Warszawa: Spotkanie otwarte z działaczami Międzynarodowego Stowarzyszenia Pracowników

Świat | Ruch anarchistyczny

W zeszły czwartek, w Warszawie odbyło się spotkanie z działaczami Międzynarodowego Stowarzyszenia Pracowników (International Workers' Association - Asociación Internacional de los Trabajadores). Obecni byli przedstawiciele organizacji zrzeszonych w IWA-AIT, m.in. aktywiści z SolFedu (Wielka Brytania), AIT-SP (Portugalia), COB (Brazylia), FAU (Niemcy), Priama Akcia (Słowacja), KRAS (Rosja), CNT (Francja) oraz CNT (Hiszpania). Aktywiści opowiedzieli o specyfice sytuacji pracowników w każdym z krajów, oraz o prowadzonej przez siebie walce. Większość organizacji zrzeszonych w międzynarodowym stowarzyszeniu stawia na pomoc pracownikom tymczasowym, którzy są grupą pracowników, którzy pozostają poza kręgiem zainteresowania oficjalnych związków zawodowych. Zdecentralizowana i międzynarodowa struktura IWA-AIT świetnie się nadaje do organizowania kampanii solidarnościowych dla takich pracowników.

Działacze stowarzyszenia opowiadali również o swojej walce z hierarchicznymi związkami zawodowymi głównego nurtu, które próbują kontrolować pracowników i zmuszać ich do godzenia się na niekorzystne warunki narzucone przez pracodawców. IWA-AIT działa poza radami pracowniczymi i innymi instytucjami kolaboracji klasowej z pracodawcami, zawsze wybierając metody akcji bezpośredniej i wspierając samoorganizację pracowników niezależną od partii politycznych i powiązanych z nimi tzw. "żółtych" związków.

Na spotkaniu obecni byli też warszawscy działacze lokatorscy, którzy byli pod dużym wrażeniem prezentacji. Uczestniczyli też przedstawiciele Ruchu Oburzonych. Rozmowy zakończyły się grubo po północy. Spotkanie zostało zorganizowane przy okazji sesji plenarnej IWA-AIT, która odbyła się w ciągu następnych 3 dni i dotyczyła głównie wewnętrznego rozwoju tej międzynarodowej organizacji. Organizatorem wydarzenia był Związek Syndykalistów Polski, który jest polską sekcją IWA-AIT.

Więcej informacji o działaniach Międzynarodowego Stowarzyszenia Pracowników można znaleźć na stronach:

http://internationalworkersassociation.blogspot.com/
http://iwa-ait.org/

Dodaj nową odpowiedźZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.