Wolin: Nieznana Rewolucja

Wolin, jak jego towarzysz Machno, był jedną z najsłynniejszych postaci w rosyjskim ruchu anarchistycznym.

Brał aktywny udział w rewolucjach 1905 i 1907 r. oraz działał w ruchu rewolucyjnym na emigracji. W 1905 r., jako eserowiec, był jednym z założycieli Rady Sankt Petersburga, a w 1917 r. wydawał Głos pracy (Gołos Truda), czołową anarcho-syndykalistyczną gazetę okresu rewolucji. Podczas wojny domowej pomagał zakładać organizację Nabat na Ukrainie, wydawał jej pismo (Alarm - Nabat), oraz odegrał istotną rolę w ruchu partyzanckim dowodzonym przez Machno.

Książka Wolina jest najważniejszą anarchistyczną historią Rewolucji Rosyjskiej. Została napisana przez naocznego świadka, który sam brał aktywny udział w wydarzeniach, które opisuje. Podobnie jak historia Rewolucji Francuskiej napisana przez Piotra Kropotkina, praca ta odkrywa coś, co autor nazywa "nieznaną rewolucją", tzn. społeczną rewolucją ludową, która jest czymś innym niż bolszewicki zamach stanu. W ocenie Wolina Rewolucja Rosyjska była czymś więcej niż tylko historią Kiereńskiego i Lenina, socjaldemokratów, eserowców, czy nawet anarchistów. Była eksplozją masowego niezadowolenia, ale także masowej, twórczej, fundamentalnej, spontanicznej, nie-politycznej, prawdziwie społecznej rewolucji, takiej, jaką przewidywał Bakunin pół wieku wcześniej. Jej najbardziej uderzającą cechą była decentralizacja i rozproszenie władzy, spontaniczne uformowanie autonomicznych komun i rad, oraz rozwój samorządu robotniczego w miastach i na wsi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Książka do nabycia w Bractwie Trojka.

Ze wstępu Paula Avricha

Spis treści

Paul Avrich - W.M. Eichenbaum (Wolin) - człowiek i jego dzieło

Część pierwsza - Kronsztad 1921
I. Wprowadzenie
II. Kronsztad przed rewolucją
III. Kronsztad awangardą rewolucji
IV. Konstruktywna działalność w Kronsztadzie
V. Pierwsze spory między Kronsztadem i bolszewickim rządem
VI. Powstanie robotników Piotrogrodu
VII. Kronsztad wspiera robotników Piotrogrodu
VIII. Kronsztad w czasie walki
IX. Ostateczny atak na Kronsztad
X. Lekcja Kronsztadu

Część druga - Walka na Ukrainie 1918-1921
I.Wprowadzenie
II. Ukraina w czasie rewolucji
III. Nestor Machno
IV. Początki powstańczej działalności Machno
V. Sytuacja na Ukrainie pod koniec 1918 r.
VI. Machnowska Armia Powstańcza
VII. Pozytywna praca na wolnej Ukrainie
VIII. Ofensywa Denikina
IX. Sojusz pomiędzy machnowcami i Armią Czerwoną przeciwko Denikinowi
X. Nasilanie się wrogości bolszewików wobec machnowców
XI.Bolszewicy otwierają front przed Denikinem
XII. Machnowcy walczą samotnie przeciwko Denikinowi
XIII. Machnowcy na wyzwolonych terenach
XIV. Powrót bolszewików na Ukrainę
XV. Zwycięstwo nad ekspedycją Wrangla
XVI. Próby konstruktywnej pracy w powstańczym regionie Ukrainy
XVII. Ostateczny atak bolszewików na machnowców
XVIII. Ostatnia walka Machno
XIX. Ocena ruchu Machnowów

https://cia.media.pl/wolin https://cia.media.pl/machnowszczyzna https://cia.media.pl/rosja1917