Nepalscy maoiści i ustawy zakazujące strajków

Świat | Gospodarka | Prawa pracownika | Publicystyka | Tacy są politycy

„Nie walczymy o socjalizm...Walczymy przeciwko feudalizmowi. Walczymy o kapitalistyczny model produkcji. Staramy się umożliwić większe korzyści przedsiębiorcom i przemysłowcom.”

Prachanda, przywódca partii maoistowskiej – Dialy Telegraph, 31 października 2006

Wygrawszy większość miejsc, ale bez większości absolutnej maoiści z Komunistycznej Partii Nepalu stali się hegemonem w koalicji rządzącej w 2008 roku.

Nawet przed wyborami raczyli przyłączyć się do polityki represji w miejscu pracy i zniechęcania do strajków. W 2006 roku podpisali 10 punktowy układ z innymi partiami kończący dziesięcioletnią walkę partyzancką i przyłączyli się do koalicji rządzącej. Punkt siódmy układu mówił:

„Obie strony zgadzają się co do faktu, iż klimat w kraju nie może być podburzany, a produkcja musi być kontynuowana, a prawo do rokowań zbiorowych i zabezpieczenia socjalnego musi być respektowane. Wszelkie spory z pracodawcami powinny być rozgrywane w sposób pokojowy.”

Stanowisko maoistów w kwestii używania siły przeciwko strajkom było jednym z kilku ich oficjalnych stanowisk jeszcze w czasach kiedy nie byli u władzy. To pokazuje, że ich postawa nie była wymuszona reakcyjnymi strajkami jakie miały miejsce za ich rządów.

Ustawa zakazująca strajków weszła w życie w 2010 roku. Ciekawym jest fakt, że gdyby takie kroki zostały powzięte przez zachodnich socjaldemokratów, maoiści z całego świata sprzeciwiali by się im. Sympatycy Komunistycznej Partii Nepalu nie patrzą jednak konsekwentnie na poczynania swoich.

Specjalne Strefy Wyzysku

Jednym z aktów prawnych zakazujących strajków jest ustawa o Specjalnych Strefach Ekonomicznych.

Opracowana została cztery lata wcześniej, ale przez cały ten czas leżała zakurzona w szufladzie gdyż dopiero później postanowiono użyć jej przeciwko klasie pracującej. Ustawę wzorowano na chińskich SSE, które w wielu przypadkach całkowicie zwalniały z przestrzegania prawa pracy.

W takich warunkach trudno jest mówić o jakichkolwiek standardach. W fabryce Foxoconn w Shezhen w Chinach samobójstwo popełniło 12 pracowników w wieku około 20 lat. Zabraniano korzystać z toalety oraz rozmawiać z kolegami. Pracownicy byli karani grzywną gdy pracowali zbyt wolno przy 81 godzinach pracy tygodniowo.

W marcu 2008 maoiści opublikowali swój manifest w nadchodzących wyborach do parlamentu, jasno określając program rozwoju kapitalizmu skupiony wokół przyciągania inwestycji zagranicznych. Po wyborach w kwietniu maoiści stali się wiodącym ugrupowaniem rządowym. Rozwój SSE ponownie podkreślili jako kluczowy element polityki gospodarczej. Jako szef partii maoistowskich i nowy premier Prachanda jasno określił chiński model hiper-wyzysku klasy pracującej jako korzystny szlak w kierunku "socjalizmu".

Podczas głosowania pierwszego budżetu w październiku, stwierdzono, iż będzie on uchwalony w bieżącym roku podatkowym w związku z czym musi uwzględniać zwolnienia z podatków dochodowych w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Okazuje się, że antyimperialiści postanowili ściągnąć do swojego kraju zachodnią burżuazję aby mogła bez przeszkód korzystać z taniej siły roboczej.

Zgodnie z obietnicą w styczniu 2009 projekt został sfinalizowany. Ustawa traktowała SSE jako obszar w którym nie działa prawo pracy ani prawo przemysłowe. Działanie SSE miał nadzorować specjalny urząd. Ustawa pozwalała pracownikom zrzeszać się i prowadzić negocjacje, ale podejmowanie działań wpływających na produkcję lub normalne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Partia chciała wprowadzić te przepisy w życie z takim pośpiechem, że liderzy opozycji narzekali na naruszanie procedur legislacyjnych.

Celem maoistów jest rozwijanie w Nepalu kapitalizmu i wyzyskiwanie proletariatu. Dla maoistów „wyzwolenie proletariatu” to poddanie go preferencjom inwestycyjnym międzynarodowego kapitału. Jako jeden z biedniejszych krajów świata, Nepal stanowi nadwyżkę siły roboczej. Pracodawcy wspomagani przez państwo mogą więc utrzymywać stawki na odpowiednio niskim poziomie.

Dalsza polityka anty-pracownicza

Drugą antypracowniczą ustawą maoistów jest Ustawa o działaniu koniecznym. Przepisy z 1957 roku pozwalają władzy na wydanie sześciomiesięcznego zakazu strajku. Rząd znajdował się pod presją nepalskich kapitalistów domagających się utrzymywania porządku na ulicach. Tak więc, maoiści, którzy będąc w opozycji sami spopularyzowali takie działania jak np. blokady dróg, obejmując władzę wystąpili przeciwko takim działaniom. Do spotkania maoistowskich liderów ze związkami pracodawców doszło w marcu 2007.

„Nasza partia nie planuje konfiskować własności prywatnej. Obiecujemy pełną ochronę własności, nieruchomości i inwestycji.”

Na chwilę obecną to prawo zostało użyte przeciwko pracownikom sektora naftowego. Wszystko oficjalnie celem utrzymania porządku. Na chwilę obecną zachodni sympatycy trzecioświatowej lewicy kierują się podwójnymi standardami. Gdyby ktoś z zachodniej lewicy wprowadził takie ustawy byliby przeciwko, ale w przypadku Nepalu, uznają, iż jest to działanie skierowane przeciwko tendencjom kontrrewolucyjnym i w interesie robotników. Tymczasem do więzienia idą pracownicy.

W 2010 roku strajki zakłóciły sprawne funkcjonowanie handlu. Rząd przeszedł więc do działania. Kroki konsultował tak jak w przeszłości z burżuazją. 3 kwietnia zakazali strajków na okres sześciu miesięcy dla tej części przemysłu, którego produkcja jest zorientowana na eksport.

Dlaczego tak się dzieje?

Maoizm to kolejny nurt polityczny wyrosły z korzeni XIX-wiecznej socjaldemokracji. Zakłada administracyjną władzę polityków reprezentujących klasę robotniczą. Wprowadzają oni inną formę zarządzania społeczeństwem jednak ani nie znoszą społeczeństwa klasowego ani w żaden sposób do społeczeństwa bezklasowego nie dążą.

Dla maoistów i autorytarnej lewicy w ogóle, różnica między kapitalizmem, socjalizmem, a komunizmem opiera się tylko na kwestiach administracyjnych.

Marks i Engels pisali w manifeście komunistycznym: "Teorię komunizmu można streścić w jednym zdaniu: Znieść własność prywatną". Przywódca maoistów, Prachanda powiedział w wywiadzie dla BBC 3 września 2008 roku: "Nie wierzymy w to, że własność prywatna powinna być zniesiona."

https://cia.media.pl/nepal_maoisci_likwiduja_prawo_do_strajku_by_przyciag... https://cia.media.pl/nikaragua_sandinisci_przeciwko_pracownikom

Deng to mało Mao w Mao

Bardzo pobieżna analiza Dengizmu nijak sie ma do marksizmu-leninizmu-maoizmu. Aby zrozumieć pewne rzeczy (abstrahując od Listu do Wiery Zasulicz i konsekwencji teoretycznych wynikłych z niego, do antyimperialistycznego rysu nurtu komunistycznego) słabo zrozumiane przez klecącą_ego powyższą notkę polecam ten tekst:
http://maopd.files.wordpress.com/2012/02/antymaoistowska-linia-w-sprawie...
|
Co prawda chodzi tam o wytykanie maoistowskim Chinom m.in. niewspieranie najbardziej postępowej frakcji w Angoli, ale sposób myślenia (najpierw walka z imperializmem, później o socjalizm) jest wyłożony jasno i dobitnie.

Antykomunistyczni_ne, a w szczególności antymarksistowskie_cy anarchiści_stki (a w praktyce nawet autonomiści_stki) mają szczególny problem, ponieważ zawsze chcą zachować rozumianą w burżuazyjno-idealistyczny i sekciarski sposób 'czystość idei', której nie odróżniają od strategii - stąd albo robią pikietki, albo niezrozumiałe dla klasy robotniczej 'pięć kroków w przód' (w czym specjalizuje się oczywiście przede wszystkim reszta nurtów @ na czele z pogromczyniami_cami witryn). Jak to?
Ten tekst
http://maopd.files.wordpress.com/2012/02/wojna-domowa-jak-stracono-hiszp...
dobitnie pokazuje niemożliwość myślenia strategicznego anarchosyndykalistów i komunistów wolnościowych w walce z faszyzmem ze stalinistami w Republikańskiej Hiszpanii (faktycznie zaś: brak zainteresowania jak zwycięstwo faszystów przełożyć może się na układ globalny - nie liczenie się, że staliniści byli globalnie najśilniejsi i z demonizowania ich na każdym polu i zwalczania zostali postawieni pod ścianą konieczności np. paktu ribbentrop-mołotow...; proszę przeczytać, a potem ocenić, czy głoszę bzdury). Zwłaszcza miłośnikom_czkom anarchokomunizmu (tendencja Berkkman-Goldman).

Aha, nie jestem twórczynią strony - teksty mnie wciągnęły. Polecam!

"Komunistyczna

"Komunistyczna Partia
Hiszpanii, zgodnie z poprawną linią Stalina dotyczącą zjednoczonego frontu,
sprzeciwiała się wywłaszczeniom ziemi tych sił, które mogły byd włączone do
walki z faszyzmem. Komuniści w ten sposób sprzeciwiali się przedwczesnym
anarchistycznym kolektywom rolniczym i ultralewicowej walki zbrojnej
przeciwko samemu republikaoskiemu rządowi."

Jeśli czytasz ten portal to dobrze wiesz, że nikt nie musiał namawiać chłopów do wywłaszczania obszarników i nawet CNT to próbowała powstrzymywać. Poza tym po kiego grzyba chronić własności prywatnej skoro kolektywy były bardziej wydajne? Nonsens.

"Zdaje sobie sprawę, że zbrojna obrona jest konieczna by odeprzed zbrojny
atak *faszystów+. Jednaj jestem dużo bardziej zainteresowana pracą
konstrukcyjną jaką wykonują nasi towarzysze w Katalonii"

Ta wypowiedź to prywatna opinia, a nie oficjalne wartościowanie.

"„Gdyby nasi towarzysze w Hiszpanii związali się z socjalistami i komunistami
oznaczałoby to nic innego niż klęskę. Jestem gotowa przyznad, że hiszpaoscy
anarchosyndykaliści mogą okazad się nie dośd silni by powstrzymad widmo
faszyzmu. Jednak poprzednie doświadczenia dowodzą, że anarchiści byli
traktowani nie lepiej przez socjalistów i znacznie gorzej przez bolszewików, niż
byliby traktowani przez monarchię, gdyby ta wróciła do Hiszpanii... Ważniejsze
dla anarchistów jest trzymanie się własnych ideałów, niż torowanie drogi dla
socjalistycznej czy komunistycznej dyktatury”:

To nie jest puryzm tylko wyciągnięcie lekcji z roku 1934 kiedy w Asturii PSOE i bolszewicy sprzedali anarchistów. Nazywanie systemu ZSRR jedyną prawdziwą alternatywą dla faszyzmu pozostawię bez komentarza. Mao Tse Tung w dupie był i gówno widział więc nie wiem jak można obstawiać go jako autorytet w dziedzinie Hiszpanii.

"robotnicy w Rosji nie mogą dostad nawet kropli szampana. Tutaj już go
dostali”

Emma Goldman dobrze wiedziała jak wygląda Rosja. W przeciwieństwie do ciebie :) Poza tym, skandal, że robotnicy chcieli się napić szampana. Normalnie kontrrewolucja. Szampan tylko dla biurokratów. Dobre.

Nie chce mi się komentować reszty, ale znamienne jest, że nawet bolszewicy po wojnie hejtowali Zjednoczony Front http://www.marxists.org/espanol/bortenstein/1939/frente/index.htm

uważam, że teoria nie ma

uważam, że teoria nie ma tu wiele do rzeczy. po prostu uwarunkowania długotrwałej partyzantki powodują powstanie grup interesów i struktur hierarchicznych, które potem, w warunkach nowego układu sił, generują zwyczajne sitwy biurokratów-bandytów. wśród zachodnich, sytych lewaków panuje przekonanie, że jeśli ktoś używa języka idei, sam musi być idealistą. tymczasem w warunkach skrajnej nędzy i walki o byt nowe porządki zwyczajnie zaczynają odzwierciedlać uwarunkowania kulturowe zakorzenione grubo przed powstaniem takich teorii jak marksizm, czy maoizm.

no to co powiesz na to?

no to co powiesz na to? Uwarunkowania kulturowe, skrajna nędza, partyzantka?

Małżeństwo maoistów więziło trzy kobiety w Londynie przez 30 lat.

http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/748222,malzenstwo-maoistow-wiezilo-t...

totalitarna teoria ma totalitarne skutki

Słyszałem o podobnym

Słyszałem o podobnym czynie małżeństwa katolickiego. Masz coś jeszcze do dodania?

a co tu można dodać, tylko

a co tu można dodać, tylko powtórzyć - totalitarna teoria ma totalitarne skutki

Dodaj nową odpowiedźZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.