Kanada: Ruch "Idle No More" protestuje przeciwko zmianom w ustawodawstwie dotyczącym Indian

Świat | Dyskryminacja | Protesty | Tacy są politycy

Wśród kanadyjskich Indian rośnie ruch sprzeciwu wobec proponowanej ustawy C-45, która ma dokonać poważnych zmian we wzajemnych relacjach między społecznościami indiańskimi, a rządem federalnym. Rdzennym mieszkańcom działającym pod hasłem „Idle No More” (Już nie bierni) nie podoba się przede wszystkim to, że rezerwaty mają zostać zamienione na prywatną własność. Według rządu, możliwość komercyjnej sprzedaży ziemi należącej do rezerwatu miałoby „przynieść rozwój ekonomiczny ich społeczności”. Autumn Eaglespeaker, przedstawicielka ruchu skomentowała to tak:

„W Stanach Zjednoczonych, wiele plemion indiańskich utraciło ziemie na rzecz prywatnych właścicieli. Wiele rezerwatów wygląda dziś jak szachownica z powodu sprzedaży ziemi. Mniej niż jeden procent ziemi w Kanadzie należy do Indian, a teraz stracimy nawet to z powodu prywatnej własności.”

Ustawa znosi również ochronę nad setkami tysięcy rzek i jezior, pozostawiając pod ochroną jedynie nieliczne. Oznacza to, że firmy będą mogły na tych obszarach budować tamy i mosty bez uprzedniej zgody władz federalnych. Według Indian, zmiany są niezgodne z konstytucją i traktatami dotyczącymi rdzennych mieszkańców.

Ruch „Idle No More” powstał w Saskatchewan zaledwie kilka tygodni temu. W krótkim czasie nabrał wigoru. Odbyły się liczne demonstracje w Toronto, Ottawie, Edmonton, Winnipeg, Calgary i mniejszych miejscowościach. Doszło też do blokad linii kolejowych. W dniu 21 grudnia ponad 2000 Indian protestowało w Ottawie. Wódz plemienia Attawapiskat, Theresa Spence, podjęła strajk głodowy, podkreślając m.in. tragiczne warunki mieszkaniowe członków jej plemienia, żyjących w kontenerach. Jednak rząd nadal nie zgadza się na rozmowy z protestującymi.

Na stronie http://www.avaaz.org/en/petition/Idle_No_More/?cNfSUbb uruchomiono petycję do kanadyjskiego premiera. W uzasadnieniu napisano m.in.:

Jako pierwotni mieszkańcy tej ziemi, musimy walczyć o swoje prawa i swój głos w sprawie zmian. Ziemia na której żyjemy należy do nas. Woda od której jesteśmy zależni należy do nas. Nie możemy dłużej milczeć w sprawach które dotyczą nie tylko nas, ale przyszłych pokoleń.

Idle no more - Polska

Drodzy znajomi, Przyjaciele!

Od kilku tygodni cała Kanada, ale także ludzie na niemal całym świecie,
dla których ważna jest Matka Ziemia, związani są z ruchem na rzecz ochrony
praw i środowiska Pierwszych Narodów Kanady - IDLE NO MORE!

http://www.rp.pl/artykul/965212.html?print=tak&p=0
http://wyborcza.pl/1,91446,13120231,Kanada__Protesty_Indian_przeciw_zmni...
zeniu_liczby.html
http://wolnemedia.net/prawo/ruch-idle-no-more-protestuje/
https://cia.media.pl/kanada_ruch_idle_no_more_protestuje_przeciwko_zmiano...
_ustawodawstwie_dotyczacym_indian

Ruch ten nawołuje rząd kanadyjski do przestrzegania praw do
samostanowienia, samookreślenia, a przede wszystkim do ochrony ziem, wód i
bogactw Pierwszych Mieszkańców Wyspy Żółwia. W związku z wydarzeniami w
Kanadzie, o których głośno jest w mediach także w Polsce, zapraszamy do
włączenia się w akcję IDLE NO MORE! – Poland.

Akcja polega na wysyłaniu maili do ambasady Kanady w Warszawie - w
poniedziałek, 07. stycznia od północy, przez cały dzień wysyłamy maile,
ale kto nie zdąży, może też napisać później!

Adres mailowy Ambasady Kanady: wsaw@international.gc.ca

Polski przykładowy tekst przygotowany został przez Krzysztofa
Mączkowskiego. Przetłumaczony przez Ewę i Marka (ang.) oraz Joannę
(franc.) wystarczy wkleić do maila, PODPISAĆ się i wysłać. Można też
oczywiście dopisać coś od siebie.

Przekażcie proszę tę informację swoim znajomym. Stańmy wspólnie w jednym
Kręgu z Tubylczymi Narodami Ameryki w ochronie Matki Ziemi!

Krzysztof Mączkowski
Dariusz R. Kachlak
Marek Nowocień

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/568782933135271/

Użytkowników Facebooka zapraszamy do grupy "Indianiści":
https://www.facebook.com/groups/186064191529791/

I am a citizen of Poland deeply concerned about the unfortunate decisions
of the Canadian Government which are directed against the rights of the
First Nations. It seems that the recent changes in the Canadian law
threaten the stability of native communities in Canada and pose a threat
to the natural environment. This raises my surprise and disapproval. For
many years Canada was given as an example of good practice of partnership
with its First Nations. Now, as the Idle No More movement proves, Canada
contradicts this achievement.
Undermining the treaty rights of the First Nations the Government of
Canada joins the group of the world's dictators for whom indigenous rights
and protection of the environment are unimportant issues not deserving to
be taken seriously. As a citizen of the European Union which cares for
democratic and environmental standards I urge the Canadian Government to
stop its destructive actions towards the First Nations and the
environmental protection standards. I also expect that the Government of
Canada will start a serious dialogue with its native communities.

Je suis Polonais, j’habite en Pologne et je suis inquiet au sujet de
mauvaises décisions du gouvernement canadien contre les droits des
Premières Nations.
Le changement de la loi canadienne constitue un danger pour la stabilité
des communautés des Premières Nations sur le territoire du Canada et
un danger pour l’environnement ce qui provoque ma surprise et ma
désapprobation.
En étant un exemple de bonnes solutions dans la coopération avec les
communautés tribales pendant plusieurs années, le Canada compromet
maintenant son succès.
En menaçant les droits éternels des Premières Nations, le
Gouvernement du Canada prend place parmi les dictateurs du monde pour
lesquels les droits de l’homme et le respect de l’environnement
constituent des problèmes insignifiants qui ne méritent pas
d’être pris au sérieux.
J’appelle le gouvernement canadien à arrêter les gestes hostiles
envers les communautés des Premières Nations et j’attends le début du
dialogue sérieux avec les communautés autochtones.

Jestem obywatelem Polski głęboko zaniepokojonym niefortunnymi decyzjami
rządu kanadyjskiego wymierzonymi w prawa Pierwszych Narodów. Niedawne
zmiany w kanadyjskim prawie wydają się zagrażać stabilności tubylczych
społeczności Kanady i stwarzać zagrożenie dla środowiska naturalnego.
Budzi to moje zdumienie i dezaprobatę. Przez wiele lat Kanada stawiana
była za przykład dobrych rozwiązań współpracy z jej Pierwszymi Narodami.
Teraz, jak dowodzi ruch Idle No More, Kanada przekreśla to osiągnięcie.
Godząc w traktatowe prawa Pierwszych Narodów rząd Kanady dołącza do grupy
światowych dyktatorów, dla których prawa tubylcze i ochrona środowiska to
nieistotne kwestie, które nie zasługują na poważne traktowanie. Jako
obywatel Unii Europejskiej, która troszczy się o standardy demokracji i
ochrony środowiska, wzywam rząd Kanady do powstrzymania szkodliwych
działań wobec Pierwszych Narodów i standardów ochrony środowiska. Oczekuję
także, że rząd Kanady rozpocznie poważny dialog z jej wspólnotami
tubylczymi.

(i się podpisujemy!)

Adres mailowy Ambasady Kanady:
wsaw@international.gc.ca

------[ Twoja prywatnosc ]---------------------------------
Wypisanie się z tej gazetki:
http://sub.4free.pl/u/?s=37051&u=240412&i=3120582

Idle no more! Warszawa 11.01.2013 g. 14:00

W Warszawie, w najblizszy piątek, odbędzie się akcka solidarnościowa z IDLE NO MORE! na ul. Matejki w Warszawie. (okolice ambasady Kanady)

Dodaj nową odpowiedźZawartość tego pola nie będzie udostępniana publicznie.


*

  • Adresy www i e-mail są automatycznie konwertowane na łącza.
  • Możesz używać oznaczeń [inline:xx] żeby pokazać pliki lub obrazki razem z tekstem.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <strong> <cite> <ul> <ol> <li> <blockquote> <small>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.