Rewolucja Rosyjska

Rewolucyjna Rosja pełna była różnych stronnictw i działań na rzecz budowy lepszego świata. Niestety wszystko zostało pogrzebane przez Lenina i jego partię, a konsekwencje jego praktyk były straszne.

Poniżej przedstawiamy swoistą bibliotekę tekstów dotyczących rewolucji 1917 roku oraz wątków blisko z nią związanych.

Celem niniejszego działu jest demitologizacja wydarzeń z Rosji oraz ich obiektywne przedstawienie w oparciu o źródła. Nie wszystkie zamieszczone tutaj teksty należy traktować jako teksty naukowe lub popularno-naukowe. Nie znaczy to jednak, że zamieszczając je tutaj nie troszczyliśmy się o ich rzetelność.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kluczowe artykuły

- Syndykaliści w Rewolucji Rosyjskiej
- Anarchiści w Rewolucji 1917
- Organizacje anarchistyczne po Rewolucji Październikowej
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rewolucja Ukraińska 1917

Poniżej krótki wstęp do historii wydarzeń jakie miały miejsce w dobie rewolucji w Rosji w latach 1917-21 na południowo-wschodniej Ukrainie. Ukraińscy chłopi i robotnicy w latach 1917-21 walczyli zarówno przeciwko carskiej reakcji jak i przeciwko dominacji bolszewików. Jednym z ich przywódców był Nestor Machno. Czytaj dalej

Aleksander Berkman: Wielkie rozczarowanie (Rosja 1917-21)

“Bolszewicki mit” mówi o okresie militarnego komunizmu i wprowadzeniu NEP-u; nowej taktyki gospodarczej rozpoczętej przez Lenina w 1921 roku. NEP pozostał w sile do dziś, jakkolwiek rozmaite jest jego zastosowanie, teraz waha się i intensywnie wzmaga. Tzw. NEP to nic innego jak wstęp do kapitalizmu i państwowego i prywatnego, włączającego koncesje dla obcego kapitału, dzierżawę fabryk a nawet prawie całego przemysłu prywatnym osobom lub korporacjom. Krótko mówiąc świeżo opierzony kapitalizm, zmieszanie monopolu państwa i prywatnego biznesu. Czytaj dalej

Czarna flaga nad kopalnią w Czeremchowie

W styczniu 1917 roku w mieście Czeremchowo we wschodniej Syberii było zaledwie sześciu anarchistów. Wszyscy byli zesłańcami. Kilka miesięcy później niemal całe miasto stało się anarchistyczną komuną. Czeremchowo, położone przy Kolei Transsyberyjskiej, na trasie Irkuck – Krasnojarsk, liczyło kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. Było centrum zagłębia węglowego. Większość węgla wydobywano metodą odkrywkową. Od końca XVIII wieku cały region był miejscem zsyłki wrogów caratu. Czytaj dalej

Kropotkin do Lenina: Słowo "socjalizm" stanie się przekleństwem

Między innymi z tego, że pokazuje czym anarchistyczna, wolnościowa taktyka różniła się wówczas w Rosji, ale i gdziekolwiek i kiedykolwiek indziej od podejścia lewicowo-autorytarnego - od dołu do góry, budowa wynikająca z konkretnych potrzeb, zatopiona w codziennym życiu, a nie dekretowana zza moskiewskiego, czy innego biurka. Może nie odpowiadająca jota w jotę ideologicznym konstrukcjom "jak powinno wyglądać życie po rewolucji", ale za to rokująca więcej nadziei na powodzenie. Czytaj dalej

Powstanie w Kronsztadzie - "Wszelką władzę Sowietom - żadnej władzy Partii"

Poniższy tekst jest krótką historią powstania antybolszewickich marynarzy z Kronsztadu, które miało miejsce zimą 1921 r. Bunt Kronsztadzki to symbol walki myśli wolnościowej z biurokratycznymi koncepcjami autorytarnych komunistów. Pomimo, że od tych wydarzeń minęło już blisko osiemdziesiąt lat, doświadczenia te są ciągle przejrzyste i warte zastanowienia. Czytaj dalej

https://cia.media.pl/analiza_bolszewickiego_komunizmu_na_przykladzie_rosj...
https://cia.media.pl/machnowszczyzna
https://cia.media.pl/kronsztad