Kanada: Sąd Najwyższy złagodził ustawy przeciw prostytucji

Świat | Prawa kobiet/Feminizm

Pod koniec marca, Sąd Najwyższy stanu Ontario postanowił zalegalizować domy publiczne i uznał, że legalne jest zatrudnianie przez prostytutki personelu służącego do ochrony. Wyrok również uchylił niektóre zapisy ustawy przeciw sutenerstwu. Sutenerstwo będzie odtąd nielegalne tylko jeśli odbywa się w „warunkach wyzysku”.

Prostytutki powitały ten wyrok z zadowoleniem, gdyż pozwoli on zmniejszyć ryzyko związane z wykonywaniem tego zawodu. Jednak sędziowie nie uchylili zakazu „komunikownia w miejscu publicznym w celu świadczenia usług prostytucji”, choć tego również domagały się prostytutki. Ten zakaz powoduje, że negocjacje z klientami odbywają się ukradkiem i nie ma możliwości upewnienia się, czy klient podjeżdżający samochodem nie stanowi zagrożenia.

Większość aresztowań związanych z prostytucją odbywa się z tytułu ustawy o zakazie “publicznego komunikowania się”. Zdaniem aktywistek z Toronto Sex Workers Action Project, te represje dotykają i tak najbardziej zagrożone osoby żyjące na najdalszym marginesie społeczeństwa. Pomimo iż zmiany prawne nie poszły wystarczająco dalego, przedstawicielki związków prostytutek uznały, że wreszcie zostały potraktowane jak obywatelki.

Za: http://paper-bird.net/2012/03/26/i-feel-like-a-citizen-canadas-sex-work-...

Wzrost PKB dzięki prostytucji

skutek ustaleń Eurostatu i 27 członków UE. Dotąd wartość PKB była liczona od oficjalnej działalności powiększonej o tzw. szarą strefę.

Ta druga oznaczała czynności omijające opodatkowanie, ale poza tym zgodne z prawem np. pracę na czarno na budowie albo niezarejestrowane szycie odzieży.

Obecnie do statystyki ma zostać również wliczona działalność przestępcza. Na początek PKB "współtworzyć" będą panie lekkich obyczajów, przemytnicy i osoby związane produkcją i sprzedażą narkotyków. Oczywiście ich udział zostanie jedynie oszacowany, a nie dokładnie wyliczony.
http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,8480974,_Puls_Biznesu___Czarny_rynek...

Czeski Urząd Statystyczny (CzSU) wyliczył, uwzględniając klasyfikację OECD i zalecenia Eurostatu, że w 2003 roku dochody z prostytucji w Czechach wyniosły aż 8,7 mld koron (ok. 1 mld 300 mln złotych) i stale rosną, mając realny wypływ na wzrost Produktu Krajowego Brutto (PKB).

http://wiadomosci.wp.pl/results,1,kat,1356,title,Wzrost-PKB-dzieki-prost...

Femen

Topless protest na Ukrainie FEMEN euronews 2011 przeciwko turystyce seksualnej.

http://www.youtube.com/watch?v=g9fkxndkW-E

Cieszę się. Istnieje,

Cieszę się. Istnieje, niezależna od podziału na lewicę i prawicę, tendencja do zwalczania prostytutek i zakazywania jakiejkolwiek prostytucji, nie zgadzam się z nią i cieszę się. Nie podoba mi się sytuacja, w której np. rząd Szwecji w ramach troski o kobiety, które chcą brać pieniądze za seks, zabrania im tego pomimo ich protestów i nie dopuszcza ich w ogóle do głosu w sytuacji ustanawiania takiego prawa.

nie jesteśmy sobie nic dłużni - Max S.

Dodaj nową odpowiedźZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.