Warszawa: Spotkanie w sprawie reprywatyzacji na Pradze

Kraj | Lokatorzy

Dziś, aktywiści kampanii „Stop Reprywatyzacji” walczący przeciwko oddawaniu kamienic komunalnych na Pradze, spotkali się z lokatorami. Spotkanie miało charakter informacyjny i jego celem było przekazanie lokatorom wskazówek, jak bronić się przed skutkami działań właścicieli nieruchomości i często zaniedbujących swoje obowiązki urzędników.

Lokatorzy zostali poinformowani, jak uzyskać informację o stanie reprywatyzacji danej kamienicy, czy znajduje się ona na liście kamienic z roszczeniami, czy proces zwrotowy już trwa. Ci, którzy starają się o lokal socjalny od Gminy, a spotykają się z odmową lub otrzymali wyrok eksmisyjny na bruk, mogli zapoznać się z szablonami pism i odwołań od wyroków sądowych, które umożliwiają walkę o lokal socjalny. Mówiono również co zrobić, jeśli gmina zaproponuje lokal nie nadający się do zamieszkania, lub nie spełniający norm.

Lokatorom, którzy mieszkają w już zreprywatyzowanych kamienicach, doradzano jak walczyć z nieuzasadnionymi podwyżkami czynszów i co robić w razie, gdy do akcji wkraczają czyściciele i np. odcinają gaz lub zaprzestają wywozu śmieci.

Spotkanie przebiegło w bardzo konstruktywnej atmosferze, lokatorzy wymieniali się informacjami o swojej sytuacji i wyrazili chęć dalszego wspólnego działania przeciw reprywatyzacji.

Za: http://lokatorzy.info.pl/spotkanie-w-sprawie-reprywatyzacji-na-pradze/

Dodaj nową odpowiedźZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.