba lepiej oddaje antykapitalistyczną pozycję anarchistów.

Racja

Masz rację.

>> chodzi jedynie o pewną

>> chodzi jedynie o pewną wizję rozwiązania problemu mieszkaniowego

jakie powinny być rozwiązane?
nie stac mnie na mieszkanie
1,5 mln gospodarstw domowych nie posiada odrębnych mieszkań
partia braci Kaczyńskich obiecuje wybudowanie 3 mln mieszkań
rząd ma kłopoty z realizacją programu - ale co proponujecie - wybudowanie nowych mieszkań na koszt podatników, kredyty hypoteczne?
sprawowanie panstwowej kontroli i nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem zasobami mieszkaniowymi?

Dodaj nową odpowiedźZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.